تحقیق نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه

تحقیق نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه تحقیق نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه

دسته : اقتصاد

فرمت فایل : word

حجم فایل : 136 KB

تعداد صفحات : 334

بازدیدها : 230

برچسبها : مناطق آزاد تجاری توسعه اقتصادی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

تعریف منطقه آزاد

از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیله کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقهآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژهمنطقه پردازش صادراتاست فلسفه رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران

در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران واژه تعلیق به هیچ عنوان به کار نرفته است و حتی موارد تعلیق قرداد کار مثل بیماری کارگر و یا مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی که به طور طبیعی می تواند برای کارگران اتفاق بیافتد، ذکر نشده است. زیرا براساس تعریف تعلیق قرارداد کار، یکی از طرفین قرارداد کار، در تعلیق، بطور موقت نمی تواند تعهد خود را انجام دهد و پس از رفع مانع کارگر می تواند دوباره به کار خود برگشته و انجام وظیفه نماید. اما همان طوریکه گفته شد قابل تصور نمی باشد که در مناطق آزاد ایران هیچ کارگری به بیماری یا حوادث پیش بینی ناپذیر دچار نشود که در نتیجه چندین روز یا چندین ماه تحت درمان پزشکی باشد و نتواند طبق قرارداد تعهدات خویش را انجام دهد و قرارداد کار به حالت تعلیق درآید. و در صورت بروز چنین حالتهایی وضعیت کارگر و کارفرما چگونه خواهد بود و این سکوت قانون چگونه توجیه خواهد شد.

اما علل تعلیق قرارداد کار همواره محدود به کارگران نبوده بلکه گاهی عللی اتفاق می افتد که منسوب به کارفرما و منجر به تعلیق قرارداد کار می شود عللی همچون سیل، زلزله یا جنگ و غیره سبب می شود که کارگاه برای مدتی تعطیل شود و چون از طرفی تعهد کارگر انجام کار و تولید است و کارگران هم آماده انجام وظیفه می باشند و از طرف دیگر این کارفرما است که نمی تواند زمینه انجام وظیفه کارگران را فراهم نماید که این امر نهایتاً منجر به تعلیق قرارداد کار می شود و از موارد دیگر تعلیق قرارداد کار عدم رعایت مقررات بهداشت و ایمنی در کارگاههای تولیدی است که در صورت وجود چنین شرایطی، تولید متوقف و کارفرما ملزم به تهیه و اصلاح شرایط تهدید کننده بهداشت و سلامتی کارگر می شود.

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

گفتار هفتم: منطقه اقتصادی ویژه پودونگ

مبحث سوم: مناطق آزاد امارات

گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان

گفتار پنجم: منطقه آزاد فجیره

گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار

فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار

مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار

گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار

گفتار سوم: آثار تعلیق

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران

گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمه قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژه چین

بخش سوم: شرایط کار

فصل اول: مدت کار

مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران

گفتار اول: ساعات کار

گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی

گفتار سوم: کار اضافی

مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین

گفتار اول: ساعات کار

گفتار دوم: کار اضافی

گفتار سوم: دستمزد کار اضافی

مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی(امارات)

گفتار اول: ساعات کار

گفتار دوم: کار اضافی

فصل دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها

مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران

گفتار اول: تعطیل هفتگی

گفتار دوم: تعطیلات رسمی

گفتار سوم: مرخصی ها

مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین

گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی

گفتار دوم: مرخصی ها

مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی

فصل سوم: دستمزد

مبحث اول: ماهیت دستمزد

مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد

گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر

گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین

گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد

گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد

مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد

گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد

گفتار دوم: مصونیت مزد

گفتار سوم: حداقل مزد

مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران

اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران

مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین

گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد

گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد

گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد

مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقه آزاد جبل علی (امارات)

فصل چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان

مبحث اول: شرایط کار زنان

گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران

گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژه چین

گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقه جبل علی (امارات)

مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان

گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران

گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین

بخش چهارم: روابط جمعی کار

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکلهای کارگری

گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری

گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری

گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری

مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی

گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی

مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی

گفتار اول: مقاوله نامه شماره

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

مبحث چهارم: پیمانهای جمعی

گفتار اول: تعریف

گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی

بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار

بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی

گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار

بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار

بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار

فصل دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی درسند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادراتسازمان بین المللی کار

پیمانهای جمعی

فصل سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران

فصل چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین

مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری

مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری

گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران

گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی

گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران

گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی

گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری

گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه

مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری

مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی

فصل پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات)

بخش پنجم: نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی

گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی

گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی

مبحث دوم: راههای حل اختلاف

گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان

گفتار دوم: استفاده از روش داوری

گفتار سوم: رسیدگی کیفری

مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری

مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار

فصل دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران

فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین

مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی

گفتار اول: مذاکره و سازش

گفتار دوم: کمیته میانجیگری اختلافات کاری بنگاه

گفتار سوم: کمیته داوری اختلافات کارگری

گفتار چهارم: دادگاه عمومی

مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی

مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی

فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علیامارات)

نتیجه گیری

تعلیق قراردادکار

استعفا

از کار افتادگی کلی

تشریفات پس از انحلال قرارداد کار

شرایط کار

مزد

روابط جمعی کار

نظام حل اختلاف

مراجع و مواخذ

قوانین و مقررات

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید