مقاله شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها

مقاله شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها مقاله شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 88 KB

تعداد صفحات : 53

بازدیدها : 327

برچسبها : شش سیگما تفکر ناب تئوری محدودیتها

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله مقایسه شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها (ابزارهای حل مساله)

تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها (σ)

مقایسه ای توصیفی بین ابزارهای حل مسئله شش سیگما (Six Sigma)، تفکر ناب (Lean Thinking) و تئوری محدودیتها (Theory Of Constraints)

چکیده:

عرصه کنونی کسب و کار، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری، آفرینش ارزش در خود سازمان است. برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما (six sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد. مفهوم بنیادی تفکر ناب، در ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است. تفکر ناب نگرشی است، برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینه ها و اتلافات، به این ترتیب می توان دروازه ورود به سرزمین سیگماها را، رفع عیوب، اتلافات و خطاهای مشهود از طریق روشهای سریع، نظیر مفاهیم و تکنیک های تفکر ناب (lean thinking) دانست. چرا که برای افزایش نرخ سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتلافات به وجود آید.

با گذار از سیگماهای پایین تر به سیگمای بالاتر کانون توجه طرح های بهبود سازمان بر فرایند ها منعطف می گردد. متدولوژی شش سیگما این امکان را به سازمانها می دهد که با بهره گیری از این متدولوژی، خطای فرایندها را به حداقل رساند از طرفی تئوری محدودیتها TOC معتقد است که هر سیستم (متشکل از یک یا چند فرایند) دست کم دارای یک محدودیت است و وجود محدودیتها نشان دهنده پتانسیل برای رشد و انجام تغییرات نتیجه بخش می باشد. تمرکز اصلی تئوری محدودیتها از طرفی بر افزایش بهره وری از طریق مدیریت محدودیتها و از طرف دیگر افزایش کمی و کیفی خروجی فرایند هاست. پیاده سازی، بکار گیری و بهره مندی توامان نظام تفکر ناب، متدولوژی شش سیگما و مدل تئوری محدودیت ها، بعنوان طرح های های بهبود (improvement programs) می تواند برنامه راهبردی اغلب سازمان ها و بنگاههای اقتصادی جهت نیل به هدف بنیادین خود یعنی ایجاد ارزش برای مشتری باشد.

شش سیگما (Six Sigma)

سیگما (σ) یکی از حروف الفبای یونانی و از شاخصهای مهم پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سنجش انحراف است. سیگما بیانگر آن است که یک فرآیند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره ای است برای دقت فوق العاده در کاهش هزینه های کیفیت. استعاره ای که اهمیت محاسبات دقیق در فرآیند تولید و ارایه خدمات را مورد تاکید قرار می دهد....

بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفکر ناب

سازمان ها جهت تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی ناب، بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه سطوح مهیا نمایند، نهادینه شدن این تفکر ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش و ارزش های حاکم بر سازمان و کارکنان آن دارد. ناب اندیشدن بایستی در سازمان به یک فرهنگ تبدیل شود و بدانیم هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و محوری سازمان ( نظیر ناب اندیشیدن ) بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش معتقد باشند آن فرهنگ و ارزش قوی تر است و تأثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد، در یک فرهنگ قوی توافق بیشتری درباره رسالت سازمان وجود دارد و وحدت هدف موجب همبستگی، وفاداری، تعهد سازمانی و کاهش ترک خدمت می شود، در یک فرهنگ قوی مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان نیاز کمتری به قوانین و رویه های رسمی دارد چرا که وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را بپذیرند، راهنماهای رفتار، درونی می شود از طرفی برای اینکه افراد سازمان ارزشهای فرهنگ را بپذیرند باید آنها را بشناسند. بنابراین اولین اقدام عملی جهت بستر سازی برای نهادینه شدن تفکر ناب در یک سازمان، آموزش این مفاهیم به کارکنان آن سازمان است...

اهم مطالب مقاله

چکیده

مقدمه

بخش اول - شش سیگما (Six Sigma)

بخش دوم - تفکر ناب (Lean Thinking)

بخش سوم تئوری محدودیت ها (Theory Of Constraints) TOC

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید