دانلود نمونه سوالات رشته بنای سفت کار

دانلود نمونه سوالات رشته بنای سفت کار دانلود نمونه سوالات رشته بنای سفت کار

دسته : نمونه سوالات

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 939 KB

تعداد صفحات : 19

بازدیدها : 275

برچسبها : نمونه سوال بنایی بنای سفت کار

مبلغ : 5900 تومان

خرید این فایل

دانلود نمونه سوال های کاربردی در زمینه رشته بنای سفت کار درجه 3 فنی و حرفه ای

چند نمونه سوال در زمینه بنای سفت کار درجه 3 فنی و حرفه ای

فایل حاضر بصورت فشرده شده، دارای 3 فایل پی دی اف می باشد که حاوی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت رﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﻔﺖ ﻛﺎر هستند.

لازم به توضیح است که این سوالات ، چهار گزینه ای هستند و پاسخ سوالات نیز ارایه شده است.

این فایل در کل شامل 181 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال در رﺷﺘﻪ بنای ﺳﻔﺖ ﻛﺎر می باشد.

چند مورد از نمونه سوالات در زیر آورده شده است (بدون گزینه های پرسش ها)

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت رﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﻔﺖ ﻛﺎر

ﭼﻪ ﻧﻮع آﺟﺮی در برابر ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد؟

ﺑﻪ ﭼﻪ آﺟﺮی آب ﻣﺎل می گویند؟

ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ با اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﺮاز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ شود؟

ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮک ﺳﭙﭙﻮرﻛﺲ در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﺴت؟

ﻛﺪام ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮای ﻋﺮض کرسی چینی صحیح تر اﺳﺖ؟

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید