تحقیق تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

تحقیق تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان تحقیق تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1061 KB

تعداد صفحات : 108

بازدیدها : 255

برچسبها : فرهنگ سازمانی عملکرد سازمان

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق و پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان دارای 120صفحه وبا فرمت ورد

فصل اول کلیات تحقیق 11
مقدمه 12
1-1) بیان مساله و تبیین موضوع : 12
1-2) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 14
1-3)اهداف اصلی تحقیق : 15
1-4)فرضیه های تحقیق: 16
1-5) تعریف واژگان تحقیق 16
1-5-1) اعتبار بخشی: 16
1-6) فرهنگ سازمانی: 18
1-6-1) عملکرد بیمارستانی : 18
فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-1 ) اعتبار بخشی : 21
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2-1 ) مدل JCI : 24
2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25
2-1-3-1) خود ارزیابی : 25
2-1-3-2) بررسی حضوری : 25
2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26
2-1-4 )کاربرد : 26
2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26
2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27
2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27
2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27
2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28
2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29
2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 - مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 - مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50
فصل سوم روش شناسی تحقیق 54
3-1) روش تحقیق 55
3-2) جامعه آماری 56
3-3) نمونه آماری 56
3-4) روش و ابزار گرد آوری داده ها 57
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه 59
3-5-1) روایی پرسشنامه 59
3-5-2) پایایی پرسشنامه 63
3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 63
روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : 64
فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65
4-1)آمارتوصیفی 66
4-1-1) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها 66
4-2) آمار استنباطی 69
4-2-1) بررسی نرمال بودن دادهها 69
4-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 69
4-2-2-1 )بررسی فرضیه اول: 69
4-2-2-2) بررسی فرضیه دوم: 71
4-2-2-3 )بررسی فرضیه سوم: 73
4-2-2-4) بررسی فرضیه چهارم: 75
4-2-2-5)بررسی فرضیه پنجم : 77
4-2-3 ) خلاصه نتایج فرضیه ها 79
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 81
5-1) مرور کلی تحقیق 82
5-2) بحث و نتیجه گیری: 83
5-3 )تحلیل مدل مفهومی پژوهش 86
5-4 ) محدودیت ها 87
5-4-1 ) محدودیت های تحقیق 87
5-5 )پیشنهادهای کاربردی 87
5-6 )پیشنهادهای پژوهشی 89

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید