پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل

پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 79 KB

تعداد صفحات : 7

بازدیدها : 851

برچسبها : پرسشنامه شهرت سازمانی

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه 26 سوالی استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003) با هدف بررسی میزان اعتبار سازمان

عناوین مطالب فایل پرسشنامه

معرفی پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

مقیاس پرسشنامه

فرم ها

سوالات (26 سوال چهار گزینه ای)

مدل شهرت سازمانی

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه

منابع

-------------

پرسشنامه شهرت سازمانی

پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی فومبران و ونریل (2003) شامل 26 گویه و هدف آن بررسی میزان اعتبار سازمان می باشد.

در تحقیقات روابط عمومی معاصر، شهرت سازمانی، به عنوان مفهوم کانو نی و مهم برای نشان دادن ارزش روابط عمومی در یک سازمان پیشنهاد شده است. لذا از طرف ی دیگر، شهرت سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ویژگی های رفتاری کارکنان در سازمانهای مختلف نگریسته می شود (طالقانی و همکاران،1391).

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نه موافقم نه مخالف،3؛ موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) می باشد.

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

پایایی این پرسشنامه توسط طالقانی و همکاران (1391) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

شهرت سازمانی => میزان آلفای کرونباخ = 0/85

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید