تحقیق نحوه حسابرسی شرکت ها و موسسات

تحقیق نحوه حسابرسی شرکت ها و موسسات تحقیق نحوه حسابرسی شرکت ها و موسسات

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 57 KB

تعداد صفحات : 79

بازدیدها : 242

برچسبها : حسابرسی شرکت حسابرسی موسسات

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله و تحقیق کامل با عنوان نحوه حسابرسی شرکت ها و موسسات

نحوه حسابرسی شرکت ها و موسسات

مقدمه

اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین، کار، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده و کارفرما به عنوان مالک، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود.

در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی کردند. این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تکنولوژی )، تغییرات جمعیت، تقسیم کار و کارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند.

کارآفرینی یکی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا کارآفرینی عاملی است که دیگر عوامل را در کنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند که موجب توسعه جامعه باشند.

زمانی که کارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته شود، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد.

نیاز به کالا یا خدمات یک موقعیت اقتصادی است زمانی که مردم به چیزی احتیاج دارند، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند. به طور کلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع کالا و خدماتی که دیگران نیاز دارند، در زمان مناسب و مکان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را کارآفرینی می گویند.

کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینی شرکت کند، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد.

ما همچنین متوجه شدیم که کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه کارآفرینی در سطح جامعه می باشیم.

اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان

در این اصول آیین رفتار حرفه ای، حرفه مسئولیت خود را در قبال جامعه، صاحبکاران و همکاران به رسمیت شناخته است. این اصول اعضاء را در اجرای مسئولیت های حرفه ای راهنمایی می کند و باورهای شرافتمندانه را، حتی به زیان منافع شخصی، ایجاب می کند.

اصل مسئولیتها

اعضا در اجرای مسئولیتهای خود به عنوان افراد حرفه ای باید قضاوتهایی اخلاقی، حرفه ای و دقیق را در تمام فعالیتهای خود اعمال کنند.

حسابرسان مستقل، به عنوان اعضای حرفه، نقشی اساسی در جامعه بازی می کنند.اعضای انجمن رسمی آمریکا در اجرای این نقش، در برابر تمام اشخاصی که از خدمات حرفه ای آنان استفاده می کنند، مسئولند. اعضای انجمن همچنین، برای همکاری با یکدیگر جهت بهبود فن حسابداری، حفظ اعتماد جامعه و ایفای مسئولیت خاص حرفه برای “ خود نظمی ” مسئولیت مستمر دارد.حفظ و بهبود سنت حرفه مستلزم تلاش جمعی تمام اعضا است.

اصل منافع جامعه

اعضا باید متعهد شوند به نوعی عمل کنند که در جهت منافع جامعه باشد، به اعتماد جامعه ارج نهاده شود و نشانه ای از تعهدات حرفه ای باشد.

نشانه مشخص یک حرفه، پذیرش مسئولیت در قبال جامعه است. جامعه برای حسابرسان مستقل عبارت است از صاحبکاران، اعتباردهندگان، مقامات دولتی، کارفرمایان، سرمایه گذاران، جوامع تجاری و مالی و سایرینی که برای حفظ نظام تجاری مطلوب بر بی طرفی و درستکاری حسابرسان مستقل اتکا می کنند. چنین اتکایی، مسئولست منافع جامعه را بر دوش حسابرسان مستقل می نهد. منافع جامعه، خیر و منافع مجموعه افراد و موسساتی تعریف می شود که حرفه به آنها خدمت می کند.

اصل درستکاری

اعضا برای حفظ و گسترش اعتماد جامعه باید تمام مسئولیتهای حرفه ای را با نهایت درستکاری ایفا کنند.

مقدمه

پیشینه حسابرسی

انواع موسسات حسابرسی

موسسات محلی

موسسات منطقه ای

موسسات ملی

هشت موسسه بزرگ

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور

حسابرسی چیست؟

نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری

روش و مراحل ثبت موسسه

فرم تقاضانامه ثبت موسسه

انتخاب نام موسسه

مدارک لازم جهت ثبت موسسه

ثبت در دفتر اندیکاتور

درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

تغییرات در موسسه

نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه

مدارک لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی

اساسنامه موسسه حسابرسی

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

استانداردهای عمومی

استانداردهای اجرای عملیات

استانداردهای گزارشگری

آیین رفتار حرفه ای

نیاز به آیین رفتار حرفه ای

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل

اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان

انواع حسابرسی

حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی رعایت

حسابرسی عملیاتی

گزارش حسابرسان

اهمیت گزارش حسابرسان

بند مقدمه گزارش حسابرسان

بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان

بند اظهار نظر گزارش حسابرسان

نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل

کاربرگهای حسابرسی

کاربرگ حسابرسی چیست؟

مالکیت کاربرگهای حسابرسی

انواع کاربرگها

رسیدگی به مدارک عمومی

شرکتنامه و اساسنامه

قراردادهای مشارکت شرکا

صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره

قراردادهای منعقده توسط شرکت صاحبکار

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی

قوانین ومقررات تجاری

قوانین و مقررات مالیاتی

قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات

قوانین کار و تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی

قوانین خاص

وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد

منابع و ماهیت وجوه نقد

نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد

چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد؟

برنامه حسابرسی وجوه نقد

حسابهای دریافتنی، اسناد دریافتنی و معاملات فروش

منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی

منشا و ماهیت اسناد دریافتنی

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها

برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش

موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

منشا و ماهیت موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و کالا

برنامه حسابرسی موجودیهای موادوکالاو بهای تمام شده کالای فروش رفته

اموال، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاک و تهی شدن

چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال، ماشین آلات و تجهیزات

برنامه حسابرسی اموال، ماشین آلات و تجهیزات

استهلاک

برنامه حسابرسیهزینه استهلاک و استهلاک انباشته

حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها

منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی

برنامه حسابرسی

بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی

بدهی های بهره برداری

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار

برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار

منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه

برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه

برنامه حسابرسیسهام سرمایه

رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تکمیل حسابرسی

نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها

اسناد و مدارک

منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید