نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

دسته : نمونه سوالات

فرمت فایل : word

حجم فایل : 542 KB

تعداد صفحات : 364

بازدیدها : 3031

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

ایمنی حریق

ایمنی برق

ایمنی ساختمان

مدیریت ایمنی

وسایل حفاظت فردی+

327 سوال فصل یک

فصل دوم:

مدیریت ایمنی

ایمنی حریق

ایمنی جوشكاری

ایمنی ساحتمان و بالا برها

ایمنی برق

ایمنی ماشین آلات

حوادث ناشی از كار

ایمنی ساختمان سازی

ایمنی معدن

265 سوال

========================

توجه ! ممکن است برخی از متون هنگام کپی از فایل بر روی سایت بهم بریزد!

نمونه ای از سوالات و پاسخ ها

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

1-     بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذیل كدامیك از موارد زیر است؟ (كارشناسی ارشد 79)

الف) از لباس بلند استفاده نكنید                  ب) بدون عینك ایمنی كار نكنید.

ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نكنید        د) دست ها خارج از دستگاه باشد.

2- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه های پرس نیم دور 333/0 ثانیه اندازه گیری شده است. از نظر ایمنی حداقل فاصله ای كه چشم های الكترونیكی می بایستی قرار گیرند چند اینچ است؟

الف) 25                 ب) 98/19              ج) 98/20              د) 199/0

3- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتیكه سرعت از 60 متر در دقیقه تجاوز كند باید از كدام ضربه گیر استفاده كرد؟ (كارشناسی ارشد 80)

الف) فنری               ب) روغنی               ج) هوایی                 د) توپر

4- در سیستم تهویه صنعتی system Effect factor به كدام مورد مربوط می شود؟ (كارشناسی ارشد 81)

الف) نصب فن                    ب) هود                   ج) انشعاب               د) كلكتور

5- برای قاب حفاظ تسمه و یا زنجیر كابل افقی در ارتفاع بیش از .......... متر از یك كارگاه باید از نبشی استفاده كرد؟ (Ph. D 81)

الف) 2                   ب) 6/2                            ج) 1                      د) 3

6- ترمزهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ (Ph.D 81)

الف) باری معادل با یك برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارد.

ب) بار بالابر را نگهدارد

ج) باری معادل 2 برابر ظر فیت مجاز بالابر را نگهدارد.

د) یك برابر ظرفیت مجاز آن را تحمل كند.

7- حداقل فاصله كنار دیوار كارگاه از ماشین های ابزار چند سانتی متر باید باشد؟ (كارشناسی ارشد 81)

الف) 360               ب) 180                 ج) 90                             د) 45

8- سرعت برش سنگ سمباده ای با قطر cm 30 و2000 دور در دقیقه چند متر بر ثانیه است؟ (كارشناسی ارشد 80)

الف) 56/12            ب) 28/6                ج) 4/31                 د) 57/1

9- در چه مواقعی تست هیدرواستاتیكی مخازن تحت فشار ضروری است؟ هنگامی كه ...................... ؟ (كارشناسی ارشد 81)

الف) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امكان پذیر باشد.

ب) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امكان پذیر نباشد.

ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد.

د) انجام آن توسط سازنده توصیه شده باشد.

...

پاسخنامه تشریحی (فصل اول)

1- گزینه «د» صحیح است.

2- گزینه «ج» صحیح است.

 OSHA  استفاده از فرمول زیر را برای تعیین فاصله بین حمل وسیله حفاظتی حس شونده تا بخش عملیاتی ماشین پیشنهاد می نماید.

D = فاصله نسبت وسیله حفاظتی حس شونده تا منطقه خطر بر حسب اینچ 

T × 63 = D

63= فرض می شود كه سرعت دست انسان 63 in در ثانیه باشد

98/20 = 333/0 × 63 = D = حمل

T= زمان توقف دستگاه بر حسب ثانیه

کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین- ترجمه مهندس حلوانی ص 118

3- گزینه «ب» درست است.

- اطاقك آسانسور برقی باید از همه طرف به استثناء دهانه های ضروری جهت ورود و خروج و بارگیری بسته باشد.

- بدنه چاه آسانسور حداقل تا ارتفاع 20/1 متری به بالا مشبك باشد، مشروط بر اینكه عرض چشمه های روزنه ها از 5/2 سانتی متر تجاوز نكند.

- سقف اتاقكهای كاملاً بسته، باید مجهز به دریچه خروجی امدادی بوده و از دو طرف یا لااقل از طرف داخل باز شود.

- هر یك دهم متر مربع از هر قسمت سقف اطاقك ها باید تحمل صد كیلوگرم بار متمركز را داشته باشد.

- اطاقك یا كابین آسانسور برقی باید دارای در باشد، حذف در كابین موقعی ممكن است كه سطح داخلی چاه یا قفسه آسانسور در مجاورت در اطاقك صاف و بدون منفذ بوده و از طرفی سرعت آسانسور از 5/1 متر در ثانیه تجاوز نكند.

- كابین آسانسورهای برقی باید دارای وسیله حفاظتی كه به بدنه ی اطاقك نصب شده باشد. این دستگاه باید قدرت متوقف كردن و نگهداشتن اطاقك را با تمام ظرفیت آن در موارد سرعت غیر عادی یا سقوط آزاد و یا رها شدن كابل ها داشته باشد.

- آسانسورهای موتوری باید دارای كلیدهایی در بالاترین و پایین ترین نقطه چاه آسانسور باشند، تا وقتی كابین به اولین یا آخرین طبقه رسید بخودی خود متوقف شود. این كلید باید مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه حركت یا فرمان كابین نداشته باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای موتوری باركش كه مقصدی ندارد نباید از 5/37 متر در دقیقه تجاوز كند مگر در مورد آسانسورهایی كه تحت نظر یك متصدی كار كرده یا عمل آن خودكار باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی باركش نباید از 45 متر در دقیقه تجاوز كند.

- برای آسانسورهای مخصوص حمل افراد كه سرعت آنها از 60 متر در دقیقه كمتر است، می توان ضربه گیرهای روغنی یا فنری یا هوایی بكاربرد ولی اگر سرعت از 60 متر تجاوز كند باید ضربه گیر فقط روغنی باشد.

- برای وزنه های تعادلی نیز باید ضربه گیرهایی مشابه ضربه گیر كابین تعبیه شود. وزنه های تعادلی كابین باید روی ریل راهنما یا داخل محفظه محكمی كه عاری از برجستگی باشد حركت كند.

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 21 و ص 22

4- گزینه «الف» صحیح است.

اثر سیستم عبارت است از افت برآورد شده ناشی از كار هواكش در سیستم كه جریان هوای یكنواختی ندارد.

تهویه صنعتی، دكتر جعفری بخش 30- 6

5- گزینه «ب» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت كار ص 2- 14

6- گزینه «الف» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت كار ص 14- 21

7- گزینه «ج» صحیح است.

- اتاق ها و محل كار دائم باید لااقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداكثر افراد كه به كار مشغولند برای هر نفر كمتر از 12 متر مكعب نباشد. اگر ارتفاع محل كار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع محل كار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور می شود.

- در فضای كارگاه، نصب ماشین ها و قرار دادن این اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور افراد ایجاد كند.

- در اطراف هر یك از دستگاه ها باید فضای كافی منظور شود تا كارگران بتوانند براحتی برای انجام كار عادی رفت و آمد نموده و اصلاحات و تعمیرات و نقل و انتقال مواد مصرفی و تولیدی را انجام دهند.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی، ص 9 و 10

- كناره ها یا راهروها می بایستی به اندازه كافی پهن باشند تا بتوان به طور راحت ماشین ها را داخل یا خارج كرد، كناره باید حداقل 90 سانتیمتر پهنا داشته باشند.

- محل عبور و حدود و كناره ها خط كشی شود.

جزوه درسی ایمنی ماشین های ابزار مهندس حلوانی

8- گزینه «ج» صحیح است.

سرعت محیطی سنگ سمباده از روی فرمول زیر بدست می آید:

U = سرعت محیطی سنگ سمباده بر حسب متر در ثانیه

 

D= قطر سنگ بر حسب متر

m 3/0 = cm 30 = D = حل

N= تعداد دور سنگ بر حسب متر

2000 = N

14/3 =

؟ = U

 

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 113

9- گزینه «ب» صحیح است.

- سیلندرهای خالی را با سیلندرهای پر نباید مخلوط كرد، باید آنها را در دو قسمت مختلف نگهداری كرد.

- نباید از واشر چرمی استفاده كرد، یا شیر آنرا روغن كاری نمود.

- روی سیلندر نباید اسم یا تاریخ حك كرد.

- آب كندانسه شده ته كپسول ها را باید خالی كرد و ذرات زنگ زده را بیرون آورد.

- آزمایش هیدرواستاتیک باید هر سال یكبار انجام شود.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی ص 69

از تست هیدرو استاتیك برای تعیین و سنجش میزان مقاومت بدنه مخازن فشار استفاده می شود. در مخازن تحت فشار به دلایل فشار مداوم روی دیواره مخازن، عواملی چون خستگی فلز، خوردگی فلز و ... عارض می شود كه ممكن است این معایب باعث وقوع حوادث ناگوار گردد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید