پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989)

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989)

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 18 KB

تعداد صفحات : 4

بازدیدها : 197

برچسبها : پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف (1989) مقیاس فرم کوتاه شده سنجش چگونگی احساسات در مورد زندگی

عناوین مطالب موجود در پرسشنامه دانلودی

توضیح آزمودنی

سوالات (18 سوال با گزینه های "کاملاً مخالف ، تاحدی مخالف ، کمی مخالف ، کمی موافق ، تاحدی موافق ، کاملاً موافق")

توصیف پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB)

بررسی نمره گذاری

منابع

******************

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف

برای سنجش بهزیستی روانشناختی از مقیاس بهزیستی روانشناختی (فرم کوتاه شده) که توسط ریف در سال 1989 ساخته شده و درسال 1995 مورد بازنگری قرار گرفته است، استفاده می شود. این مقیاس 18 سوالی براساس یک درجه بندی 7 نمره ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق پاسخ داده می شود. ریف و کیزی مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس را 0/52 گزارش کرده اند. جوشن لو، رستمی، و نصرت آبادی روایی، پایایی و ساختارعاملی این ابزار را برای جامعه ایرانی مورد سنجش قرار دادند و مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس 0/60 محاسبه شد. در پژوهش چالمه پایایی مقیاس پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف به روش آلفای کرونباخ 0/72 و در پژوهشی دیگر پایایی آن 0/68 محاسبه شده است. خانجانی و همکاران همسانی دورنی فرم کوتاه 18 سوالی را با استفاده از آلفای کرونباخ 0/71 برآورد کرده است.

مرور شواهد مختلف پژوهشی نشان داده است که با وجود تدوین فرم های متفاوت بهزیستی روانشناختی، فرم کوتاه 18 سوالی بیشترین استفاده و کاربرد را در پژوهش های مختلف داشته است (منبع داخل فایل دانلودی).

...

در فایل دانلودی شده تمامی منابع گنجانده شده است

اشاره ای به سوالات

من از خیلی وقت پیش از تلاش برای ایجاد تغییرات یا پیشرفتهای بزرگ در زندگی ام دست برداشته ام.

من درباره خودم بر حسب چیزیکه که فکر میکنم مهم است قضاوت میکنم،نه برحسب ارزشهایی که دیگران فکر میکنند مهم است.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید