مقاله فیبر میکرواستخراج فاز جامد با روش سل ژل در تركیبات آلی فرار

مقاله فیبر میکرواستخراج فاز جامد با روش سل ژل در تركیبات آلی فرار مقاله فیبر میکرواستخراج فاز جامد با روش سل ژل در تركیبات آلی فرار

دسته : شیمی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 14375 KB

تعداد صفحات : 109

بازدیدها : 497

برچسبها : آلاینده زیست محیطی ریز استخراج با فاز جامد میکرواستخراج تکنیک سُل ژل

مبلغ : 99000 تومان

خرید این فایل

مطالعه­ تهیه و به كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله­ های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد جهت تعیین تركیبات آلی فرار

پروژه دانلودی حاضر بسیار جامع و کامل همراه با نمودارها ، جداول و منابع کامل می باشد. همچنین دارای تمامی فایل های اجرایی است و فایل اکسل آن نیز در فایل دانلودی موجود است این پروژه مربوط به پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد MS.C رشته شیمی تجزیه با عنوان کامل (مطالعه ی تهیه و به کارگیری کمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های کربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میکرواستخراج فاز جامد جهت تعیین ترکیبات آلی فرار) می باشد. در زیر به فهرست مطالب این پروژه و بخشهایی از متن آن اشاره می شود.

ریز استخراج با فاز جامد

تکنیک ریز استخراج با فاز جامد برای اولین بار در سال 1987 توسط پاولیژن و همکارانش ابداع شد. اصول پایه ای این روش استفاده از مقدار کم فاز استخراج کننده (عموما کم تر از یک میکرولیتر) در مقایسه با بافت نمونه می باشد. حجم نمونه می تواند خیلی زیاد باشد این روش را می توان برای آماده سازی گونه های گازی، مایع و حتی جامد نیز بکار برد. فاز استخراج کننده می تواند مایع پلیمری با وزن مولکولی بالا مشابه با فاز ساکن در کروماتو گرافی یک مایع یونی و یا یک جاذب جامد دارای خلل و فرج زیاد برای افزایش سطح موثر در دسترس باشد. در اغلب موارد یک فیبر کوچک فلزی بوسیله فاز پلیمری پوشش داده می شوند و به عنوان جاذب در ریز استخراج با فاز جامد مورد استفاده قرار می گیرد. برای جلوگیری از آسیب دیدن فیبر آن را درون وسایلی سرنگ مانند قرار می دهند.

...

اصول میکرواستخراج فاز جامد بر پایه تکنیک سل- ژل

تئوری میکرواستخراج فاز جامد

استفاده موثر از تئوری SPME، تعداد آزمایشات مورد نیاز برای رسیدن به حالت بهینه را کاهش می دهد. با استفاده از اصول ترمودینامیک و سینتیک SPME، می توان میزان گونه استخراج شده و زمان استخراج را محاسبه کرد. در این قسمت، اصول ترمودینامیک و سینتیک این تکنیک به طور خلاصه شرح داده می شود.

اصول ترمودینامیک SPME

فرایند SPME تعادلی است که بین فازهای پوشش پلیمری، فاز گازی یا فضای فوقانی و بافت نمونه تعادل برقرار می شود. هنگام استخراج، آنالیت ها بین هر سه فاز مهاجرت می کنند تا اینکه به تعادل برسند. جرم آنالیت استخراج شده به وسیله پوشش پلیمری به تعادل کلی آنالیت در سیستم سه فازی مرتبط است. به طوری که جرم کل آنالیت طی استخراج ثابت باقی می-ماند .

...

ساخت فیبرهای میکرواستخراج فاز جامد با روش سُل ژل

با وجود مزایای زیاد میکرواستخراج فاز جامد، این روش معایبی هم دارد از جمله:

تحمل دمایی کم (280-240 درجه سانتیگراد)

ناپایداری و تورم در حلالهای آلی

از بین رفتن پوشش فیبر و عریان شدن آن و در نتیجه عمر کم فیبر (پس از حدود 20 استخراج)

شکنندگی فیبر

قیمت نسبتا بالای فیبر

سه مورد اول به دلیل پیوند فیزیکی بین فاز استخراج کننده و بستر شیشه ای و ضخامت زیاد فیبر است و مورد آخر به دلیل استفاده از بسترهای شیشه ای است. در روش سُل ژل با استفاده از آلکوکسی فلزات، بین فاز استخراج کننده و بستر پیوند شیمیایی برقرار می شود که باعث افزایش عمر فیبر تا بیش از 150 استخراج شده است همچنین تحمل دمایی فیبر به C˚350 می رسد . همچنین فیبرهای ساخته شده با این روش در برابر حلالهای آلی پایدارند.

...

کمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله کربنی به روش سل ژل (فیبر میکرواستخراج فاز جامد) در تعیین ترکیبات آلی فرار

فصل اول: آلاینده ها

آلاینده ها و منابع آنها

خواص فیزیکوشیمیایی

حلالیت در آب

ضریب توزیع آباکتانول

فشار بخار

ثابت قانون هنری

آلاینده های زیست محیطی و تاثیر آنها بر سلامتی

انواع آلودگی

آلودگی آب

مواد آلاینده آلی

انواع هوا

فرآیند تجزیه

نمونه برداری

نگهداری نمونه

آماده سازی نمونه

ریز استخراج با فاز جامد

کاربردهای SPME

فصل دوم: آشنایی با روشهای میکرواستخراج

مقدمه

آماده سازی نمونه

استخراج فاز جامد

روش های میکرواستخراج

میکرواستخراج با فاز جامد (SPME)

اصول میکرواستخراج فاز جامد بر پایه تکنیک سُل ژل

تکنیک میکرواستخراج فاز جامد

شیوه های استخراج با SPME

استخراج مستقیم

استخراج از فضای فوقانی

SPME با غشاء محافطت شده

تئوری میکرواستخراج فاز جامد

اصول ترمودینامیک SPME

سینتیک

استخراج مستقیم

نقش پوشش فیبر

پیشرفت های نوین در زمینه پوشش فیبرهای SPME و تکنیک های مربوطه

فرایندهای پوشش دهی فیبر

استفاده مستقیم

نشاندن فیزیکی

روش الکتروشیمیایی

تکنولوژی سُل ژل

معرفی روش سل ژل

مراحل فرایند سلژل

انواع ژلها

مزایا و معایب روش سُل ژل

معایب روش سُل ژل

ساخت فیبرهای میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از روش سُل ژل

پارامترهای موثر در استخراج و بهینه سازی شرایط استخراج با SPME

بهینه سازی حجم نمونه

انتخاب حالت تحریک

زمان استخراج

دما

pH

غلظت نمک

کاربردهای SPME

ویژگی فیبر بر پایه سُل ژل

نانو فناوری

تاریخچه فناوری نانو

طبقه بندی مواد نانومتری

نانو ذرات

خواص نانو ذرات

نانو ساختارها

انواع نانو ساختارها

نانوذرات

خواص نانو ذرات

خواص الکترونیکی و شیمیایی

خواص مغناطیسی

انواع نانو ذرات

نانو ذرّات فلزی

نانو ذرّات سرامیکی

نانو کامپوزیت های نانو ذرّه ای سرامیکی

نانو ذرات نیمه رسانا (نقاط کوانتومی)

انواع پوشش های ریز استخراج با فاز جامد

انواع روش های تهیه فیبر در SPME

استفاده مستقیم

ترسیب فیزیکی

ترسیب الکتروشیمیایی

انتخاب پوشش فیبر

فصل سوم: بخش تجربی

دستگاه های مورد استفاده

دستگاه کروماتوگرافی گازی

دستگاه اولتراسونیک

دستگاه سانتریفیوژ

همزن مغناطیسی

طیف سنج مادون قرمز (FTIR)

میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM)

مواد شیمیایی مورد استفاده

تهیه محلول های استاندارد

فعال سازی بستر فیبر

میکرواستخراج فاز جامد از فضای فوقانی

شرایط دستگاه کروماتوگرافی گازی و بهینه سازی آن

تنظیم آشکار ساز جرمی در شرایط مد SIM

شرایط تزریق به دستگاه

ساخت سُل و تشکیل ژل برروی بستر شیشه ای فیبر (تهیه کامپوزیت PVI/solgel)

پیرشدن ژل، خشک شدن ژل و آماده سازی فیبرهای تهیه شده

انتخاب فیبر مناسب

بهینه سازی دمای اولیه ستون کروماتوگرافی

بهینه سازی زمان واجذب آنالیت از روی فیبر

بهینه سازی دمای واجذب آنالیت از روی فیبر

بهینه سازی سرعت جریان گاز حامل

شرایط بهینه برای سیستم استخراج

بهینه سازی دمای استخراج

اثر زمان استخراج

اثر اضافه کردن نمک به محلول

ارقام شایستگی و اندازه گیری های کمی

ارقام شایستگی برای فیبرهای تهیه شده

بررسی فاکتور تغلیظ برای فیبر ساخته شده

بررسی نمونه های حقیقی

بررسی ساختار فیبر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی

نتیجه گیری

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید