پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 12 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 316

برچسبها : دانلود پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه آزمون سنجش الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده دارای 26 سوال می باشد و آزمودنی به یکی از گزینه های 1- کاملا متفاوت، 2- تقریباً متفاوت، 3- تا حدی متفاوت تا حدی شبیه، 4- تقریباً شبیه، و 5-کاملا شبیه پاسخ می دهد.

این پرسشنامه دارای دو بُعد گفت و شنود ، و همنوایی می باشد.

جمع سوالات 1 تا 15 بعد گفت و شنود جمع سوالات 16 تا 26 بعد همنوایی

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده: این ابزار یک مقیاس خودسنجی است که توسط فیتزپاتریک و ریچی طراحی شده و بدین وسیله درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را در دامنه ای پنج درجه ای (5= کاملا موافقم، 1= کاملا مخالفم) درباره ی 26 گویه که در زمینه ارتباطات خانوادگی او هستند، خواهد سنجید.

این ابزار ابعاد گفت و شنود و همنوایی را می سنجد، بدین صورت که 11 گویه اول مربوط به بعد همنوایی و 15 گویه بعد مربوط به بعد گفت و شنود است. کوئرنر و فیتزپاتریک روایی محتوایی، ملاکی و سازه و پایایی (آلفای کرونباخ، و بازآزمایی) این مقیاس را مطلوب گزارش کرده اند. در ایران نیز کوروش نیا پایایی این ابزار را به روش ضریب آلفای کرونباخ برای بعد گفت و شنود 87/0 و برای بعد همنوایی 81/0 به دست آورده است.

فایل دانلودی پرسشنامه ی حاضر دارای منبع می باشد.

نمونه ای سوالات پرسشنامه

ما در خانواده اغلب با پدر/مادرم درباره موضوعاتی از قبیل سیاست و مذهب بحث و گفتگو می کنیم. هر چند بعضی از اعضای خانواده با یکدیگر موافق نباشند.

وقتی هر چیز واقعاً مهمی در میان است، پدر/مادرم از من انتظار دارد بدون هیچ چون وچرایی از او اطاعت کنم.

اغلب پدر/مادرم چیزهایی مثل این می گویند:در بحثها به جای اینکه دیگران را کفری و عصبانی کنی، باید تسلیم شوی (کوتاه بیایی).

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید