تحقیق پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار

تحقیق پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار تحقیق پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار

دسته : آمار

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 846 KB

تعداد صفحات : 43

بازدیدها : 490

برچسبها : مفاهیم آمار دانلود تحقیق دانلود پروژه

مبلغ : 11500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار

پروژه تحقیقی پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار

جامعه آماری: هرگاه اشیاء یا نمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گرد هم در نظر گرفته شوند یک جامعه آماری نامیده می شوند.

مفهوم آمار: آمار علمی است که مشخصات جامعه ها را از نظر کمی ولی با در نظر گرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه مورد بررسی قرار می دهد. در واقع آمار، داده های عددی را جمع آوری، نمایش و تحلیل می کند.

سنجش مشاهدات: در بررسی هر پدیده، مشاهده، سنجش و ثبت خصوصیات از ضروریات اولیه می باشد. نتیجه سنجش خصوصیات اشیا یا افراد مورد مطالعه را بسته به ماهیت آن خصوصیت می توان به 4 گروه تقسیم کرد:

صفت اسمی: نتیجه سنجش پاره ای از خصوصیات چنان است که تنها می توان بر اساس آن شی یا فرد مورد مطالعه را به گروهی منتسب نمود (گروه خونی- جنس).

صفت رتبه ای: درپاره ای از مشاهدات می توان نتیجه سنجش یک خاصیت را با بیان رتبه فرد یا شی در رابطه با سایر افراد بیان کرد، بدون آنکه بتوان فاصله دو رتبه را متمایز و یا نسبت اندازه بین آنها را مشخص نمود (بیمار خفیف، متوسط و شدید).

صفت فاصله ای: در نوعی دیگر از مشاهدات می توان با بکار بردن یک مبدا قراردادی نتیجه سنجش را بر حسب واحدهای ثابت و معین اندازه گیری کرد و در نتیجه فاصله دو شی یا دو فرد را از نظر صفت مورد بررسی معین کرد ولی نظربه اینکه این نوع اندازه گیری فاقد صفر ذاتی می باشد، نمی توان نسبت اندازه خاصیت مورد مطالعه را در افراد مشخص کرد.(درجه حرارت اشیاء).

...

انواع مطالعات آماری

1- توصیفی (Descriptive study)

2- تحلیلی (Analytical study)

در آمار توصیفی یا مطالعه توصیفی صرفاً توصیف اطلاعات موجود را بررسی می کنیم. مثلاً اگر مطالعه با عنوان بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنین تهران مد نظر باشد اطلاعات در قالب یک پرسشنامه با طرح سؤالاتی از قبیل سن، تعداد افراد خانواده، شغل، میزان درآمد، نوع منزل مسکونی و ... صورت گرفته و نتایج حاصل از مطالعه فقط وضعیت جامعه را در زمانیکه مطالعه انجام شده است را نشان می دهد.

در حالیکه در مطالعات تحلیلی هدف مقایسه دو یا چند گروه جمعیتی بوده و یا به بررسی رابطه علّی و معلولی یک یا چند عامل یا متغیر یا یک یا چند پیامد می پردازد. مثلا اگر هدف مقایسه رابطه بین افسردگی و شغل مَد نظر باشد در اینجا وضعیت افسردگی در بین گروه های مختلف شغلی با هم مقایسه می شوند و اگر نتیجه اختلاف بین گروه های شغلی نشان دهد به نوعی این رابطه را برای ما اثبات می کند...

فهرست مطالب پروژه دانلودی

جامعه آماری

مفهوم آمار

انواع کمیت ها

انواع مطالعات آماری

توصیفی (Descriptive study)

تحلیلی (Analytical study)

توصیف عددی نتیجه مشاهدات

شاخص های پرآکندگی

واریانس (Variance)

احتمالات

توزیع دوجمله ای(Binominal Distribution)

توزیع پوآسون (Poisson Distribution)

توزیع نرمال

معادله توزیع نرمال

محاسبه سطح زیرمنحنی نرمال

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید