مقاله سرطان زایی علف کش در ماهی بلوخ با تست خرد هسته و ژل الکتروفورز

مقاله سرطان زایی علف کش در ماهی بلوخ با تست خرد هسته و ژل الکتروفورز مقاله سرطان زایی علف کش در ماهی بلوخ با تست خرد هسته و ژل الکتروفورز

دسته : زیست شناسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1221 KB

تعداد صفحات : 12

بازدیدها : 350

برچسبها : آترازین چاناپونکتاتوس آسیب DNA سمیت ژنی آزمایش خرد هسته ای ژل الکتروفورز تک سلولی

مبلغ : 15500 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله اثر موتاژنیک و ژنوتوکسیک علف کش های آترازینی در ماهی چاناپونکتاتوس (بلوخ) با استفاده از تست خرد هسته و ژل الکتروفورز تک سلولی

چکیده

اثرات موتاژنیک (سرطان زایی) و ژنوتوکسیک (سمیت ژنی) راسایانزین، یک علف کش آترازین، بر روی ماهی چانا پونکتاتوس با استفاده از خرد هسته و بررسی ژل الکتروفورز تک سلولی (SCGE) بررسی گردید. سه غلظت زیر کشنده از ماده تست به عبارت SL-I (1/5th LC50 = ∼8.48 mg L−1 )، SL- II (1/8th LC50 = ∼5.30 mg L−1 ) ، SL-III (1/10th LC50 = ∼4.24 mg L−1 ) با استفاده از ارزش LC50 محاسبه شد و ماهی های نمونه در معرض این غلظت ها قرار داده شدند. سلول های قرمز و سلول های آبشش ماهی در روز های 0، 1، 3، 5، 7، 14، 21، 28، و 35 پس از تماس با ماده برای بررسی خرد هسته ای در سلول های قرمز خون و آسیب DNA با استفاده از تست SCGE هم در سلول های قرمز خون و هم سلول های آبشش؛ نمونه گیری شد. اثرات معناداری (p < 0.01) برای هر دو غلظت و زمان های تماس در ماهی های تحت مداخله مشاهده گردید. القای خرد هسته ای در سلول های قرمز خون در روز 7 تماس در بالاترین حد (8.4 mg L−1) بود.

اثر موتاژنیک و ژنوتوکسیک علف کش های آترازینی در ماهی چاناپونکتاتوس (بلوخ) با استفاده از تست خرد هسته و ژل الکتروفورز تک سلولی

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نمونه ماهی و مواد شیمیایی

تعیین غلظت زیر دوز کشنده

آزمایش تماس با بافت زنده

تست خرد هسته

ژل الکتروفورز تک سلولی

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

خواص فیزیکی شیمیایی آب آزمایش

زیست سنجی سمیت حاد و غلظت های زیر کشنده

آسیب DNA و وقوع خرد هسته

میانگین انحراف استاندارد درصد دم DNA در سلول های اریتروسیت و آبشش ماهی سی. پانکتاتوس در تماس با غلظت های مختلف آرتازین

بحث یافته ها

نتیجه گیری

بیانیه تضاد منافع

بیانیه اخلاقی

تقدیر و تشکر

منابع

------

بررسی تاثیر سرطان زایی و سمیت ژنی علف کش بر ماهی

مقدمه

استفاده از علف کش ها برای کنترل علف های هرز به یک رسم کشاورزی در سراسر دنیا تبدیل شده است. متاسفانه، استفاده بدون کنترل و تمایز این علف کش ها برای بهبود محصولات کشاورزی و برداشت بیشتر ممکن است روی ارگانیسم های غیر هدف بخصوص جانوران و محیط زیست های آبی تاثیر بگذارد. آترازین [6-chloro-N-ethyl-N∗-(1-methylethyl)- triazine-2, 4-diamine] یکی از رایجترین این حشره کش ها می باشد که در محیط های روستایی یافت می شود، گرچه مصر آن در حال حاضر مورد منزاعه است (اخیراً اتحادیه اروپا مصرف آن را ممنوع کرده است، اما در ایالات متحده و کشورهای دیگر هنوز مصرف می شود). این علف کش بطور وسیعی در کشت ذرت، ذرت خوشه ای، چغندر قند، آناناس و تا حدودی در گیاهان تزئینی طبیعی استفاده می شود.

...

ژل الکتروفورز تک سلولی

تست ژل الکتروفورز تک سلولی آلکالین یا تست کومت (CA) به صورت یک رویه سه لایه ای انجام شد (سینگ و همکاران، 1988) با کمی تغییرات انجام شد (کلود و همکاران، 1996). زیست پذیری هر دوی سلول های اریتروسیت و سلول های آبشش توسط روش تست جداسازی تریپان آبی ارزیابی گردید (اندرسون و همکاران، 1994) و سوسپانسیون سلولی زیست پذیری بیشتر از 84% نشان داد که برای پردازش بعدی مطابق با SCGE و روش توصیه شده علی و همکاران (2008) آماده گردید.

...

نتایج موتاژنیک و ژنوتوکسیک علف کش آترازینی در ماهی چاناپونکتاتوس

تحقیق حاضر حاکی از آن است که تست های MN و SCGE ابزارهای حساسی برای ارزیابی اثرات موتاژنیک و ژنوتوکسیک آرتازین در بافت های مختلف ماهی می باشند. افزایش معنی دار (p < 0.01) خرد هسته و درصد آسیب DNA با افزایش زمان تماس و غلظت حشره کش آرتازین مشاهده شد. مقایسه آسیب DNA بین بافت های مختلف نشان داد که سلول های آبشش بیشتر نسبت به سلول های قرمز خون حساس هستند. براساس نتایج ارائه شده، ما ممکن است پیشنهاد کنیم که استفاده موجه و با دقت علف کش آرتازین برای محافظت در مقابل تهدیدهای ژنتیک اکوسیستم های آبی و همچنین جمعیت های انسانی، حیاتی است.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید