پرسشنامه مقیاس های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران

پرسشنامه مقیاس های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران پرسشنامه مقیاس های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 13 KB

تعداد صفحات : 4

بازدیدها : 226

برچسبها : رضايت از زندگي عاطفه مثبت و منفي مقیاس ‌بهزیستی ذهنی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه مقیاس های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985) ، بررسی مقیاس رضايت از زندگي و مقیاس عاطفه مثبت و منفي

عناوین مطالب

توضیح آزمودنی

مقیاس رضایت از زندگی ( پنج سوال با گزینه های کاملاً مخالفم ، مخالفم ، کمی مخالفم ، نه مخالفم نه موافقم ، کمی موافقم ، موافقم ، کاملاً موافقم)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (بیست عبارت با گزینه های به هیچ وجه ، کمی ، متوسط ، زیاد ، بسیار زیاد)

توصیف هریک از زیر مقیاسها

منابع

مقیاس های بهزیستی ذهنی

زیرمقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

دینر و همکاران به منظور اندازه گیری بُعد شناختیِ بهزیستی ذهنی افراد، نسخه پنج سؤالی مقیاس رضایت از زندگی را توسعه دادند. در این مقیاس، مشارکت کنندگان به هر سؤال بر روی یک طیف هشت درجه ای لیکرت (از 0 کاملاً مخالف تا 7 کاملاً موافق) پاسخ می دهند. با افزایش نمره افراد در این مقیاس، نمره آن ها در عامل کلی رضایت از زندگی، افزایش نشان می دهد. در این مقیاس، دامنه نمره افراد بین کمترین (0) و بیشترین (35) به دست می آید. نتایج مطالعه شکری نشان داد که در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی SWLS همسو با یافته های مطالعات دینر و همکاران ، پاوت و همکاران ، نتو و آریندل و همکاران از ساختار تک عاملی SWLS حمایت کرد. در نمونه ایرانی ضریب آلفای کرانباخ مقیاس رضایت از زندگی برابر با 0.84، در نمونه سوئدی برابر با 0.85 و در هر دو نمونه به طور کلی برابر با 0.83 به دست آمد. در پژوهش کاکابرایی ، برای والدین کودکان عادی، ضریب آلفای کرانباخ مقیاس رضایت از زندگی برابر با 0.80، برای والدین کودکان استثنایی برابر با 0.81 و در هر دو نمونه به طور کلی برابر با 0.84 به دست آمد. ...

زیرمقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

در این مطالعه، به منظور بررسی بُعد عاطفی بهزیستی، براساس برنامه عاطفی مثبت و منفی از صفت های خُلقی بیست تایی استفاده شد. سؤالات PANAS هیجانات و احساسات مختلفی را توصیف می کنند و هر یک به درون یک مقیاس عاطفه مثبت و یا یک مقیاس عاطفه منفی گروه بندی می شوند. مشارکت کنندگان تمام سؤالات را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت پاسخ می دهند. در این طیف عدد (1) نشان دهنده عدم تجربه هیجان و عدد (5) بیانگر تجربه بسیار زیاد هیجان می باشد. برای هر آزمودنی نمره کلی عاطفه مثبت از طریق جمع نمرات مشارکت کننده در هر یک از ده صفت توصیف گر هیجانات مثبت (علاقه مند، هیجان زده، نیرومند، مشتاق، سربلند، هوشیار، خوش ذوق، مصمم، متوجه، فعال) و نمره کلی عاطفه منفی از طریق جمع نمرات مشارکت کننده در هر یک از ده صفت توصیف گر هیجانات منفی (پریشان، ناراحت، گناهکار، وحشت زده، متخاصم، تحریک پذیر، شرمسار، عصبی، بی قرار، ترسان) محاسبه شد. نتایج مطالعه شکری نشان داد که در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی، نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی PANAS، همسو با یافته های مطالعه واتسون و همکاران از ساختار دو عاملی PANAS حمایت کرد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید