تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

دسته : جامعه شناسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 49 KB

تعداد صفحات : 116

بازدیدها : 379

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 7500 تومان

خرید این فایل

تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

معنای لغوی اعتماد:

« اعتماد ترجمه واژه انگلیسی « Trust » است كه در زبان لاتین معادل كلمه Faith یوانانی مورد استفاده قرار گفته است. ریشه در  كلمه Faith مفهوم، وثوق، اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگر، مستتر است.

« اونا مونو » ریشه یونانی واژه اعتماد را فعل  « Pistis » عنوان كرده كه معادل همان واژه «  Fuith » است. این دو واژه، را هم زاد یكدیگر تعریف كرده و می نویسد، در رشد این دو كلمه، مفهوم وثوق ، اعتمادو تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگری مستتر است ( او نامونو، 1370‍؛ 247  ) در زبان فارسی، آنگونه كه در فرهنگ معین آمده، اعتماد مترادف است با تكیه كردن، واگذاشتن كار به كسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد ( معین، ج1، 1375‍؛ 302  ). فرهنگ عمید نیز، مترادف های مشابهی برای اعتماد عنوان كرده است. نظیر، تكیه كردن، واگذاشتن كار به كسی، آهنگ كردن، با این تفاوت كه برای اطمینان، مترادف های جداگانه ایی، آورده به نحوی كه تفاوت دو واژه « اعتماد » و  «اطمینان » را نشان می دهد. « اطمینان » مترادف، آرام گرفتن آسایش خاطر داشتن و خاطر جمعی است. ( پور محمدی، علی اصغر ، 1376؛ 9‌ ).

تعریف اعتماد:

« اعتماد » تعریف واحدی ندارد و با توجه به حوزه های مختلفی كه مورد توجه قرار می‌گیرد – سیاست، اقتصاد، جامعه، روانشناسی- و نیز رویكردهای متفاوت به آن – رویكرد كنش انتخاب عقلانی، رویكرد اجتماعی، كاركردی روانشناختی، تعریف های متعدد و متفاوتی از آن شده است.

برخی از تعریف های مهم اعتماد در ذیل آمده است:

تعریف « اریك، اریكسون » نظریه پرداز، حوزه روانشناسی از اعتماد: انتظار برآورده شدن نیازهای شخصی و اینكه می شود روی دنیا، یا منابع برآورده كننده خارجی حساب كرد. ( امید كافی، 1380؛ 10 ).

تعریفی كلاسیك از اعتماد « باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یك فرد، انتظاری مطمئن و اتكا به ادعایا اظهار نظری بدون آزمون آن ( Lyon. 2002. 664 ).

اعتماد عبارت است از « انتظار رفتار اجتماعی خوب، صادقانه، همكاری جویانه، از سایر اعضای جامعه بر اساس هنجارهای مشترك (45. 1995 Fukuyama. ).

اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امكان فرصت طلبی آنان ( عدم قطعیت و مخاطر آمیز بودن ) ( 18. 1996 Misztal.  ).

اعتماد نوعی شرط بندی است در رابطه با كنشهایی كه دیگران در آینده انجام می دهند.

( 24. 1999 Ss tpmpk. ).  - اعتماد را واگذاری منابع به دیگران می دانند با این انتظار كه آنها به گونه ایی عمل خواهند كرد كه نتایج منفی به حداقل ممكن كاهش
می یابد و دست یابی به اهداف میسر می گردد. (الیسون و فایرستون، به نقل از، امیر كافی، 1380؛ 10).

لیو، ( Lciou، سیلویا ( Sylvia )، برانك ( Brunk )، اعتماد بین شخصی را از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار داده اند و آنرا معادل ایمان به مردم ( Faith in people ) در نظر می گیرند و معتقدند كه فرهنگ های جوامع مختلف در این زمینه با هم تفاوت دارند. زیمل جامعه شناس آلمانی نیز تفسیر مشابهی از اعتماد ارائه می كند، به اعتقاد او اعتماد نوعی ایمان و اعتقاد افراد به جامعه است. آنتونی گیدنز  ضمن موافقت با تعریف زیمل، برداشت خود از اعتماد را با این تعریف آغاز می كند كه، اعتماد به عنوان اطمینان یا اتكاء بر ماهیت یا خاصیت شخصی، چیزی یا صحت گفته ای، تعریف می شود. به اعتقاد او، مفهوم اطمینان و اتكاء در تعریف فوق به وضوح با آن ایمانی كه زیمل آنرا توصیف كرده در پیوند و ارتباط است ( به نقل از امید كافی، همان؛ 11).

...

سرمایه اجتماعی،  Social Capital و اعتماد اجتماعی  Social Trust

سرمایه اجتماعی را در ظاهر امر می توان به عنوان یكی از مفاهیم نو جامعه شناسی به حساب آورد، مفهومی كه نخستین بار در سال 1916 میلادی توسط هانی فان
( I.F Hanifan ). ازدانشگاه ویر جنییای غربی مطرح شد. اما علرغم كلیدی بودن آن، تا سال 1960 مورد توجه قرار نگرفت، در این سال جین ژاكوب ( Jone, JaCOB ) در حوزه برنامه ریزی شهری، مفهوم سرمایه اجتماعی را به كار گرفت. در دهه 1970 لوری مفهوم سرمایه اجتماعی را وارد عرصه اقتصاد كرد و از آن برای نقد نظریه های نئوكلاسیك و ناعادلانه توزیع درآمد بهره گرفت. ( الوانی، سید مهدی.        ).

نقد لوری بیشتر متوجه آن بعد از اقتصاد نئوكلاسیك است كه جانبداری فرد گرایانه به اقتصاد و به ویژه رقابت های بازار دارد. این امر بیشتر ریشه در اندیشه های فلسفی قرن های هفدهم و هجدهم به ویژه اندیشه هابز و نظریه پردازان كلاسیك اقتصادی چون، آدام اسمیت دارد: لوری در برخورد با این بعد، مفهوم سرمایه اجتماعی را برای تشخیص منابع اجتماعی سودمند برای توسعه سرمایه انسانی وارد اقتصاد كرد ( كلمن، 1377؛ 460 تلخیص). در واقع هدف نشان دادن، این امر بود كه نهادهای اجتماعی در قالب سرمایه های اجتماعی در كنش افراد دخالت دارند.

بعدها افراد دیگری با جدیت مفهوم سرمایه اجتماعی رابه مثابه حوزه مشخصی مورد توجه قرار دادند. از مهمترین این افراد می توان به پیر بوردیو، در سال 1983، كلمن 1988 و پوتنام در دهه نود اشاره كرد.

تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن:

در بیشتر متون مربوط به سرمایه اجتماعی می توان این عبارت یا جمله را مشاهده كرد كه، سرمایه اجتماعی مفهومی انعطاف پذیر بوده و طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی را شامل می شود، بطور كلی، مفهومی است مبهم و چند بعد ونیتر ( Winter  )، كه در این حوزه به پژوهش و مطالعه پرداخته ضمن طرح این مسأله، راهی را نیز پیش روی
علاقه مندان این حوزه قرار داده تا از این وضعیت مبهم و گیج كننده خلاص شوند علیرغم برخی مفاهیم گیج كننده در متون یا ادبیات سرمایه اجتماعی سه تن از نویسندگان مطرح این حوزه مفهوم سازی مشخصی از سرمایه اجتماعی كرده اند، این سه تن عبارتند از : پیر بوردیو، رابرت. د پوتنام و جیمز كلمن ( 5. 2001. Stone, Wendy ). ( 6-2؛ a200 Winter  ). در اینجا با پذیرفتن توصیه ونیتر، برای ارائه تعریفی روشن از سرمایه اجتماعی، نگاهی اجمالی به تعاریف آنان می اندازیم ( توضیح مفصل نظریه هر یك از افراد بطور جداگانه در بحث ها مربوط به هر یك از آنها آمده است ).

...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست
معنای لغوی اعتماد
تعریف اعتماد:
جایگاه و نقش اعتماد در كنش اجتماعی:
اطمینان و امید
باور و تعهد
رویكردهای موجود نسبت به اعتماد
سرمایه اجتماعی، Social Capital و اعتماد اجتماعی
Social Trust
تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن
انواع اعتماد:
اعتماد میان فردی
اعتماد به نظام یا سیستم
زمینه دوم اعتماد در جامعه پیش از مدرن
معنای لغوی اعتماد:
تعریف اعتماد:
جایگاه و نقش اعتماد در كنش اجتماعی:
اطمینان[1] و امید[2]
باور[3]و تعهد[4]
رویكردهای موجود نسبت به اعتماد:
سرمایه اجتماعی، Social Capital و اعتماد اجتماعی
Social Trust
تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن:
انواع اعتماد:
اعتماد میان فردی
اعتماد به نظام یا سیستم
زمینه دوم اعتماد در جامعه پیش از مدرن
وسایل ارتباطی جمعی و گیدنز
نظریه رابرت پوتنام:
رابرت پوتنام و اعتماد اجتماعی:
وسایل ارتباط جمعی و پوتنام:
نظریه جیمز كلمن
اطلاعات و اعتماد
سه منبع اطلاعات در نظریه كلمن

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید