پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995)

پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995) پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1995)

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 9 KB

تعداد صفحات : 2

بازدیدها : 312

برچسبها : پرسشنامه سبک دلبستگی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه سنجش مقیاس های سبک دلبستگی هازن و شیور (1995)

پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور:

برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سبک دلبستگی، از پرسشنامۀ هازن و شیور (1995) استفاده می شود. این پرسشنامه دارای 15 سوال است که سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سوگرا را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم1، مخالفم 2، نظری ندارم 3، موافقم 4، کاملاً موافقم 5) می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در خرده مقیاس های آزمون به ترتیب 5 و 25 خواهد بود. ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) پرسش های خرده مقیاس های ایمن، اجتنابی و دو سوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی (1480 نفر شامل 860 دختر و 620 پسر) برای کل آزمودنی ها به ترتیب 86/0 ، 84/0 ، 85/0 (برای دانشجویان دختر 86/0، 83/0، 84/0 و برای دانشجویان پسر 84/0، 85/0 و 86/0) محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال بوده است. ضرایب توافق کندال (روایی) برای سبک های دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سوگرا به ترتیب 80/0 ،61/0 و 75/0 محاسبه شد.

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالی

مطالب

فرم آزمودنی

سوالات (15 سوال با گزینه های تقریبا همیشه ، بیشتر اوقات ، گاهی اوقات ، بسیار کم ، هرگز)

توصیف پرسشنامه

این پرسشنامه دارای منابع می باشد

اشاره ای به چند پرسش

وقتی که نیاز دارم با دیگران ارتباط برقرار کنم، می توانم آنها را پیدا کنم (قابل دسترس).

وقتی که نیاز دارم با دیگران ارتباط برقرار کنم، نمی توانم آنها را پیدا کنم.(غیرقابل دسترس)

من رابطه صمیمی با دیگران را دوست دارم ولی دیگران این رابطه را دوست ندارند.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید