تحقیق عوامل موثر در تخریب مراتع اصفهان

تحقیق عوامل موثر در تخریب مراتع اصفهان تحقیق عوامل موثر در تخریب مراتع اصفهان

دسته : محیط زیست

فرمت فایل : word

حجم فایل : 5736 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 261

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

تحقیق عوامل موثر در تخریب مراتع اصفهان

عوامل موثر در تخریب مراتع اصفهان

چکیده :
به منظور بررسی عوامل موثر در تخریب و تعیین سهم هر یک در تخریب مراتع استان اصفهان باتوجه به وسعت، وضعیت پوشش گیاهی، خاک، شیب، توپوگرافی و... در نواحی مختلف رویشی استان جمعا"12منطقه نمونه تعیین شد.سپس اطلاعات نقشه های توپوگرافی در مقیاس50000 :1 ونیز مطالعات انجام شده توسط سایردستگاهها، اطلاعات پرسشنامه ای و سایر اطلا عات مورد نیاز جمع آوری گردید همچنین در مطالعات میدانی با پلات گذاری درتیپهای مختلف گیاهی مناطق نمونه مطالعات اندازه گیری پوشش گیاهی انجام شده ودر محیط های آماری Excelو Spss ،در دو دسته کمی وکیفی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند .
...
بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، در مناطق رویشی مختلف، عوامل مهم و بارز ،چرای زودرس، افزایش تعداد دام، چرای طولانی، تبدیل اراضی به زارعت و کشت دیم و تبدیِل کاربری اراضی در بخش کشاورزی به معدن و عمرانی، کاهش علوفه و تخریب مراتع، جنگلها و نابودی خاک و گونه های گیاهی رابه همراه داشته است.
می توان چنین نتیجه گیری کرد که تامین نیرو و امکانات واعتبارات، اقدامات قانونی جهت جلوگیری از ورود زودهنگام دامها،حذف دام مازاد بر ظرفیت از عرصه های مرتعی ، عدم صدور پروانه های جدید و ابطال پروانه های چرای ذامداران فاقد دام،استفاده از پتانسیلهای موجود (معادن- محصولات فرعی-گردشگری و...)، فراهم نمودن امکانات لازم برای تولید علوفه در بخش کشاورزی و تبدیل دیمزارهای کم بازده به کشت گیاهان علوفه ای نظیریونجه و...و نیز اقدامات جدی برای احیای مراتع تخریب شده، بصورت قرق، بذرپاشی، مدیریت چرا و...می تواند عرصه های طبیعی استان را از نابودی حتمی نجات دهد.
...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید