پروپوزال پایان نامه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

پروپوزال پایان نامه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان پروپوزال پایان نامه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 49 KB

تعداد صفحات : 24

بازدیدها : 671

برچسبها : ارزشیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد کارکنان

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروپوزال و روش تحقیق بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران و کارکنان

عنوان تحقیق : بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت کیفیت نشان پارسیان از دیدگاه مدیران و کارکنان

بیان مساله تحقیق:

اهمیت ارزشیابی کارکنان و ارزش گذاری کار و خدمات آنان به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکرد افراد از دیر باز برای مدیران شناخته شده است. به گونه ای که اکنون سالهاست در نظام اداری اغلب کشورها نتایج ارزشیابی به عنوان پایه و مبنای اتخاذ تصمیمات مهم اداری همانند: ارتقاء و پیشرفت افراد شایسته، انتصاب به مقامات بالاتر، تشویق و تقدیر از زحمات برجسته، جایگزینی افراد بر اساس استعداد و شایستگی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان با توجه به نواقص و نارسائیهای عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد.

از این رو ارزشیابی کارکنان در دستگاههای اداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و لازمه مدیریت صحیح و پویا به شمار می رود.

با توجه به مراتب یاد شده نکته مهم برای مدیریت این است که چه نوع سیستم ارزشیابی قادر است به بهترین وجه، نحوه رفتار و عملکرد کارکنان را مورد سنجش قرار دهد و افراد برجسته و ضعیف را از یکدیگر متمایز کند.

نظام ارزشیابی که خدمات برجسته را تشخیص داده و مورد تشویق قرار می دهد و خدمات ضعیف را اصلاح می کند و بهبود می بخشد بطور قابل ملاحظه ای در تقویت روحیه، ایجاد انگیزه خدمت و افزایش کارآیی کارکنان تاثیر می گذارد و به عکس نظام ارزشیابی که بر مبنای استثناء و تبعیض، ارزشها و نظرات شخصی، به بررسی و سنجش رفتار و عملکرد کارکنان بپردازد به تضعیف روحیه ، از بین بردن انگیزه خدمت، کاهش کارآیی و توسعه مناسبات ناسالم اداری منجر خواهد شد.

بنابراین مدیران با انجام ارزشیابی رفتار و عملکرد، کارکنان را بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص محک می زنند و به ارزش گذاری خدمات آنان می پردازند. برای کاهش تأثیر ذهنیت و نظرات شخصی، معیارها و ضوابط ارزشیابی باید از عینیت کامل و قابلیت اندازه گیری و سنجش برخوردار باشد.

تعاریف و نظریه های ارزشیابی

واژه های ارزیابی (Rating)، ارزیابی لیاقت (Merit Rating)، ارزشیابی کار (Approsial)، ارزشیابی عملکرد (Performance Apprasial)، ارزشیابی کارکنان (persounel Evalation) همگی در مبحث ارزیابی منابع انسانی به کار برده می شدند و تعاریف مختلف ومتنوعی از سوی صاحبان نظر بیان شده است.

تعاریف زیر دقیقا از زبان صاحب نظران مطرح می شوند :

-ارزشیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کارآمدی و توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می آید. برنامه ریزی شغلی ، تصمیمات اداری ، تشویقات و تبلیغات از مبانی مؤثق و قابل دفاع برخوردار می شود و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده کلا مناسبات منطقی و عادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد.

-سنجش و قضاوت در رفتارها، شایستگی و لیاقت فردی در انتصابات شغلی.

-سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها برای رشد و بهبود.

اهداف تحقیق:

1-شناسائی نقاط قوت وضعف سیستم ارزشیابی عملکرد موجود براساس نظر سنجی از کارکنان و مدیران

2-شناسائی آثار یک سیستم ارزشیابی عملکرد صحیح

3-شناسائی عوامل موثر در موفق عمل کردن یک سیستم ارزشیابی عملکرد بر اساس بررسی و مباحث نظری و تحقیقات انجام شده در این سیستم

4-ارائه پیشنهادات

عناوبن مطالب تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان تحقیق

بیان مساله تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالهای تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف واژه ها

روش تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

روش پژوهش

ابزار اندازه گیری

فرضیه ها

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه برداری

تعیین حجم نمونه

ابزارهای اندازه گیری (روشهای گردآوری داده ها)

دسته بندی سؤالات پرسشنامه

تعیین اعتبار و روایی ابزارهای اندازه گیری

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

درصد بازگشت پرسشنامه

فهرست منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید