مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 50 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 322

برچسبها : رفتار مربیان انسجام گروهی رفتار آمرانه

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

چکیده : پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است. دانشجویان شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی دختران دانشگاه-های آزاد کشور (n=135)، پرسشنامه ویژگی های فردی، مقیاس رهبری در ورزش (LSS) و انسجام تیمی (GEQ) را تکمیل نمودند. پرسشنامه LSS شامل 40 سوال است که 5 بعد سبک رهبری مربیان شامل سبک آموزش و تمرین، دموکراتیک، آمرانه، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت؛ و پرسشنامه GEQ با 18 سوال 2 بعد انسجام تیمی شامل انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی را اندازه گیری کرده است...

نتایج نشان داد که انسجام گروهی با سبک های رهبری آموزش و تمرین، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت ارتباط مثبت و معنی داری دارد و با سبک رهبری آمرانه و دموکراتیک ارتباط معنی داری ندارد. مقایسه سبک رهبری مربیان نشان داد که مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد بین انسجام و موفقیت تیمی ارتباط معنی داری وجود ندارد و مربیان تیم های موفق از سبک رهبری آموزش و تمرین بیشتر استفاده می کردند. بین سن و رفتار مربیان و همچنین بین سن بازیکنان و رفتار مربیان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. در کل نتایج تأثیر رفتار مربیان بر انسجام و موفقیت تیمی را به خوبی نشان می دهد که اهمیت استفاده مربیان از سبک رهبری مناسب را بیش از پیش نمایان می سازد.

کلید واژه ها : رفتار مربیان، انسجام گروهی، رفتار آمرانه

انسجام گروهی و رفتار مربیان

نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم گیری در ارتباط با شیوه-های تمرین و اتخاذ استراتژی مناسب برای مسابقات و به طور کلی مسائل مربوط به تیم، مورد توجه قرار می دهند و معمولا به تنهایی تصمیم نمی-گیرند، در حالی که بر آموزش مهارت ها، تکنیک ها و تاکتیک ها و همچنین انجام تمرینات تأکید ویژه ای دارند؛ در مورد سایر سبک های رهبری مورد استفاده مربیان تفاوت قابل توجهی مشاهده نگردید. مرادی، پانتکو و سانتوس و بنت و مانوئل گزارش کردند که مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می کنند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد؛ حسینی در پژوهشی بر روی مربیان حرفه ای فوتبال نشان داد، مربیان بیشتر از رفتار آموزش و تمرین و کمتر از رفتار دموکراتیک استفاده می کنند.

بر اساس یافته های پژوهش، بین سبک رهبری آموزش و تمرین با موفقیت تیمی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و مربیان تیم های موفق (4 تیم اول) از سبک رهبری آموزش و تمرین بیشتر استفاده می کردند. وستر و ویس، مرادی و رنج نیز تفاوت معنی-داری بین سبک رهبری مربیان تیم های موفق و ناموفق مشاهده نمودند. ایچاس و کران نیز گزارش کردند که مربیان تیم های موفق در لیگ نسبت به مربیان سایر تیم ها از رفتار آموزش و تمرین و دموکراتیک بیشتر استفاده می کردند. حسینی بین سبک رهبری دموکراتیک و حمایت اجتماعی، آلفریمن بین بهبود مهارت بازیکنان ورزش های تیمی (عملکرد بهتر) با افزایش رفتار حمایت اجتماعی مربیان، فتحی بین سبک رهبری رابطه مدار مربیان کشتی و میزان موفقیت کشتی گیران و دکستر بین سبک رهبری تحول گرا و موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت و معنی داری گزارش کردند. با توجه به سطح مهارتی پائین آزمودنی ها (دانشجویان ورزشکار) به نظر می رسد، رفتار آموزش و تمرین مربیان اهمیت بیشتری پیدا می کند و استفاده بیشتر از این سبک رهبری توسط مربیان باعث ارتقاء عملکرد ورزشکاران و در نهایت موفقیت تیمی می گردد. ...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید