پایان نامه رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی با میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

پایان نامه رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی با میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایان نامه رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی با میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 561 KB

تعداد صفحات : 198

بازدیدها : 833

برچسبها : اخلاق کار هوش سازمانی رفتار شهروندی سازمانی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

در یک نگاه کلی تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت رفتارهای مناسب در محیط کار که سبب بالا رفتن کارایی و اثربخشی سازمانی می‬ گردد؛ از قبیل درجه مناسب اخلاق‬ کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباط میان این رفتارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بدیهی است شناخت این‬گونه عوامل، که مدیریت را در کنترل و اداره نیروی انسانی سازمان یاری می‬ رساند، به تحقق اهداف سازمانی و متعاقبا رشد و توسعه اجتماعی تسریع خواهد بخشید و نه تنها برای سازمان نافع بوده بلکه برای عمومیت جامعه نیز مفید واقع خواهد شد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بی شک، دنیای امروز دنیای سازمان هاست و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند. به عبارت دیگر، فلسفه ی وجودی سازمان متکی به حیات انسان است. انسان ها در کالبد سازمان ها روح می دمند؛ آن ها را به حرکت در می آورند و اداره می کنند. سازمان ها بدون انسان ها نه تنها مفهوم نخواهند داشت، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود.

بر همین اساس، مقوله رفتار سازمانی مسئله ای پیچیده و در عین حال مقوله ای تأثیرگذار و بسیار مهم در موفقیت و سرنوشت سازمان هاست، به نحوی که به جرأت می ‬توان اذعان نمود تحقق تمامی اهداف سازمانی متأثر و در گرو میزان توجه سازمان به این مقوله و تأثیرات شگرف آن بر منابع انسانی به عنوان منبعی خطیر و ارزشمند است. امروزه نیز بسیاری از سازمان‬ها به این مهم دست یافته اند که یگانه عامل مزیت رقابتی خود را بایست در نیروی انسانی خبره و توانمند جستجو کنند تا بتوانند به اهداف مالی و غیر مالی خود اعم از سودآوری، بقا و پیشرفت دست یابند از این جهت توجه اندیشمندان و محققان به مسائلی که نیروی کار سازمان ها را تحت تأثیر و تحول قرار می دهد جلب شده تا بتوانند راهکارهایی برای توانمندسازی و بهره گیری بهینه از منابع انسانی موجود خود را داشته باشند.

نیروی انسانی با قابلیت ها و توانمندی های بالقوه ی خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. بدین منظور مطالعه رفتار کارکنان از دیر زمان مورد توجه اندیشمندان و محققان علوم رفتاری و اجتماعی بوده و وقت و بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. از این‬ رو مطالعات فراوانی توسط محققان در بررسی رفتار و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته و تئوری پردازان نیز تئوری های متفاوتی در این مقوله بیان داشته اند. از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار کارکنان میزان و درجه اخلاقی بودن کار آنهاست. ...

انواع اخلاق در سازمان‬ها

اخلاق هر سازمان نشان دهنده ارزش ها و باورهای آن سازمان و در مجموع گویای فرهنگ سازمانی حاکم بر آن است. توجه به اخلاق در محیط کار منافع بسیار زیادی برای رهبران و مدیران دارد؛ اعم از منافع عملکردی و منافع اخلاقی. این مطلب به خصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار متنوعی در محیط کار سر و کار دارند صادق است. در این بخش سعی شده است تا تعدادی از انواع اخلاق در سازمان‬ها تشریح گردد.

اخلاق سازمانی

مقوله اخلاق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک و نیم قرن گذشته به عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور نهادینه شده است. در شکل گیری اخلاق سازمانی سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی دخیل هستند. عوامل فردی شامل اخلاق شخصی، خودشناسی و خودکنترلی که به عنوان خمیرمایه اصلی زمینه ‬های شکل گیری مدیریت اخلاقی در سازمان می باشد. عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی که مدیریت اخلاقی را نهادینه می کند و عوامل فراسازمانی شامل دولت، شرایط اقتصادی، محیط کاری و محیط های بین المللی می باشد که موجب جهت گیری مدیریت اخلاقی شده و نهایتا مدیریت اخلاقی را در سازمان کاربردی و عملی می کند.

بحث اخلاق سازمانی چه در سطح فرد و چه در سطح سازمان، توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهه گذشته به خود جلب کرده؛ که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می کنند. بنابراین اخلاق سازمانی را می توان توصیف رفتار سازمانی بیان نمود که چالش های سازمانی را از طریق بازخور مشارکتی حل می کند. از طرف دیگر، اخلاق سازمانی بایستی مطابق با سه الگو اخلاق (منفعت‬گرایی، حقوق و عدالت) باشند، یعنی منفعت و عدالت را در مورد افراد به کار گیرد. ...

تعریف اخلاق‬ کار

اخلاق کار به نقل از چرینگتون به عنوان یک تلاش مثبت در جهت انجام کار است؛ یک اعتقاد راسخ که کار به خودی خود مهم می باشد و داشتن شغل خوب برای هر فرد امری حیاتی است. در واقع این تعریف به کارکنانی اشاره دارد که، بسیار فعال بوده و کالاها و خدمات خود را با کیفیت بالایی تولید می کنند.

از جهت دیگر، اخلاق‬ کار متعهد شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است. اخلاق‬ کار مهم‬ترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می‬ شود. منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملت‬ها را تشکیل می‬ دهند. سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسان‬ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ‬ها را متراکم می ‬سازند، از منابع طبیعی بهره‬ برداری می‬ کنند، سازمان‬های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی را می ‬سازند و توسعه ملی را به جلو می ‬برند. ...

تعریف هوش سازمانی

هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه ادبیات مدیریت و قرن 21 می ‬باشد. هوش سازمانی معیار کمی برای کارآمدی سازمان در انتشار اطلاعات، تصمیم‬ گیری و اجرا می ‬باشد. بهره هوشی سازمان‬ها نیز همانند بهره هوشی افراد قابل اندازه‬ گیری است. سازمان‬های باهوش، توان ذهنی خود را نیز همانند توان فیزیکی‬شان افزایش می‬ دهند. کارل آلبرخت این مفهوم را در سال 2002 در کتاب قدرت اذهان در کار بیان نموده است. وی هوش سازمانی را به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنی ‬اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می‬ کند. براساس قانون آلبرخت تحت عنوان حماقت گروهی می ‬توان این‬گونه بیان کرد که سازمان‬ها علاوه بر تهدید رقبا و محیط پیرامونی‬شان، خود نیز در جهت آسیب به خود پیش می روند. در رابطه با هوش سازمانی تعاریف مختلفی از سوی صاحب‬ نظران مطرح گردیده است. ...

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

مسأله تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

فرضیه ‬های تحقیق

تعریف واژه ‬ها و اصطلاح‬های تخصصی تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول: مبانی نظری

اخلاق

-تعریف اخلاق

-انواع اخلاق در سازمان‬ها

کار

-تعریف کار

-تفاوت کار و حرفه

اخلاق کار

تعریف اخلاق‬ کار

-ابعاد اخلاق‬ کار

-اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق‬ کار

-عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق کاری

-اخلاق‬ کار در ایران

هوش

-تعریف هوش

-انواع هوش در سازمان‬ها

تعریف هوش سازمانی

-ابعاد هوش سازمانی

-عناصر هوش سازمانی

-توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی

-اهمیت و ضرورت استفاده از هوش سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

-تعریف رفتار شهروندی سازمانی

-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

-عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بخش دوم: سوابق تحقیق

تحقیقات داخلی

-تحقیقات داخلی پیرامون اخلاق‬ کار

-تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی

-تحقیقات داخلی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق کار و هوش سازمانی

تحقیقات خارجی

-تحقیقات خارجی پیرامون اخلاق کار

-تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی

-تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق کار و هوش سازمانی

بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش ها و ابزار تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه‬گیری

ابزار جمع آوری داده

روایی

پایایی

روش گردآوری داده

ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

ویژگی های جمعیت شناختی افراد جامعه

توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار

توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار

توزیع فراوانی و درصد گروه های سنی افراد نسبت به کل آمار

تحلیل توصیفی ویژگیهای افراد مورد بررسی

شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

تحلیل استنباطی فرضیه ‬های پژوهش

بررسی وضعیت اخلاق‬ کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

بررسی وضعیت ابعاد اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

-بررسی وضعیت ابعاد اخلاق کار

-بررسی وضعیت ابعاد هوش سازمانی

-بررسی وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

بررسی نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش

بررسی ارتباط میان ابعاد متغیرهای پژوهش

-بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق کار

-بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی

-بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

-بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی

-بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی

-بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاق کار و هوش سازمانی

--)ترسیم مدل اصلی تحقیق و نیکویی برازش مدل

بررسی میزان تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی

-تأثیر ویژگی جنسیت بر متغیرهای مورد مطالعه

-تأثیر ویژگی سن بر متغیرهای مورد مطالعه

-تأثیر ویژگی تحصیلات بر متغیرهای مورد مطالعه

یافته ‬های جانبی

بررسی میزان تأثیر ابعاد متغیرها

-بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد چهارگانه متغیر اخلاق کار

-بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هفت‬گانه متغیر هوش سازمانی

-بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد پنج‬گانه متغیر رفتار شهروندی سازمانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

-)خلاصه تحقیق

نتیجه گیری

وضعیت اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز

نحوه ارتباط اخلاق کار و هوش سازمانی

نحوه ارتباط ابعاد اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

تفسیر مدل اصلی تحقیق

تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر اخلاق کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع و مآخذ

پیوست ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید