تحقیق مدلهای تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون

تحقیق مدلهای تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون تحقیق مدلهای تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون

دسته : اقتصاد

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1156 KB

تعداد صفحات : 17

بازدیدها : 282

برچسبها : تحلیل پوششی داده eea اندرسون پیترسون

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی مدلهای تحلیل پوششی داده ها (EEA) و مدلهای رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون (همراه با جداول و فرمولها)

پروژه تحقیقاتی مدلهای تحلیل پوششی داده ها (EEA) و مدلهای رتبه بندی کارایی متقاطع و اندرسون پیترسون (همراه با فرمول)

بخشهایی از متن

کارایی

بحث کارایی ریشه ای عمیق در مطالعات اقتصادی دارد و شروع آن به کار بی نظیر فارل، می رسد، زیرا از آن پس مدل سازی های مرزی گسترش یافت و علی رغم استفاده گسترده از انواع روشهای مرزی تولید برای تخمین و اندازه گیری کارایی واﺣدهای تولیدی ﺻنایع مختلف، کاربرد این تکنیکها در واﺣدهای کشاورزی به تازگی گسترش یافته است. به لحاظ روش شناسی، کارایی در تولید روشی است جهت اﻃمینان ﺣاﺻل کردن از این که تولیدات یک واﺣد اقتصادی در بهترین و پر سودترین ﺣالت ممکن تولید می شوند. کارایی در هر بخش اقتصادی برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کارایی نسبت ستاده به نهاده تعریف می شود. کارایی مفهومی نسبی بوده و برای سنجش آن و درک میزان فاصله کارایی از مقادیر مورد انتظار حداکثر امکانات و منابع، تخصیص مطلوب هزینه ها، عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) را به صورت ایده آل باید به مقایسه ی عملکرد واحدهای اقتصادی با کارایی در شرایط بالقوه تولید پرداخت.

روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی

روش تحلیل پوششی داده ها که یک روش برنامه ریزی خطی می باشد، اولین بار فارل، مدل اولیه آن را ارائه کرد. بعد از آن چارنز و همکاران، بانکر و همکاران ، کوئلی، لوول ، گرین ، علی و سیفورد، فرید و همکاران، مطالب تکمیلی را در خصوص این روش بیان کردند. در این روش کارایی به سه دسته فنی، تخصیصی و اقتصادی تقسیم می شود. روش تحلیل پوششی داده ها از داده های نهاده و محصول هر واﺣد تولیدی برای ساﺧتن یک مرز تولید ناپارامتریک استفاده می کند. در چنین ﺣالتی تمامی واﺣدهای مشاهده شده بالا یا پایین مرز پوششی قرار می گیرند. بنابراین کارایی هر واﺣد تولیدی نسبت به کارایی های همه واﺣدهای تولیدی، مورد سنجش قرار میگیرد. مدلهای تحلیل پوششی داده ها می توانند محصول گرا یا نهاده گرا باشند. در مدل های محصول گرا، هدف، ﺣداکثرسازی تولید با توجه به مقدار مشخصی از نهاده ها است؛ اما در روش نهاده گرا، هدف، استفاده کمینه نهاده ها با توجه به سطح معینی از محصول است. مدل (هم محصول گرا و هم نهاده گرا)، می تواند بازده ثابت نسبت به مقیاس و یا بازده متغیر نسبت به مقیاس را داشته باشد. مدل نهاده گرا بازده ثابت نسبت به مقیاس و مدل محصول گرا بازده متغیر نسبت به مقیاس دارد.

مدل اندرسون- پیترسون

مدل اندرسون و پیترسون در سال 1993 را می توان، از نخستین رهیافت های قابل قبول در این زمینه دانست. در مدل های ورودی و خروجی محور واحدهایی که روی مرز کارایی قرار می گیرند، دارای حداکثر مقدار کارایی برابر یک هستند. در این صورت خود واحد تحت بررسی به عنوان ملاک ارزیابی خودش قرار می گیرد. مدل پیشنهادی به وسیله اندرسون و پیترسون، مرجع قرار گرفتن واحد تصمیم گیرنده برای خود آن واحد را رد می کند. در واقع همان مدل های استاندارد تحلیل پوششی داده ها، بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس را با این فرض که واحد تصمیم گیرنده تحت ارزیابی از مجموعه مرجع خارج شده است، اجرا می کند.

فهرست مطالب تحقیق دانلودی

کارایی

انواع کارایی

کارایی فنی

کارایی تخصیصی

کارایی اقتصادی

روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی

مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

کارایی فنی

مدل DEA با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس

کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی

رتبه بندی با استفاده از ارزیابی کارایی متقاطع و روش اندرسون پیترسون

مدل اندرسون- پیترسون

ارزیابی کارایی متقاطع

مدل های جدید برای ارزیابی کارایی متقاطع

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید