ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 98 KB

تعداد صفحات : 69

بازدیدها : 425

برچسبها : ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عملکرد مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود مبانی نظری فصل دوم پایان نامه سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کارآمدی و توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می آید. برنامه ریزی شغلی، تصمیمات اداری، تشویقات و تبلیغات از مبانی مؤثق و قابل دفاع برخوردار می شود و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده کلا مناسبات منطقی و عادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد.

تعاریف واژه ها :

ارزشیابی

عبارتست از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار.

ارزشیابی کارکنان

عبارت است از مراحل رسمی به منظور سنجش و مطلع نمودن کارکنان در مورد نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و صفات، خصوصیات و ویژگیهای مورد نظر و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان جهت رشد و شکوفایی در ابعاد مختلف.

عملکرد : عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که سازمان بر عهده نیروی انسانی خود محول نموده است را گویند.

شایستگی : عبارت است از انطباق عملکرد و رفتار کارکنان بر وظایف شغلی و الگوی رفتاری مورد انتظار از وی.

دوره ارزشیابی : دوره ارزشیابی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

زمان تکمیل فرم ارزشیابی : زمان تکمیل فرم ارزشیابی در فاصله زمانی بهمن ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ارزشیابی کنندگان : سرپرست بلا فصل مستخدم مسئولی است که از لحاظ سطح سازمان حداقل رئیس اداره بوده، مسئولیت ارجاع کار به مستخدم را بعهده داشته و کارهای انجام شده وی را بررسی و کنترل می کند.

ارزشیابی کننده : ارزشیابی کننده سرپرست بلافصل کارمند محسوب می شود.

رئیس مستقیم سرپرست بلا فصل : مسئولی است که از لحاظ سازمانی مسئولیت کارهای سرپرست بلا فصل مستخدم را بر عهده دارد.

ارزشیابی شونده : مستخدمی است که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه بخدمت اشتغال داشته باشد.

اهمیت ارزشیابی عملکرد یاشایستگی کارکنان برای سازمان

هر سازمان بر اساس مسئولیت و وظیفه ای که بر عهده دارد باید از میزان موفقیت خود روستایی به اهداف اطلاع و اطمینان حاصل کند. پس همه سازمانها به ارزشیابی کار خود و تعیین میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف نیازمندند. هیچ مدیریت و سازمانی بدون بررسی نتایج کار و عملکرد خود نمی تواند به آرمانها و اهداف خود دست یابد.

بطور کلی هر سازمان برای اطمینان از مرغوبیت و مطلوبیت خدمات به ارزشیابی مداوم نیروی انسانی خود نیاز دارد.

دلایل استفاده از ارزشیابی عملکرد

راهبری ارزشیابی عملکرد که همچنین ارزیابی عملکرد، بازنگری عملکرد، ارزشیابی کارکنان، بازنگری کارکنان و درجه بندی شایستگی نامیده می شود، یکی از مهمترین وظایف سرپرستان است. اگر افراد بازتابی درباره عملکرد خود نداشته باشند، ضروری و بسیار مهم است که کارکنان از اثر بخشی نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای خود اطلاعات صحیحی در اختیار داشته باشند.

اصل بنیادی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد به حداکثر رسانیدن کارآیی کارکنان از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر تواناییهای آنان است. ارزشیابی عملکرد افزون بر فراهم نمودن بازخور اطلاعاتی وظایف دیگری را نیز در سازمان انجام می دهد....

انتخاب معیار ارزیابی

در یک ارزیابی دو چیز باید اندازه گیری شود یکی کارآیی در تحقق هدفها و برنامه ها و دیگری کارآیی فرد به عنوان یک مدیر در انجام وظایف مدیریت. در ارزیابی کارآیی، سیستمهایی از هدفهای از پیش تعیین شده دارای ارزش فوق العاده ای است. شاید بهترین معیار در کارآیی مدیریت به توانایی مدیر در رسیدن به هدفهای مؤسسه و طراحی برنامه هایی که به این هدفها کمک می کند ارتباط می یابد.

ارزیابی عملكرد کارکنان چه به شیوه رسمی و چه به شیوه غیر رسمی، باید به طور مداوم انجام گیرد. ارزیابی عملکرد شغلی مرئوسان ممکن است با مشاهده اتفاقی، یادآوری نحوه کار آنان در گذشته، اظهار نظر افراد دیگر، یا شواهد وجود انجام گیرد. در مواردی نیز ممکن است از فرمهای رسمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان استفاد شود. تردیدی نیست که استفاده از فرمهای رسمی، دقیقتر، عادلانه تر و مفیدتر از انواع دیگر ارزیابی است.

فهرست مطالب

تعاریف واژه ها

تعاریف و نظریه های ارزشیابی

اهمیت ارزشیابی در کشورهای مختلف جهان

اهمیت ارزشیابی در مدیریت

اهمیت ارزشیابی در برنامه ریزی و تصمیم گیری

اهمیت ارزشیابی مشاغل

اهمیت ارزشیابی عملکرد یاشایستگیکارکنان برای سازمان

دلایل استفاده از ارزشیابی عملکرد

دوره ارزشیابی

چه کسانی ارزشیابی را انجام می دهند

اجرای ارزشیابی

مسیر تاریخی ارزیابی

اهداف ارزیابی عملکرد

مشکل ارزیابی مدیریت

انتخاب معیار ارزیابی

شیوه های استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد

اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد را از چه منابعی به دست آوریم ؟

آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی

انحرافات در ارزشیابی کارکنان

فنون و روش های ارزشیابی

فرآیند ارزشیابی

محاسن ارزیابی شایستگی کارکنان

ارزشیابی از نظر اسلام

تاریخچهارزشیابی عملکرد کارکنان

آشنائی با طرح ارزشیابی کارکنان دولت

شاخص های ارزشیابی

فهرست منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید