پروژه ترجمه کتاب تئوری سازمان، مدرن نمادین-تفسیری و پست مدرن ماری جوهچ

پروژه ترجمه کتاب تئوری سازمان، مدرن نمادین-تفسیری و پست مدرن ماری جوهچ پروژه ترجمه کتاب تئوری سازمان، مدرن نمادین-تفسیری و پست مدرن ماری جوهچ

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 2303 KB

تعداد صفحات : 158

بازدیدها : 998

برچسبها : تئوری سازمان ماری جوهچ

مبلغ : 29000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد همراه با تصاویر و توضیحات کامل

پروژه دانلودی حاضر که در فرمت پاورپوینت می باشد ترجمه کتاب تئوری سازمان نوشته ماری جوهچ بوده که توسط حسن دانایی فرد ترجمه شده است در 158 اسلاید بصورت جامع و همراه با تصاویر و توضیحات کامل با عنوان کامل؛ پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد می باشد. در ادامه به بخشهایی چکیده از متن و فهرست مطالب آن اشاره می شود.

چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنید

در تئوری سازمان، نگاه ها روی هم انباشته می شوند و در گذر زمان یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند، چون تئوری پردازان سازمان، با گذشت زمان ایده های بیشتر و بیشتری را که این حوزه مطالعه ارایه می دهد، می پذیرند.

در سالهای اخیر بیشتر نظریه پردازن سازمان این دیدگاه را در پیش گرفته اند که تئوری ها، حقیقت را نشان می دهند.برخی از تئوری ها نسبت به برخی دیگر کاربرد بیشتری دارند و وظیفه اصلی علم تعیین این نکته است که کدام تئوری ها صحیح ترند. از این دیدگاه، قضاوت در مورد صحت و حقیقت تئوری ها، بر مقایسه های تجربی پیش بینی های یک تئوری با واقعیات مرتبط گردآوری شده در مورد جهان پیرامون استوار است. این نگاه، توصیف نوعی شیوه علمی است که هسته محوری علوم طبیعی و رشته های کاربردی نظیر مهندسی و فناوری است.

تئوری سازمان

زمانی که در مدیریت غور کنید، عینیت بسیار کمی در آن می یابید. تصور اینکه چگونه صحت یا سقم یک تئوری عملکرد سازمانی ، می تواند همیشه با مقایسه با شواهد تجربی، شواهدی که خود فی نفسه محصول تئوری های دیگر و محصول شیوه های عمل اجتماعی هستند که خود به وسیله سازمان های دیگر شکل گرفته اند، دشوار است. این دیدگاه، دیدگاه نمادین - تفسیری است و بر اساس این دیدگاه، چنین پدیده هایی در قلمرو میثاق اجتماعی جای می گیرد نه قانون طبیعی.

امروزه تعدادی از تئوری پردازان سازمانی وجود دارند که تئوری های اجتماعی را نگاه هایی به یک امر واقع (واقعیت) تصور می کنند. واقعیتی که بیشتر به وسیله تئوری هایی ساخته می شود که آن واقعیت معرف آنها (تئوری ها) است. یعنی اندیشمندان اجتماعی با واقعیات خلق شده به وسیله نیروهای اجتماعی که خود موضوع مطالعه اند، سرو کار دارند.

پست مدرنیست در تئوری سازمان

انتخاب یک تئوری محوری یا هسته ای یا مجموعه ای نمونه از ایده ها برای نشان دادن پست مدرنیست غیر ممکن است. به این دلیل، بسیاری از نظریه پردازانی که خارج از نگاه پست مدرنیست، فعالیت می کنند، پست مدرنیست را به عنوان رویکردی نا منسجم تصور می کنند. این تصور، تصور صحیحی نیست. زیرا اگر چه پست مدرنیست از آن جهت که ایده معیارهای جهانشمول برای حقیقت یا تعالی را کنار می گذارد، نسبی گرا است اما استاندارد ها را به کلی قربانی نمی کند، بلکه در حقیقت نظریه پردازان پست مدرنیست، درست و نادرست، خوب و بد را به عنوان سازه های اجتماعی تصور می کنند که می تواند معمولاً به عنوان موضوعاتی که در قلمرو بازاندیشی و عمل تشخیصی، قرار می گیرند، تعریف مجدد شوند.

پست مدرنیسم از طریق کاربردهای زبان شناختی، نشانه شناسی، و تئوری نقد ادبی، که به معنا و تفسیر توجه دارند توسط نظریه پردازان نمادین- تفسیری سازمان، راه خود را درون تئوری سازمان یافت. فلسفه پست مدرنیست مانند معماری پست مدرنیست در تقابل با مدرنیست شکل گرفت.

...

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

فهرست مطالب

بخش اول : تئوری سازمان

فصل اول : چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنید ؟

تئوری سازمان

نگاه های سه گانه

مدرن، نمادین -تفسیری و پست مدرن

تئوری و مفاهیم

مفاهیم و فرایند انتزاعی سازی

مدل مفهومی سازمان

فصل دوم : سیر تطور تاریخی، استعاره ها و دیدگاه ها در تئوری سازمان

سیر تحول تاریخی

مراحل سه گانه صنعت گرایی

عصر فراصنعتی و سازمان فراصنعتی

تاثیر آثار کلاسیک بر تئوری سازمان

آدام اسمیت، اقتصاد دان و سیاست دان (اسکاتلندی)

کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاد دان (آلمانی)

امیل دورکهایم، جامعه شناس (فرانسوی)

فردریک وینسلو تیلور، پدر مدیریت علمی (آمریکایی)

هنری فایول، مهندس، رییس کل اجرایی و نظریه پرداز اداری (فرانسوی)

ماکس وبر، جامعه شناس (آْلمانی)

چستر بارنارد، نظریه پرداز مدیریت (آمریکایی)

تاثیر گذاری ایده های دوره معاصر بر تئوری سازمان

مدرنیست: تئوری عمومی سیستم ها

دیدگاه سیستمهای باز از سازمان

نمادین - تفسیری: تئوری وضع واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت

پست مدرنیست در تئوری سازمان

تفاوت های شناخت شناسانه نگاه های سه گانه

استعاره های تئوری سازمان

استعاره ماشین: سازمانها به عنوان ابزار مدیریت

استعاره موجود زنده: سازمانها به عنوان سیستم های زنده

استعاره فرهنگ: سازمان ها به عنوان فرهنگ ها

استعاره پست مدرن: پرده نقاشی (کولاژ)

محدودیت های درک استعاره ای

نتیجه بخش اول کتاب

بخش دوم : مفاهیم محوری تئوری سازمان

فصل سوم : محیط سازمان

دیدگاه های گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرمدرنیست

دیدگاه های گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرنمادین تفسیری

دیدگاه های گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرپست مدرن

محیط سازمانی

شبکه بین سازمانی

محیط عمومی

محیط جهانی/ بین المللی

تئوری اقتضایی: سازمان های ماشینی و ارگانیکی

تئوری وابستگی به منابع

تئوری بوم شناسی (اکولوژی) جمعیت سازمانی

تئوری نهادی

سه نوع فشار نهادی که سازمانها با آن مواجه هستند

مقایسه تئوری های روابط محیط سازمان

پیچیدگی، تغییر، عدم اطمینان

قانون تنوع لازم

دیدگاه وضع واقعیت و ساختار گرایان اجتماعی از محیط ها

پست مدرنیست و روابط محیط سازمان

فصل چهارم : استراتژی و اهداف

فرآیند استراتژی به عنوان تصمیم گیری عقلایی

تحلیل درون و برون سازمانی

تنظیم و تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

چالش های فراروی مدل عقلایی

استراتژی خودجوش

استراتژی به عنوان اقدامی ( کنشی) نمادین

سه دیدگاه مختلف در مورد استراتژی

عدم اطمینان و فرآیند استراتژی

عدم اطمینان و فرآیند استراتژی

نگاه پست مدرن

اهداف

اهداف رسمی و اهداف عملیاتی

اهداف چندگانه و متعارض

فصل پنجم : فناوری

تعریف فناوری

نگاه پویا به فناوری

فن آوری محوری

فن آوری پیشرفته

فن آوری های تولیدی در مقابل فن آوری های خدماتی

انواع فن آوری

طبقه بندی وودوارد

تولید واحدی یا دسته ای کوچک

تولید انبوه یا دسته ای بزرگ

تولید فرآیندی مستمر

گونه شناسی تامسون

پیوسته- طولانی

واسطه ای

متمرکز

ماتریس دوبعدی گونه شناسی فناوری از دیدگاه تامسون

گونه شناسی پرو

فناوری تکراری

فناوری هنری و صنعتگرانه

فناوری مهندسی

فناوری غیر تکراری

ساخت اجتماعی فن آوری

درک فن آوری های جدید

فصل ششم : ساختار اجتماعی انسان

ساختار فیزیکی

ساختار اجتماعی

ساختار اجتماعی انسان

ساختار اجتماعی به عنوان تفکیک و یکپارچگی

ساختار اجتماعی سازمانی چیست؟

ابعاد ساختار اجتماعی سازمان

مدلهای پویایی ساختار اجتماعی

تئوری ساختاربندی

انواع ساختارهای اجتماعی

فصل هفتم : فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چیست؟

تفاوتهای فرهنگ ملی درون سازمانها

مدل فرهنگ سازمانی شاین

مدل فرهنگ سازمانی شاین

فرهنگ سازمانی

فرهنگ به عنوان پدیده ای پاره پاره: دیدگاه پست مدرن

فصل هشتم : ساختار فیزیکی سازمانها

جغرافیایی سازمانی

نقشه داخلی سازمان

دو رویکرد نسبت به ساختار فیزیکی در سازمانها: رفتاری و نمادگرایی

پست مدرنیسم و ساختارهای فیزیکی

فصل نهم : شگرد های سیاسی، قدرت وتصمیم گیری

تصمیم گیری سازمانی

عقلانیت محدود

ماتریس شرایط مختلف تصمیم گیری و انتخاب رویکرد تصمیم گیری از نظر جیمز تامسون

مدل سطل زباله

تصمیم گیری سازمانی

دیدگاههای مختلف نسبت به تصمیم گیری سازمانی

نگاه پویا به تصمیم گیری سازمانی

قدرت و سیاست

تئوری های سیاسی سازمان

تئوری اقتضائات استراتژیک

تئوری وابستگی منابع

قدرت و سیاست

صورت پنهان قدرت سازمانی

انتقاد فمینیست ها از قدرت درسازمان ها و دیگر دیدگاههای انتقادی

بخش سوم : موضوعات بحث برانگیز کلیدی در تئوری سازمان

فصل دهم : تعارض و تناقض ها در سازمان ها

سیر تطور نگرش ها نسبت به تعارض

تعارض به عنوان پدیده ای غیرسازنده

تعارض به عنوان پدیده ای طبیعی

تعارض به عنوان پدیده ای سازنده

نظریه های مارکسیستی تعارض سازمانی

فصل یازدهم : کنترل و ایدئولوژی

تئوری های مدرنیستی کنترل

سه نظریه مدرنیست کنترل

بازخورد و ارزیابی عملکرد- مدل سایبرنتیک کنترل

نظریه عاملیت: قراردادها، پاداش ها و عدم اطمینان

بازارها، بوروکراسی ها و سیستم های داخلی ارزش ها و هنجارهای سازمانی

دیدگاه نمادین- تفسیری از فرهنگ به عنوان کنترل

قرائت های مارکسیستی ازکنترل و مفهوم کنترل ایدئولوژیک

دیدگاه پست مدرنیست ها از کنترل

فصل دوازدهم : تغییر و یادگیری

تغییر و یادگیری

نگاه مدرنیست درباره تغییر

نگاه نمادین - تفسیری و پست مدرن درباره تغییر

مدلهای تغییر

مدل پویایی های فرهنگ سازمانی هچ

مدل ارتباط فرهنگ استراتژی گالیاردی

مدل پویایی های فرهنگ سازمانی هچ

رویکردهای پست مدرن به تغییر

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید