پروژه پاورپوینت تئوری آشوب (نظم در بی نظمی)

پروژه پاورپوینت تئوری آشوب (نظم در بی نظمی) پروژه پاورپوینت تئوری آشوب (نظم در بی نظمی)

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 1065 KB

تعداد صفحات : 30

بازدیدها : 263

برچسبها : تئوری آشوب مدیریت نظم

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه مدیریت - پاورپوینت تئوری آشوب (نظم در بی نظمی)

پروژه دانلودی مدیریت پاورپوینت تئوری آشوب (نظم در بی نظمی)

بخشهایی از متن پروژه دانلودی

تئوری پیچیدگی چیست؟

تا چندی قبل اندیشمندان جهان را مجموعه ای از سیستم هایی تصور می کردند که مطابق با قوانین جبری طبیعت، به طریقی مشخص و قابل پیشبینی، در حال حرکت هستند. اکنون آنان بر نقش خلاقانه بی نظمی و آشوب تاکید کرده و جهان را مجموعه ای از سیستم هایی می دانند که به شیوه های خود سازمان ده عمل می نمایند. این علم جدید، تئوری پیچیدگی یا پویایی غیر خطی نامیده می شود.

سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند؟

در یک رابطه خطی، یک رابطه علت معین، یک معلول و فقط یک معلول دارد. اما در یک رابطه غیر خطی یک علت معین یا یک اقدام معین، می تواند معلول ها یا پیامدهای متفاوتی داشته باشد. بعد آنکه، سیستمهای خطی مجموعه ای از عناصر متشکله خود هستند. میتوان یک سیستم خطی را به عناصر و اجزای خود تقسیم کرد و هر کدام از آنها را بررسی نمود سپس به نوعی تبیین کلی از سیستم دست یابید. ولی در سیستم های غیر خطی نوعی هم افزایی وجود دارد، و نمی توان به روش تجزیه اجزا و بررسی مجزای هر کدام از آن، به تبیین کل آن پرداخت.

تئوری آشوب در مدیریت

یک سازمان موفق معمولا سازمانى برخوردار از نظام بازخورد غیرخطى پویا است که مدیریت آن برای تغییر در ناحیه آشفتگى دست به اقدام مى زند و با بهره گیرى از خود سازماندهى، به طور خلّاق سازگارى پویایى در عرصه هاى کارکردى سازمان و خرده سیستم هاى داخلى و تعاملات بیرونى آن برقرار مى کند.

در این سیستم های پیچیده مدیریت در سازمان با نهادینه کردن فعالیت بیشترى از فرهنگ سامانه هاى آشوب گونه در سازمان، آمادگى سازمان را براى خود سازماندهى، خلاقیت و نوآورى، تعامل با محیط فراهم کنند

جاذبه های غریب و بازتاب آن در سازمان و مدیریت

جاذبه های غریب، یافتن نظم در بی نظمی را به مدیران یاد آور می شود. تغییرات شدید، رفتارهای نا منظم، دگرگونی های غیر قابل پیش بینی، حرکت های بحرانی، همه و همه سرانجام به الگویی ختم می شوند که یافتن آن هنر مدیریت است، تا بدان وسیله نوعی پیش بینی پذیری میسر گردد. جاذبه های غریب به مدیرا ن امکان می دهد تا به الگوهایی دست یابند که بی نظمی ها را نظم می بخشد و آشوبها را در قالبی منظم تبیین می کند.

فهرست مطالب پروژه دانلودی

تئوری پیچیدگی چیست؟

سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند؟

واژه آشوب چه معنی می دهد؟

تئوری آشوب چیست؟

کاربرد تئورى آشوب در علوم مختلف

تئوری آشوب در مدیریت

ابزار های کاربردی تئوری آشوب در علم مدیریت

فروض مهم تئوری آشوب

اثرپروانه ای (butterfly effect)

اثر پروانه ای و بازتاب آن در سازمان و مدیریت

خود مانایی (self similarity)

خود مانایی و بازتاب آن در سازمان و مدیریت

سازگاری پویا (dinamyc adabtation)

سازگاری پویا و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

جاذبه های غریب (streng attractors)

جاذبه های غریب و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

تصمیم گیری در شرایط آشوب

برنامه ریزی و استراتژی در تئوری آشوب

تئوری آشوب و منابع انسانی

تئوری آشوب و بن بست کار راهه ای

تئوری آشوب و برخی اصطلاحات

آیا می توان از تئوری آشوب ، به عنوان یک پارادایم نام برد؟

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید