پایان نامه رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی پایان نامه رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 105 KB

تعداد صفحات : 131

بازدیدها : 331

برچسبها : پایان نامه هوش معنوی امیدواری شادکامی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

دانلود پایان نامه روانشناسی عمومی - تحقیق بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی

این پایان نامه به منظور بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی در رشته روانشناسی عمومی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 130 نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرستان نمین می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های شادکامی، امیدواری و هوش معنوی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شده است.

در بیان فرضیه ها بین شادکامی و هوش معنوی همبستگی مثبت معنادار بدست آمد و در بررسی رابطه بین امیدواری و هوش معنوی نیز همبستگی مثبت معنادار بدست آمد.

افراد بطور غیرارادی تجارب و عواطف منفی را آسانتر از عواطف و تجارب منفی به خاطر آورده و بازیابی می نماید و همین امر ضرورت استفاده ار روانشناسی مثبت که در آن به هر دو جنبه مثبت و منفی تجارب انسان توجه می کند را مشخص می سازد. یک مداخله مثبت، ناراحتی، رنج و ناخوشایندی زندگی، یا تجارب منفی را انکار نمی کند، بلکه به جای آن مراجعین را تشویق می نماید تا از توانمندی های خود برای شناسایی و فهم ضعف های خود استفاده نمایند. اگر یک متخصص بتواند به مراجعین کمک نماید که بر این اساس عادت در فعالیت هایی درگیر شوند که متنایب با ارزشها، توانمندیها و علایق آنها باشد در این صورت امید به تجربه شادمانی به طور مشخص افزایش می یابد. مداخلات مثبت مزایای علوم روانشناختی را در حد افراد غیر بیمار هم مایلند زندگی رضایت بخش تری داشته باشند گشترش داده است، چرا که روانشناسی بدین معنا علم سلامتی نیست که صرفا با بیماری سروکار داشته باشد، می تواند بسیار گسترده تر بوده و با شغل و حرفه، آموزش، شناخت، علائق، رشود و تحول و بازی و تفریح هم در ارتباط باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص موثر بودن انواع مداخلات مثبت بر افزایش سطح توانمندی ها و کاهش علائم اختلال مراجعین که هم برای بیماری و هم افراد بیمار موثر بوده است می توان به اهمیت پژوهش حاضر پی برد.

ویژگی های شخصیتی و شادکامی

برادبورن شادکامی و افسردگی را دو قطب متضاد در انسان نمی داند و معتقد است که هر بعد با مجموعه متمایزی از صفات شخصیتی همبستگی دارد. بیشتر بررسی ها با این رویکرد انجام گرفته است که شادکامی یک ویژگی شخصیتی است. گرای در نظریه شناختی خود بیان کرده است که برون گراها، پاداشها و درون گراها، تنبیهات را بزرگنمایی می کنند، زیرا از نظر ساختار مغزی بین آنها تفاوت وجود دارد. برون گراها از نظر انتقال دهنده عصبی نورایی نفرین و درون گراها ازنظر انتقال دهنده عصبی، ابی نفرین و سروتونین بیشتری در مغزشان ترشح می کنند. برون گراها علامات غیر کلامی مثبت تر، لبخند و نگاه بیشتری به دیگران ارایه می کنند و همین لبخند و تبسم آنان از راه بازخورد صورت، یک اثر ثانوی در افزایش خلق مثبت آنان خواهد داشت. بر اساس تحقیقات روانشناسان، مغز انسانهای برون گرا و اجتماعی و خوش مشرب، یعنی کسانی که شخصیت متعادل و نسبتا سالمی دارند، به عوامل مثبتی مانند یک چهره شاد و خوشحال، واکنشهای بیشتری نشان می دهند، این دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم میان برونگرایی و شادکامی می باشد.

میرز پابرجا بودن شادکامی را به رغم افزایش سن، مربوط به عوامل شخصیتی برون گرایی می داند. به اعتقد وی، برون گراها از مهارتهای اجتماعی کلامی و غیر کلامی برخوردار بوده و بیشتر تحت تأثیر پاداشها می باشند.

امیدواری

امید یکی از ویژگی های زندگی است که ما را به جستجوی فردایی بهتر وا می دارد. امید یعنی موفقیت و آینده ی بهتر و دلیلی است برای زیستن. هنگامی که امید در دل و ذهن وجود داشته باشد، شادی و سرور در زندگی حضور خواهد داشت. برخی بویژه فقرا، ممکن است امید خود را از دست بدهند و آینده ی خود را تاریک ببینند. افراد ناامید چون احساس می کنند که دیگر راهی وجود ندارد و کاری از آنها ساخته نیست، خودکشی می کنند و در زندگی هر کس دوره های تلخ و تاریک وجود دارد و این نمی تواند دلیل قطع امید از فردای بهتر باشد. انسان می تواند به نکات مثبت زندگی خویش و به نعمتهایی که خداوند به او داده فکر کند.

وقایع ناگوار زندگی که درسهای مهم و دانشگاه زندگی هستند، به ما صبر و توکل می آموزند. ارتباط با افراد ناامید و کمک و محبت به آنان برای پشت سرگذاشتن دوران تلخ زندگی و یافتن را ه آینده ، خدمتی ارزشمند به جامعه است. دولتها می توانند با ابداع برنامه های ملی و بین المللی و شرکت دادن جوانان، امید به آینده و احساس مفید بودن را در آنها ایجاد کنند....

فهرست مطالب پایان نامه

مقدمه:

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تعاریف عملیاتی

مقدمه

گسترش مفهوم هوش

چهارچوب نظری هوش معنوی(SI)

مؤلفه های هوش معنوی

بحث و نتیجه گیری

تعریف شادکامی

نظریه های مرتبط با شادکامی

دیدگاه های مربوط به شادکامی

عوامل مؤثر بر شادکامی

سلامت روانی و شادکامی

ویژگی های شخصیتی و شادکامی

شادکامی و موفقیت

شادکامی و هوش هیجانی

شادی و اهداف

سازگاری و شادکامی

امیدواری

تعریف و پیشینه:

رابطه ی ناامیدی با خودکشی

امید درمانی

ارتقاء امید

جامعه آماری:

نمونه آماری و روش نمونه گیری:

ابزار جمع آوری اطلاعات:

روش تحقیق:

روش تجزیه و تحلیل آماری:

مقدمه

بخش اول: آمار توصیفی

آمار استنباطی

نتیجه گیری :

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید