پروژه تئوریهای مدیریت پیشرفته ppt

پروژه تئوریهای مدیریت پیشرفته ppt پروژه تئوریهای مدیریت پیشرفته ppt

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 2589 KB

تعداد صفحات : 553

بازدیدها : 317

برچسبها : تئوریهای مدیریت پیشرفته مدیریت پیشرفته

مبلغ : 34000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پاورپوینت 13 فصلی بررسی تئوریهای مدیریت پیشرفته

پروژه حاضر یک پاورپوینت 553 اسلایدی با موضوع تئوریهای مدیریت پیشرفته می باشد. این پاورپوینت دارای سیزده فصل با عناوین: سازمان - مدیریت، اصول و مکاتب آن - وظایف مدیریت - برنامه ریزی - سازماندهی - رهبری - نظارت و کنترل در سازمان - پرورش کارکنان - مسئولیت و اختیار - همکاری و هماهنگی - مدیریت خلاقیت - مدیریت زمان - تصمیم گیری می باشد.

عصر حاضر؛ عصر سازمانی

روزی نیست که انسان براساس نیازهای خود با یکی دو سازمان ارتباط نداشته باشد، در یک سازمان ممکن است مشغول به کار بوده و از خدمات سازمان های دیگر برای ادامه زندگی بهره مند باشد.

1. سازمان عبارتست از وجود هماهنگی معقول در فعالیت گروهی از افراد برای نیل یک هدف یا منظور مشترک از طریق تقسیم کار و وظایف و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی (ادگارشاین).

2. سازمان عبارتست از سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که در جهت رسیدن به هدف های خاصی فعالیت می کند.

مدیریت، اصول و مکاتب آن

مدیریت به عنوان یک علم سابقه کوتاهی دارد. با وجود این، عمر آن طولانی است بطوریکه آثار به جا مانده از زمانهای پیشین بیانگر آن است که مدیریت هر چند به صورت غیر علمی در امور مختلف زندگی، خانه داری، کشاورزی، صنعت، بازرگانی، جنگ و اداره امور کشور به کار گرفته می شد. بنابراین قدمت مدیریت به تاریخ بشری است. نگاهی گذرا به زندگی سومری ها، مصریان، چینی ها، رومیان و ایرانیان باستان بیانگر این است که کاربرد فنون و مفاهیم مدیریت از قبیل برنامه ریزی، تقسیم کار، کنترل و رهبری میان آنها رایج بوده است.

مدیریت تا اواخر قرن نوزدهم زیر مجموعه ای از فلسفه مدنظر بوده و در قلمرو فلسفه قرار داشت که با انقلاب صنعتی، مدیریت به عنوان یک علم مستقل مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان قرار گرفت.

وظایف مدیریت

تعریف وظیفه: کارکرد یا وظیفه عبارت است از فعالیتی مهم، که در نیل به اهداف ضرورت دارد.

وظایف مدیران از دیدگاه صاحب نظران

الف) وظایف مدیران از دیدگاه برچ

ب) وظایف مدیران از دیدگاه هنری فایول

ج) وظایف مدیران از دیدگاه لوتر گیولیک

د) وظایف مدیران از دیدگاه صاحب نظران امروزی

مدیریت زمان

مقوله مدیریت زمان سالهاست که ذهن افراد و صاحب نظران رشته های مختلف بخصوص مدیریت را به خود مشغول کرده و تاکنون کتب و مقالات متعددی چاپ و دوره های آموزشی و سمینارهای بسیاری در این ارتباط برگزار شده است. چرا که مدیریت زمان موضوعی است که همه ما چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه ای برای کسب موفقیت به آن نیاز داریم. و استفاده موثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است.

با این وجود، اما سئوالی که مطرح است این است که آیا واقعاً ما توانسته ایم بر زمان احاطه پیدا کرده و آن را تحت کنترل خود در آوریم.

مهمترین وظیفه ما در زندگی این است که برای زمان اهمیت جدی قائل شویم و برای بهره گیری درست از آن برنامه ای داشته باشیم.

فصل اول: سازمان

عصر حاضر؛ عصر سازمانی

علت وجودی سازمان ها

تعریف سازمان

عناصر ویژگی های مشترک سازمان

تعریف سازمان با توجه به عناصر ویژگی های مشترک سازمان

انواع سازمان های رسمی

سازمان های مشترک المنافع

سازمان های تجاری

سازمان های خدماتی

سازمان های رفاه عمومی

فصل دوم: مدیریت، اصول و مکاتب آن

پیشینه مدیریت

اهمیت و ضرورت مدیریت

تعریف مدیریت

تعریف کامل و جامع مدیریت

مکاتب مدیریت

مدیریت علمی

انگیزه نگارش کتاب اصول مدیریت علمی

مکانسیم یا روش اجرای اصول مدیریت

نارسایی ها و محدودیتهای مدیریت علمی

مکتب کلاسیک

مدیریت اداری

فعالیت سازمانهای صنعتی

توانائیها و ویژگیهای لازم مدیریت

اصول مدیریت

اصل تقسیم کار

اصل اختیار و مسئولیت

اصل انضباط

اصل وحدت دستور یا وحدت فرماندهی

اصل وحدت جهت یا وحدت مدیریت یا وحدت هدایت

اصل تبعیت منافع فرد از منافع جمع

اصل حق الزحمه کارکنان

اصل تمرکز

اصل سلسله مراتب

اصل انتظام سازمانی یا نظم

اصل انصاف

اصل ثبات و دوام خدمت کارکنان

اصل تقویت مبانی کار جمعی و کار گروهی

بوروکراسی

تعریف بوروکراسی

بوروکراسی آرمانی

اعمال قدرت براساس نظر ماکس و بر ( نظریه اقتدار )

ویژگیهای بوروکراسی

مکتب نئوکلاسیک

مکتب علوم رفتاری

تعریف رفتار

حرکات رفتار

انواع رفتار

تعریف رفتار سازمانی

اهداف رفتار سازمانی

نگرش های علوم رفتاری

مکتب روابط انسانی

نتایج مطالعات هاثورن

محققان روابط انسانی

نارسائیهای مکتب روابط انسانی

مکاتب جدید

مکتب اقتضایی

عصاره و سؤال مکتب اقتضایی

محققان اقتضایی

انتقادهای وارده بر مکتب اقتضایی

مکتب سیستم ها

تعریف سیستم

ترکیب سیستم

طبقه بندی سیستم ها

سازمان به عنوان سیستم

ویژگیهای سیستم باز

فصل سوم: وظایف مدیریت

تعریف وظیفه

وظایف مدیران از دیدگاه صاحب نظران

وظایف مدیران از دیدگاه برچ

وظایف مدیران از دیدگاه هنری فایول

وظایف مدیران از دیدگاه لوتر گیولیک

وظایف مدیران از دیدگاه صاحب نظران امروزی

نکاتی در مورد وظایف مدیریت

مهارتهای مورد نیاز مدیران جهت اجرای وظایف

فصل چهارم: برنامه ریزی

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

ویژگی های برنامه ریزی

هدف های برنامه ریزی

فرایند برنامه ریزی

ویژگی های یک برنامه خو ب

انواع برنامه

تفاوت برنامه های عملیاتی و راهبردی

فصل پنجم: سازماندهی

اهمیت و ضرورت سازماندهی

تعریف سازماندهی

تعریف ساختار سازمانی

ابزارهای رسمی کردن در سازمان

نمودار سازمانی

مواردی که از نمو دار سازمانی قابل تشخیص هستند

راهنمای سازمان

مزایای تهیه راهنمای سازمان

عدم استقبال مدیران از راهنمای سازمان

مراحل سازماندهی

تشخیص فعالیت ها یا طراحی کار و فعالیت ها

گرو ه بندی فعالیت ها

دادن اختیار

برقراری ارتباط بین واحدهای گرو ه بندی شده

ابعاد سازمان

ابعاد ساختاری

ابعاد محتوایی

انواع پیچیدگی در سازمان

فصل ششم: رهبری

اهمیت و ضرورت رهبری

تعریف رهبری

تمایز مدیریت و رهبری

نقش و وظیفه رهبری

نظریه های رهبری

نظریه های خصوصیات فردی

نظریه های رفتار رهبری

نظریه های موقعیتی و اقتضائی

زنجیره رفتار رهبری

مدل فیدلر

نظریه مسیر هدف

مدل تجویزی رهبری (مدل تصمیم گیری)

نظریه چرخه زندگی

نظریه های جدید رهبری

تئوری خصوصیات فردی رهبری رهبری ذاتی

تئوری جایگزین هایی برای رهبر

فصل هفتم: نظارت و کنترل در سازمان

اهمیت و ضرورت کنترل

تعریف کنترل

فرایند کنترل

انواع کنترل

کنترل پیشگیر یا مقدماتی

کنترل همگام

کنترل بازخو رد(کنترل بعد از انجام عملیات)

مشکلات کنترل

مقاومت کارکنان در برابر کنترل

مشکل دسترسی برنامه ریزان و مدیران به نتایج کنترل

فصل هشتم: پرورش کارکنان

مراحل پرورش نیروی کار موفق

اهمیت هدف

سؤال اصلی در هدفگذاری

تعریف هدف

دلایل کوتاهی در تعیین و تنظیم اهداف

انواع هدف

ویژگی های هدف گذاری خوب

مزایای هدف گذاری

شخیص موانع هدف گذاری

توصیه های لازم برای هدف گذاری مناسب

شناخت تفاوت های انگیزشی

قوانین انگیزش

انتظارات کارکنان از کار( انگیزش و عملکرد)

ارائه پاداش با ارزش

نکات مورد توجه در قدردانی

تذکر و تنبیه و پوزش

نکات مورد توجه در عذرخواهی

مسامحه در عذرخواهی

فصل نهم: مسئولیت و اختیار

تعریف اختیار

تعریف مسئولیت

رابطه اختیار و مسئولیت

تفویض اختیار

اهمیت تفویض اختیار

مزایای تفویض اختیار

اصول تفویض اختیار

چرا افراد تفویض اختیار نمی کنند؟

کارهایی که هرگز نباید تفویض اختیارکرد

تفویض اختیار نادرست

قواعد تفویض اختیار موثر

فصل دهم: همکاری و هماهنگی

همکاری

هماهنگی

ماهیت هماهنگی

هماهنگی و مشارکت

هماهنگی داوطلبانه

تعریف هماهنگی

هدف از ایجاد هماهنگی

ویژگیهای سازمان هماهنگ

اصول هماهنگی

اصل وحدت فرماندهی

اصل خط فرمان

اصل حیطه نظارت

ویژگیهای سازمان هماهنگ

ساز و کارهای هماهنگی

هماهنگی غیررسمی برنامه ریزی نشده

هماهنگی رسمی برنامه ریزی شده

هماهنگی به وسیله افراد

ایجاد واحد هماهنگ کننده

هماهنگی به وسیله گروهها

انواع هماهنگی

هماهنگی عمودی

هماهنگی افقی

هماهنگی مورب

فصل یازدهم: مدیریت خلاقیت

مقدمه

اهمیت و ضرورت خلاقیت

اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی

اهمیت خلاقیت از جنبه فردی

اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی

تعریف خلاقیت

تعریف نوآوری

تفاوت خلاقیت و نوآوری

نظریه های علمی خلاقیت

نظریه روانکاوی (زیگموند فروید)

نظریه تداعی گرایی

نظریه گشتالت و شناخت گرایی

نظریه انسان گرایی

نظریه روان سنجی

نظریه عصب شناختی

فرایند خلاقیت

ایجاد نگرش موافق برای پذیرش افکار و طرحهای جدید

افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله

مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم

ایجاد سلاست فکر

استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله

درخشش ناگهانی یک فکر

پیشنهادهای عملی برای افزایش سلاست فکر

پیشنهادهای عملی برای افزایش سلاست فکر

هم اندیشی رقابتی مستقیم

قرار دادن خود به جای دیگران

استفاده از رویدادهای پیش بینی نشده

موانع خلاقیت

موانع فردی خلاقیت

موانع سازمانی خلاقیت

موانع محیطی خلاقیت

عوامل موثر بر خلاقیت ( محرک های خلاقیت )

فنون خلاقیت

طوفان فکری

قوانین طوفان فکری

تکنیک گروه اسمی

تکنیک دلفی

فصل دوازدهم: مدیریت زمان

مقدمه

مقدمه

ویژگیهای زمان

ارزش و اهمیت زمان

ارزش و اهمیت زمان

عمر ما چگونه می گذرد؟

چگونه از زمان استفاده می کنید؟

مدیریت زمان به چه معنا می باشد؟

اصول مدیریت زمان

اصل برنامه ریزی برای کوچکترین واحد زمان

اصل استفاده از برنامه ریزی ها در استفاده از زمان

اصل اولویت بندی کارها ( فعالیتها )

اصل آشنایی با راه های صرفه جویی در وقت

اصل فقط روزی یک ساعت

اصل هدفمندی و هدف گذاری

اصل توجه به آهنگ نوسانات حالات و آمادگی خود

اصل واگذاری وظایف

اصل خلوت و داشتن لحظه های غیب

اصل مثبت اندیشی و فعالیت مثبت

اصل توجه به امروز

اصل استراحت های منظم

اصل 80/20 (قانون پارتو

اصل بهبود مدت اجرا

اصل فقط یکی (ساده ساز ی فرایند ها و تسهیل مدیریت)

اصل طولانی نمودن زمان

اصل انتخاب بهترین ها برای اندیشیدن و گفتگو

اصل انتخاب مکان مناسب برای انجام امور

اصل توجه به اولین تا آخرین دقیقه ها

اصل توجه به ابزارها و وسایل

اصل استفاده از اوقات سوخته

پیشنهاداتی برای استفاده از اوقات سوخته

عوامل اتلاف زمان

مسامحه

روشهای مقابله با مراجعین اتفاقی

روشهای صرفه جویی در وقت، هنگام تلفن زدن

فصل سیزدهم: تصمیم گیری

مقدمه

تعریف تصمیم گیری

مساله یابی، تصمیم گیری، انتخاب و حل مساله

مساله یابی

روش های مساله یابی

روشهای رسمی مساله یابی

مساله یابی غیر رسمی

اهمیت تصمیم گیری

ارزیابی اهمیت یک تصمیم

فرایند تصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری

مدل های تصمیم گیری

تعریف مدل

مزایای مدل

انواع مدل های تصمیم گیری

مدل های کلامی

مدل های ترسیمی

مدل های تجسمی (سه بعدی)

مدل های ریاضی

انتخاب معیار یا ملاک در تصمیم گیری

طبقه بندی تصمیم ها

طبقه بندی تصمیم ها از نظر میزان اطمینان با نتایج

تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل

مثال تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل

تصمیم گیری در شرایط ریسک

مراحل تصمیم گیری در شرایط ریسک

مثال تصمیم گیری در شرایط ریسک

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

روشهای اخذ تصمیم در شرایط عدم اطمینان

روش حداکثر حداکثرها

مثال روش حداکثر حداکثرها

روش حداکثر حداقل ها

مثال روش حداکثر حداقل ها

روش ضرایب احتمال یکسان

مثال روش ضرایب احتمال یکسان

روش ضریب خوش بینی

روش هزینه فرصت از دست رفته

مثال روش هزینه فرصت از دست رفته

تصمیم های تک مرحله ای یا ایستا

تصمیم های چند مرحله ای و دنباله دار

طبقه بندی تصمیم ها از نظر مراحل

درخت اخذ تصمیم

مراحل اصلی درخت اخذ تصمیم

درخت اخذ تصمیم

طبقه بندی تصمیم ها از نظر پیچیدگی

تصمیم های برنامه ریزی شده

تصمیم های برنامه ریزی نشده

مشکلات تصمیم گیری در سازمان

مشکلات اطلاعاتی در تصمیم گیری

تصمیم گیری گروهی

مزایای تصمیم گیری گروهی

محدودیتهای تصمیم گیری گروهی

روشهای بهبود تصمیم گیری گروهی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید