پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان در مورد مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تكامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها و تأثیر آن بر ابعاد ساختا

پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان در مورد مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تكامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها و تأثیر آن بر ابعاد ساختا پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان در مورد مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تكامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها و تأثیر آن بر ابعاد ساختا

دسته : -پاورپوینت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 170 KB

تعداد صفحات : 18

بازدیدها : 204

برچسبها : دانلود پاورپوینت

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان در مورد مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تكامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها و تأثیر آن بر ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان

پاورپوینت مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تكامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها

گزیده ای از مطالب اسلاید ها : 

تعریف كلی از محیط: به كلیه ی عواملی كه بر سازمان ها  تأثیر  می گذارد.

محیط می تواند عمومی یا اختصاصی و داخلی یا خارجی باشد. یعنی محیط عمومی، محیطی كه بر سازمان سرویس مستقیم نمی دهد و وابستگی آن به سازمان واضح و روشن نیست. مانند: محیط اجتماعی، عوامل اقتصادی و غیره خواهند بود، می باشد. و محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بود كه بطور غیرمستقیم با سازمان در جهت تحقق اهدافش، مرتبط می شود.

در هر زمان معین، محیط اختصاصی، بخشی از محیط سازمان بود كه مدیریت با آن مواجه خواهد شد. زیرا این بخشی از محیط مؤثر مهمی در بردارد. كه می توانند تأثیراتی منفی یا مثبت بر اثربخشی سازمان بر جای گذارند.

محیط اختصاصی هر سازمان منحصربه فرد بود. و با تغییر شرایط تغییر می كند. و محیط اختصاصی یك سازمان بر اساس قلمرو انتخابی آن تغییر خواهند كرد. مانند: مشتریان، و رقباء عرضه كنندگان خواهند بود.

برای مثال یك مغازهْ خواربارفروشی از یك طریق بعرضه كنندگانی كه كالا به او می دهند و از طریق دیگر با مشتریان و باز هم از طریق دیگر با همسایگانش و از این قبیل مرتبط می شود. قلمرو سازمان از جمله مفاهیم كه قابلیت استفاده بسیار زیاد و مطرح شده در سطح تحصیلی مجموعهْ سازمان است. قلمرو یك سازمان در بردارندهْ طیفی از تولیدات یا خدمات و افراد بهره مند از این خدمات است.تولید كالا و فراهم آوردن خدمات بلافاصله سازمان را با تعدادی سازمان های دیگر مانند: عرضه كنندگان، مشترین ، رقبا كه بر رفتار و محصولات سازمان تأثیر می گذارند، مرتبط می سازد. نگریستن سازمان به محیط و خود را به عنوان یك سازمان خاص در آن به نظر آوردن نكته مهم كه مفهوم مجموعه برای سازمان را روتر بیانكند. در این سطح فعالیتها، منافع سازمان، فواید، منابع، وابستگی های سازمان، رویه های حیات و مباحث تصمیم استراتژیك بررسی می شود.

دومین سطحی كه مورد بررسی است سطح جماعت سازمانی می باشد. برای مشخص ساختن تجمعی از سازمانها به عنوان مثال: مؤسسات آموزش عالی كه ”در بعضی لحاظ“به هم شباهت دارند به كار می رود.

منان و كارول به این نتیجه نایل آمده اند كه داشتن یك شكل سازمانی مشترك كلید اساسی شناسایی یك جماعت است. بوم شناسی در روش بررسی خود دربارهْ جماعت سازمانی، عمدهْ توجه را به تحلیل رقابت بین سازمانهای مشابه، به سیاست های پایدار ولی مختلف رقابت و به اثرات گزینش تغییرات در محیط ها معطوف می دارد.

محدوده های محلی بین سازمانی:

این سومین سطح تحلیل، زمانی به كار می آید كه پژوهشگر با در نظر گرفتن روابط بین تجمعی از سازمانهای مشابه یا مختلف در یك منطقهْ جغرافیایی موردنظر تأكید می ورزد. این روش بررسی كه با عناوینی چون الگوی ” بوم شناختی محدودهْ محلی“، الگوی ” محدودهْ محلی بین سازمانی“ و الگوی ” مجموعه-اقدام“ مطرح می شود فقط به واحدهای یك سازمان یا حتی ویژگی های آن ها به شكل یك مجتمع تأكید ندارد بلكه تأكید آن بیشتر بر شبكه یا روابط بین سازمانها است.

منابع و ماخذ :

Øسازمانی (سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز): ریچارد اسكات ترجمه دكتر محمدرضا بهرنگی (برنجی)- تهران 1380 Øنهادها و سازمانها: دبلیو . ریاسكات. ترجمه دكتر مینادده بیگی، تهران 1387 Ø مبانی سازمان و مدیریت: مسعود احمدی- تهران 1382 Ø تئوری سازمان (ساختار ، طراحی، كاربردها): استیفن رابینز. ترجمه. دكتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- تهران 1379

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید