تحقیق رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

تحقیق رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی تحقیق رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 101 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 737

برچسبها : رفتار شهروندی سازمانی عملکرد سازمانی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

مقاله رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی علوم پزشکی فساو  روش تحقیق نیز هبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان درمانی علوم پزشکی فسا که متشکل از 212 نفر بودند را شامل می شد که با استفاده از جدول مورگان  از این تعداد 136 نفر که 77 نفر زن و 59 نفر مرد را شامل می شود، نمونه آماری را تشکیل داد. لازم به ذکر است که روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. در انجام این تحقیق پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی(1996)، و عملکرد سازمانی لوتانز و همکارانش(1999) استفاده گردید. نتایج حال از تببین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی  نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی در بین کارکنان علوم پزشکی فسا رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رابطه معناداری مولفه های رفتار شهروندی و عملکرد نیز نشان داد که از بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی تنها وجدان با عملکرد سازمانی رابطه معناداری ندارد، در حالی که دیگر مولفه ها با عملکرد سازمانی رابطه معناداری برقرار می کنند. همچنین از بررسی مولفه های رفتار شهروندی مشخص شد که مولفه های رفتار شهروندی سازمانی قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی هستند که از بین این مولفه ها نوع دوستی قوی ترین پیش بینی کننده و  وجدان ضعیف ترین پیش بینی کننده می باشند. در نهایت نیز سوال تحقیق نشان داد که رفتار شهروندی در بین زنان و مردان از تفاوت معناداری برخوردار است.

واژگان کلیدی:

رفتار شهروندی سازمان

عملکرد سازمانی

مقدمه

    امروزه تمامی سازمانها باید مدیریت عملکرد را در سازمان مورد استفاده قرار دهند تا بهره وری, رضایت کارکنان، سوددهی و راندمان کاری به نحو مطلوبی در سازمان افزایش یابد. تجربیات کشورهای پیشرفته ای که مدیریت عملکرد را سرلوحه سازمانهایشان قرار داده اند نشان می دهد بهبود و توسعه کارها همراه با رضایت کاری پرسنل و مشتریان روز به روز افزایش یافته است (Abtahi, 1996,p167).

     در حقیقت، یكی از هدفهای عمده و اساسی مدیریت عملكرد سازمانی توسعه منابع انسانی و ایجاد اصلاحات لازم برای بهسازی منابع انسانی است. مشخص كردن اینكه در سازمان، واحدها و افراد تا چه حد در راستای اهداف و انتظارات سازمان قرار دارند و در عین حال معلوم شود كه انتظارات آینده سازمان از افراد چیست و از آنها چه می خواهد. همچنین بدست آوردن معیارها و مبانی برای اصلاح فرایند كاری و سازمانی آینده سازمان یکی دیگر از اهداف مدیریت عملکرد می باشد. اساساً عملكرد سازمانی به دنبال بوجود آوردن سینرژی در كل سازمان است كه برای  رسیدن به سینرژی كل، اول ارزیابی فرد انجام می گیرد تا افراد بتوانند انسجام و هماهنگی خوبی بین توانمندیها وخصایص فردی و نتیجه كار خود ببینند و به اصطلاح به سینرژی فردی برسند (Soltani, 2006).

به عبارت دیگر، آن دسته از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب كرده اند. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، بیشتر به عملكرد درون نقشی كاركنان توجه می كردند. عملكرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطلاق می شود كه در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند (Beinstock, 2003, p 360).

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید