پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 25 KB

تعداد صفحات : 5

بازدیدها : 357

برچسبها : پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

مبلغ : 1500 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا - آزمون سنجش ابعاد دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان

آزمون دانلودی حاضر پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا می باشد. عناوین مطالب موجود در این پرسشنامه شامل : تشریح آزمون جامعه پذیری سازمانی، مقیاس درجه بندی سوالها، برآورد پایایی پرسشنامه، محاسبه ی ضریب پایایی پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی، ضرایب پایایی کل پرسشنامه، ضرایب پایایی زیرمقیاس های پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی و برآورد رواییپرسشنامه می باشد.

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه مذکور بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا است. با کمی تغییرات برای کارکنان توسط پژوهشگران بازنویسی شده است. این پرسشنامه شامل موارد دریافت آموزش (سوالهای 1تا 5)، تفاهم (سوالهای 6 تا 10)، حمایت کارکنان (سوالهای 11 تا 15) و چشم انداز از آینده سازمان (سوال های 16 تا 20) است. این پرسشنامه در برگیرنده 20 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت جامعه پذیری سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی از جمله نادی و همکاران 92/0 گزارش شده است.

طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد (شامل: خیلی کم، کم، تا اندازه ای، زیاد و خیلی زیاد) در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول مقیاس درجه بندی سوالهای پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت

پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی

برآورد روایی پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

روایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه گیری چیزی را که ادعا می کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه ای حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سوالات آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روایی صوری و محتوایی هر پرسشنامه در زیر ارائه می شود:

پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و سازمان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید