پایان نامه مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای بیماران ایدز با سرطانی و افراد سالم

پایان نامه مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای بیماران ایدز با سرطانی و افراد سالم پایان نامه مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای بیماران ایدز با سرطانی و افراد سالم

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 245 KB

تعداد صفحات : 143

بازدیدها : 1257

برچسبها : سرسختی روان شناسی سازگاری اجتماعی سبک مقابله ای

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بالینی مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای در بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم

پایان نامه تحقیق حاضر با هدف مقایسه سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای در بیماران اچ آی وی مثبت (ایدز) با بیماران سرطانی و افراد سالم صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع علی مقایسه ایاست. جامعه آماری پژوهشرا تمامیبیماران مبتلا به اچ آی وی مثبت و سرطانی شهرستان رشت در سال 1393 تشکیل دادند.

از میان بیماران سرطانی و اچ آوی مثبت تعدادی بصورت در دسترس انتخاب می شوند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سرسختی روانشناختی پولتی و همکاران، پرسشنامه سازگاری کالیفرنیا (CTP) کلارک و همکاران، پرسشنامه شیوه های مقابله بیلینگز و موس استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم از لحاظ سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای متفاوت هستند.

سرسختی روانشناسی، سازگاری اجتماعی و سبک مقابله ای بیماران اچ آی وی با سرطانی و افراد سالم

مقدمه

بیماری ایدز، در قرن گذشته مهمترین تهدید برای سلامت مردم جهان بوده است. در واقع، پس از مشاهده ی اولین مورد ابتلا به ویروس ایدز در سال 1981، بحث درباره ی شناسایی مکانیسم عملکرد، کنترل و درمان آن با سرعت در مجامع پزشکی آمریکا در شهر لس آنجلس و سپس دیگر نقاط دنیا گسترش یافت اما سرعت گسترش ویروس ایدز، بیشتر از تلاش های آنها بود به گونه ای که تا امروز به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در هر یک دقیقه، 6 نفر در دنیا بر اثر ابتلا به این ویروس، جان خود را از دست می دهند ماهیت مرگبار این بیماری توانایی تغییر ژنتیکی بسیار بالا، شیوع افسار گسیخته ی آن در تمام کشورها و در نتیجه خسارات بسیار سنگین آن، باعث شده تا در یک دهه، همه ی کشورها با هماهنگی سازمان های بین المللی علیه این بیماری متحد شوند و حتی در سال 2000 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت آن تشکیل جلسه دهد.

نبودن درمان قطعی یا واکسن موثر برای بیماری ایدز، آموزشیاران امور بهداشتی را متوجه ی این امر کرده است که تنها راه مقابله با این بیماری، تغییر دادن رفتارهای پرخطر افراد است. علیرغم وقت و سرمایه ی بسیار برای درمان بیماری ایدز، متخصین در این زمینه به نتیجه قابل ملاحظه ای نرسیده اند به طوری که بعد از سال 2000، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دیگر سازمانهای درگیر در این باره، توجه به پیشگیری و کاهش عوارض و خسارات ناشی از ابتلا به این بیماری را بیشتر از قبل مورد تاکید قرار دادند. اگر چه در دو دهه ی آخر قرن بیستم، بیشتر تلاش ها با دید پزشکی صورت گرفت اما مشخص شدن ماهیت چند بعدی (زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی) بیماری ایدز، از جمله تاثیر منفی بسیار شدید سلامت در مبتلایان به آن، متخصصان را بر آن داشه است تا پژوهش ها را به سمتی هدایت کنند که علاوه بر متغیرهای زیستی موثر در بیماری ایدز به شناسایی و کنترل متغیرهای روانی و رفتاری حاصل از تشخیص این اتلال در افراد بپردازند تا شاید بتواند از طریق آنها از بروز و گسترش رفتاری که منجر به انتشار ویروس نقص ایمنی بدن می شود، جلوگیری کرده و تدابیری اتخاذ کنند تا بیماران، زندگی خود را با حداقل رنج سپری کنند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

اچ آی وی مثبت

تعریف مفهومی: اچ آی وی مثبت به ضعف سیستم ایمنی می گویند که با عث می شود فرد در معرض طیف وسیعی از بیماریهای عفونی و غیر عفونی قرار گیرند که بروز آنها بستگی به درجه اختلال ایمنی ناشی از عفونت HIV دارد.

تعریف عملیاتی: بیمار مبتلا به اچ آی وی مثبت که طبق تشخیص پزشک فوق تخصص با توجه به معاینات بالینی و انجام اقدام تشخیص پاراکلینیکی مبتلا به اچ آی وی مثبت تشخیص داده خواهد شد.

سرطان

تعریف مفهومی: سرطان بیماری است که در آن سلولهای غیر طبیعی به صورت کنترل نشده تکثیر یافته و می توانند بافتهای مجاور را درگیر کنند. سلولهای سرطانی همچنین می توانند از طریق جریان خون یا لنف به سایر نقاط بدن گسترش یابند.

تعریف عملیاتی: بیمار مبتلا به سرطان فردی که برطبق تشخیص پزشک فوق تخصص با توجه به معاینات بالینی وانجام اقدام تشخیص پاراکلینیکی مبتلا به سرطان تشخیص داده خواهد شد.

سرسختی روانشناختی

تعریف مفهومی: سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگیهای شخصیتی است که هنگام مواجهه با وقایع فشارزای زندگی، به عنوان یک منبع مقاومت ایفای نقش می کند. سرسختی، ترکیبی از باورهای در مورد خویش و جهان است که از سه مولفه ی تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است.

تعریف عملیاتی: منظور از سرسختی روانشناختی در این پژوهش، نمره ی هر آزمودنی در مقیاس سرسختی پولتی و همکاران سنجیده می شود که نمایانگر میزان سرسختی روانشناختی وی می باشد . مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای است.

سازگاری اجتماعی

تعریف مفهومی: سازگاری به راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد،گفته می شود.

تعریف عملیاتی: منظور از سازگاری در این پژوهش میزان نمره ای است که هر آزمودنی در پرسشنامه سازگاری دانش آموزان کالیفرنیا کلارک و همکاران کسب می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر از نوع فاصله ای است.

سبکهای مقابله ای

تعریف مفهومی: مقابله به یک سری از راهبردهای شناختی ورفتاری اشاره دارد که توسط یک فرد برای اداره ی خواسته هایش در موقعیت های استرس زا و دشوار به کار می رود.

تعریف عملیاتی: منظور از راهبردهای مقابله ای نمره ای است که فرد در پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز وموس بدست می آورد. مقیاس این متغیر فاصله ای است.

سرطان و عوامل روانشناختی

عوامل موثر در بیماریها بسیار متعدد و پیچیده است. بعلاوه روابط بین این عوامل نیز در ایجاد این بیماریها نقش مهمی ایفا می کنند. به طور کلی از قرن هفدهم به بعد که دوره پیشرفت علوم، به ویژه در حوزه علم پزشکی می باشد در تشریح علل بیماریها سه دسته از عوامل را قابل تشخیص دانسته اند: 1- عوامل پزشکی و زیستی از قبیل تغییرات بیوشیمیایی و نابهنجاریهای سلولی 2- عوامل اجتماعی از قبیل وقایع رویدادهای زندگی 3- و عوامل روانی از قبیل خصوصیات شخصیتی. با استناد بر این سه دسته از عوامل، مدل زیستی- اجتماعی- روانی ارائه شده است که بر تعامل عوامل زیستی، اجتماعی و روانی در ایجاد بیماریها تاکید دارد. در این رویکرد، عوامل روانی و فیزیولوژیکی، زمینه ساز بیماریها شناخته می شود و محیط اجتماعی با تاثیر بر عوامل روانی و فیزیولوژیکی نقش مهمی در بروز بیماریها ایفا می کند. در مورد بیماری سرطان و عمل روانی- اجتماعی آن از اواسط قرن بیستم تحقیقات وسیعی صورت گرفته است. بطور کلی رابطه سرطان و عوامل روانشناختی براساس تحقیقات انجام شده تاکنون در دو محور قابل بحث است؛ عواملی که زمینه ساز ابتلا به سرطان است و عواملی که بر سیر بیماری تاثیر دارند. هر چند سرطان یک بیماری روان تنی به حساب می آید، شواهدی در دست نیست که عوامل روانشناختی مثل درد، ناکامی، شکست، افسردگی، احساس گناه یا هر نوع فشار روانی بتواند گونه ای از سرطان را جدا کند. تاکنون علتی واحد و مورد قبول عموم در مورد تومورهای بدخیم بدست نیامده است و کسی اطمینان کامل از علل سرطان ندارد. پاسخ به رویدادهای استرس زا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد.از بین این عوامل می توان به نحوه ارزیابی شناختی، احساس کنترل و حمایت اجتماعی اشاره کرد. به اعتقاد لازاروس عامل مهمی که سبب می شود تا یک رویداد استرس زا در شخص تاثیرات عمیق بگذارد در حالیکه در شخص دیگر اثرات اندکی باقی گذارد، عامل ارزیابی شناختی است. به نظر او اینارزیابی در دو مرحله اولیه وثانویه صورت می گیرد.

فهرست مطالب پایان نامه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اهداف پژوهش

سوال پژوهش

فرضیات تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات، مستندات، سابقه و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

بیماران اچ آی وی مثبت

گریز از کنترل سیستم ایمنی

تاریخچه ایدز

تاریخچه ایدز در ایران

انتقال HIV

همه گیرشناسی سندروم نقص ایمنی اکتسابی HIV

تشخیص

خصوصیات بالینی

عوامل غیر عصبی ایدز

عوامل عصبی ایدز

مراحل مختلف عفونت HIV

بیماران سرطانی

اتیولوژی سرطان

اپیدمیولوژی سرطان

سبب شناسی سرطان

سندرم های مستعد کننده سرطان

عوامل سرطان زا

سرطان وعوامل روانشناختی

روش تشخیص سرطان

پیشگیری از سرطان

سرسختی روان شناسی

چرا برخی از افراد از لحاظ روانشناختی سرسخت ترند؟

ساختار شخصیتی سرسختی روانشناختی

مشخصه عمومی فرد سر سخت از دیدگاه کوباسا

ویژگی های سرسختی روانشناختی

عوامل موثر در سرسختی روانشناختی

همبسته های سرسختی روانشناختی

مولفه ها سرسختی روانشناختی

پیامدهای سرسختی روانشناختی

زیر بنای مفهومی آینده سرسختی روانشناختی

سازگاری اجتماعی

تعریف سازگاری

تعریف سازگاری اجتماعی

انواع سازگاری

ویژگیهای افراد سازگار

نظریه های سازگاری

سازگاری مهمترین نشانه سلامت روان

عوامل موثر بر سازگاری

سبک مقابله ای

تاریخچه مقابله

مقابله با تنیدگی از دیدگاه لازاروس

انواع روش های سبک مقابله ای

اهمیت سبک های مقابله ای در سلامت روانی

چگونگی تاثیر شیوه های مقابله ای

نظامهای رفتار مقابله ای

مدل های نظری در مورد منابع و فرایندهای مقابله

پیشینه های پژوهش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزارهای پژوهش

روش اجرا

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از آن

مقدمه

یافته های جمعیت شناختی

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث ونتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

فهرست منابع

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید