تحقیق رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقیق رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1579 KB

تعداد صفحات : 79

بازدیدها : 493

برچسبها : جو عاطفی خانواده پیشرفت تحصیلی

مبلغ : 22500 تومان

خرید این فایل

تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس بوکان (همراه با فایل پی دی اف)

هدف این تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان های شهرستان بوکان بود. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوکان بود که از میان آنها نمونه ای با تعداد 90 دانش آموز به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآواری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جو عاطفیو انگیزش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. طرح این تحقیق از نوع همبستگی - توصیفی می باشد. تحلیل های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین جو عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان بوکان رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که میانگین جو عاطفی بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوکان تفاوت معناداری دارد اما از نظر میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان بوکان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی

بخشهایی برگزیده از متن

جو عاطفی

در این اواخر به موضوع خانواده و کارآمدی آن بطور روزافزونی توجه می شود. هیچ نهادی چه از بعد قدرت و چه از بعد تأثیر گذاری نمی تواند با خانواده برابری کند. خانواده می تواند بین افراد پیوندهای ناگسستنی ایجاد کند. دلبستگی به پدر و مادر و همشیرها غالباً بصورت مادام العمر است و این روابط، به عنوان الگو برای روابط در دنیای بزرگتری چون محله، مدرسه و اجتماع عمل می کنند. خانواده تشکلی طبیعی است که الگوهای گوناگون مراوده را در گذر زمان به خدمت می گیرد. این الگوها ساخت خانواده را شکل می دهند و ضمن تعیین نقش اعضای خانواده، حیطه رفتار هر یک از اعضاء را مشخص نموده و تبادل نظر میان آنها را تسهیل می کنند. روابط بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخش هایی دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند. کودکان، زبان، مهارت ها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی خود را در خانواده یاد می گیرند. خانواده محل شکل گیری هویت فرد و خاستگاه هویت انسان است. همه مردم در همه سنین جهت اخذ اطلاعات، دریافت کمک و تعاملات جذاب و لذت بخش به خانواده رجوع می کنند...

محیط عاطفی خانواده

خانواده نهادی که فرد در آن عواطف خود را تشکیل می دهد نحوه بروز عواطف را فرا می گیرد طرز کنترل کردن عواطف را می آورد و نیازهای عاطفی خود را تامین می کند. شاید هیچ نهاد اجتماعی دیگر مانند خانواده در تامین نیازهای اساسی روانی بویژه نیازهای عاطفی موثر نیست. رفتاری را که در خانواده نسبت به کودک پیش می گیرند اثر بسیار محسوسی در رشد اجتماعی و شخصیتی او به جا می گذارد . خانواده ها به صورتهای مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند . تعداد کودکان ، نسبت پسران و دختران در خانواده مهربانی و ادب والدین ، شیوه اعمال قدرت ، به سخن دیگری استبداد و دموکراسی ، ارزشها و نوع فعالیتها و البته وضع اقتصادی ، اجتماعی همه از عوامل مهمی می باشند که در بروز رفتار کودکان موثرند .تعداد و تربیت تولد کودکان در یک خانواده نیز تاثیر گویایی بر هر یک از آنان دارد.

خانواده های عیالوار و پر فرزند کودکان معمولا وظایف را بر حسب تربیت تولدشان به عهده می گیرند در خانواده متوسط یا فقیر کودک بزرگتر ، به ویژه اگر دختر باشد بیشترین مسئولیت را دارد...

انگیزش پیشرفت تحصیلی

انگیزش پیشرفت تحصیلی، نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است سوق می دهد و با اثر گذاشتن بر انواع مختلف فعالیت های تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به هدف های تحصیلی اشاره دارد. انگیزش تحصیلی با هدف های ویژه، نگرش ها و باور های خاص، روش های نائل شدن به آنها و تلاش و کوشش فرد در ارتباط است. تحقیقات مختلف بر متمایز بودن جهت گیری انگیزشی دانش آموزان در موقعیت های مختلف تاکید دارند.

انگیزش پیشرفت تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت می بخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک می کند. با این انگیزه افراد، تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند...

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

سوال اصلی

سوالات فرعی

فرضیه ها ی تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

متغییرهای پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

جو عاطفی

محیط عاطفی خانواده

زیان ناشی از فقدان عواطف

رفتار با نوجوان

بر قراری ارتباط با نوجوان

عواملی که شوق تحصیل را در نوجوان کاهش می دهد

نقش تربیتی پدر در خانواده

انگیزش پیشرفت تحصیلی

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بخش اول: ویژگیهای نمونه مورد مطالعه

بخش دوم: بررسی فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری یافته ها

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع

ضمائم

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید