پروژه طرح اختلاط آسفالت

پروژه طرح اختلاط آسفالت پروژه طرح اختلاط آسفالت

دسته : عمران

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 12741 KB

تعداد صفحات : 108

بازدیدها : 1641

برچسبها : طرح اختلاط آسفالت پروژه اختلاط آسفالت

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت با بررسیهای آزمایشگاهی

در این پاورپوینت روش های طرح اختلاط آسفالت،مراحل تهیه طرح اختلاط آسفالت -تهیه دانه بندی کارگاهی ، نحوه نمونه گیری از آسفالت و قیر، آزمایشهای طرح اختلاط ،آزمایش های قیر، نحوه انجام طرح با یک مثال عددی و نحوه استفاده از ، فرمولها و همچنین نحوه انتخاب قیر بهینه برای طرح و عکس بعضی از آزمایش ها آورده شده است.

طرح مخلوط های آسفالتی

عناوین مطالب

هدف

روش های طرح اختلاط بتن آسفالتی و آسفالت گرم

مراحل تهیه طرح اختلاط آزمایشگاهی

تهیه دانه بندی کارگاهی ( فرمول کارگاهی )

نمونه برداری از مصالح سنگی قیر

نمونه برداری از مصالح سنگی و قیر جهت تهیه طرح اختلاط آسفالت

آزمایش های طرح اختلاط آسفالت

آزمایشهای مرغوبیت مصالح سنگی

مشخصات سنگدانه های بتن آسفالتی

اختلاط مصالح سنگی

منحنی دانه بندی مصالح سنگی

حدود مشخصات دانه بندی پیوسته مخلوطهای آسفالت گرم

نمودارهای معرف حداکثر دانسیته مصالح سنگیدانه بندی فولر (Fuller)

معادله فولر

منحنی های دانه بندی فولر

معایب و کاستی های عبوری از منطقه ممنوعه

مخلوط مصالح سنگی قشر بیندر

تهیه نمونه 1200 گرمی از مصالح

وزن مخصوص مصالح سنگی آسفالت

وزن مخصوص ظاهری Apprent Specific Gravity

وزن مخصوص حقیقیBulk Specific Gravity

اشباع نمودن مصالح سنگی جهت تعیین وزن مخصوص

بدست آوردن حالت اشباع با سطح خشک مصالح ریزدانه

درصد جذب آب Absorption

وزن مخصوص مخلوط مصالح سنگی

تعیین وزن مخصوص مصالح درشت دانه، ریز دانه و فیلر

وزن مخصوص مؤثر Effective Specific Gravity

وزن مخصوص حداکثر مخلوط آسفالتی متراکم نشده (روش رایس) Gmm

وزن مخصوص حداکثر تئوریک درصد های مختلف قیر

درصد جذب قیر مصالح سنگی

چسبندگی قیر به مصالح AASHTO T182

مصالح سنگی قیر اندود جهت آزمایش وزن مخصوص ماگزییم آسفالت (رایس ) و چسبندگی قیر به مصالح

نتایج آزمایش وزن مخصوص ظاهری ، حقیقی و درصد جذب آب مصالح سنگی

آماده کردن نمونه های آزمایش

گرم کردن مصالح سنگی (حداکثر oC 28 بالاتر از دمای اختلاط)

گرم کردن قیر بطور غیرمستقیم

درجه حرارت مخلوط و تراکم

دمای اختلاط مصالح سنگی و قیر با توجه به ویسکوزیته قیر تعیین می شود.

اضافه کردن قیر به نمونه ها با درصد های مختلف

مخلوط کردن قیر با مصالح سنگی (ساخت نمونه آسفالت)

کنترل درجه حرارت نمونه آسفالت

جایگزین نمودن مخلوط ها در قالب با 25 ضربه کاردک (15 ضربه در محیط داخلی قالب و 10 ضربه در مرکز قالب)

متراکم کردن نمونه ها

متراکم کردن نمونه های آسفالت

نگهداری نمونه ها جهت سرد شدن

بیرون آوردن نمونه های آسفالت از داخل قالب

تعیین وزن مخصوص حقیقی bulk

توزین نمونه ها ( خشک ، اشباع با سطح خشک )

توزین نمونه ها در داخل آب

منحنی تغییرات وزن مخصوص نسبت به درصد قیر

آزمایش استحکام و نرمی ASTM D1559 (stability & flow)

حمام آب آسفالت

جک مارشال جهت تعیین استحکام و نرمی

منحنی تغییرات استحکام نسبت به درصد قیر

منحنی تغییرات نرمی (فلو) نسبت به درصد قیر

منحنی تغییرات نسبت مارشال نسبت به درصد قیر

روابط موجود در شیت آزمایشگاهی

حجم قیر مؤثر روی مصالح

حجم قیر جذب شده در مصالح

حجم کل مصالح

حجم فضای خالی (Void)

حجم فضای خالی بین مصالح سنگی (V.M.A)

حجم فضای پر شده با قیر(V.F.A)

تعیین درصد فضای خالی void

منحنی تغییرات درصد فضای خالی (void) نسبت به درصد قیر

تعیین درصد فضای خالی V.M.A

منحنی تغییرات درصد فضای خالی (V.M.A) نسبت به درصد قیر

تعیین درصد فضای پر شده با قیر

منحنی تغییرات درصد فضای پر شده با قیر (V.F.A) نسبت به درصد قیر

مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوطهای آسفالتی گرم به روش مارشال ASTM D1559

حداقل فضای خالی سنگدانه ها V.M.A

دوام مخلوطهای آسفالتی در برابر آب

نسبت وزنی فیلر به قیر

مقاومت درمقابل تغییر شکلهای شیاری Rutting

ماسه آسفالت

نسبت مارشال

تعیین قیر بهینه

----------------

روش های طرح اختلاط آسفالت گرم و بتن آسفالتی

1- روش مارشال (ASTM D1559)

تا حداکثر اندازه دانه ها 25 میلیمتر و دانه بندی متراکم و پیوسته

2- روش اصلاح شده مارشال (ASTM D5581)

سنگدانه با حداکثر اندازه 50 میلیمتر و در قالبهای با قطر 15 cm

3- روش ویم (ASTM D1560)

تا حداکثر اندازه دانه ها 25 میلیمتر و دانه بندی متراکم و پیوسته

4-روش تحقیقاتی شارپ (SHRP)

توسط آشتو بصورت استاندارد موقت ارائه گردیده است.

مراحل تهیه طرح اختلاط آزمایشگاهی

قبل از شروع عملیات آسفالتی ، طرح اختلاط آزمایشگاهی آسفالت مورد نظر با رعایت مراحل زیر توسط آزمایشگاه تهیه می شود.

تهیه دانه بندی کارگاهی ( فرمول کارگاهی )

تعریف: دانه بندی مشخصی است که با توجه به مصالح سنگی تهیه شده ( درشت ، متوسط ، ریز و فیلر) موجود در کارگاه (حداقل 25درصد) توسط پیمانکار تهیه می شود و می باید شرایط زیر را داشته باشد.

وزن مخصوص مصالح سنگی آسفالت

وزن مخصوص مصالح سنگی در فضای خالی آسفالت کوبیده شده و فضای خالی مصالح سنگی اثر قابل ملاحظه ای دارد.

علت این تاثیر تخلخل دانه های مصالح سنگی و جذب قیر درمصالح سنگی می باشد.

جهت اثر تخلخل یا خلل و فرج دانه ها وزن مخصوص به صورتهای زیر بیان می گردد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید