پروژه مالی انبار داری

پروژه مالی انبار داری پروژه مالی انبار داری

دسته : انبارداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 53 KB

تعداد صفحات : 84

بازدیدها : 388

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 11900 تومان

خرید این فایل

پروژه مالی انبار داری

پروژه مالی انبار داری

مقدمه...............................................................................................................  1

فصل اول- اصول انبارداری

كلیات ............................................................................................................    3

تعریف انبار و مخزن...................................................................................... 4

وظایف انباردار...............................................................................................  5

انواع موجودی های انبار .............................................................................    5

سازمان انبار .................................................................................................. 7

نقش انبار در اقتصاد كشور.......................................................................... 9

نقش انبار در تجارت.................................................................................... 9

نقش انبار در صنعت..................................................................................... 10

هدف از استقرار یك سیستم انبارداری....................................................... 10

سیستم انبارداری و مزایای آن..................................................................... 13

خط مشی های انبارداری............................................................................. 16

 

فصل دوم- مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی....................................................................  18

درخواست خرید......................................................................................... 18

سفارش خرید كالا به فروشنده..................................................................  21

دفتر راهنمایی سفارش ها...........................................................................  22

قسمت دوم: خریدهای خارجی.................................................................. 25

كلیات........................................................................................................... 25

قیمت براساس سیف (CIF)..................................................................... 25

قیمت براساس (C8F)...............................................................................   26

قیمت براساس (F.O.B)...........................................................................  26

قیمت براساس (F.A.S)............................................................................ 26

 

فصل سوم – منابع ورود كالا به انبار

از طریق خیدهای داخلی............................................................................  27

از طریق خریدهای خارجی........................................................................  27

كالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی......................................    27

كالاها و لوازمی كه در كارگاه های یك مؤسسه ساخته می شود...........    28

ورود كالاهای خریداری شده به انبار....................................................... 30

تحویل كالا به انبار..................................................................................... 31

تحویل كالا به انبار به صورت تحویل دائم..............................................  31

تحویل كالا به انبار به صورت تحویل موقت........................................... 31

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار....................................................    32

درخواست كالا و مواد از انبار...................................................................   32

تحویل و خروج كالا از انبار...................................................................... 33

رسید انبار مستقیم ...................................................................................... 34

دریافت ابزارآلات از انبار...........................................................................   35

 

فصل چهارم- كدگذاری كالا و لوازم

قسمت اول: كلیات كدگذاری.....................................................................   37

كلیات كدگذاری.......................................................................................... 37

روش الفبایی................................................................................................. 37

روش شماره گذاری ساده............................................................................   38

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)........................................................ 38

روش نیمونیك............................................................................................. 39

كدگذاری براساس طبقه بندی كالا...........................................................  39

طبقه بندی و كدگذاری استاندارد بین المللی..........................................       41

روش طبقه بندی و كدگذاری اختصاصی.................................................    43

روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی...................................................    44

قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار............................................................   46

چیدن جنسی در انبار..................................................................................   46

سیستم كاردكسی.........................................................................................  48

كارت روی قفسه (Bin Card)................................................................    51

گزارش موجودی انبار................................................................................. 52

اصول ایمنی و حفاظت..............................................................................    52

 

فصل پنجم- كنترل موجودی های انبار

قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس.......................................... 54

وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها....................................   57

نقطه سفارش............................................................................................... 57

روش حداكثر- حداقل...............................................................................   57

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی.................................................    58

میزان حداكثر موجودی..............................................................................   58

متوسط موجودی.........................................................................................   59

شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار................................................  59

تعیین بهای موجودی های انبار.................................................................  60

روش بهای تمام شده واقعی...................................................................... 61

الف) روش میانگین متحرك قیمت ها......................................................    61

ب) روش میانگین وزنی............................................................................   62

ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FiFo)...................................... 63

د) روش اولین صادره از آخرین وارده (LiFo).....................................  64

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر كدام كه كمتر است..................     65

روش بهای «معادل بازار»............................................................................ 65

روش قیمت فروش...................................................................................... 65

قسمت دوم:هزینه های انبارداری................................................................  66

هزینه سفارش..............................................................................................  67

هزینه نگهداری كالا در انبار...................................................................... 67

قسمت سوم: حسابداری انبار و تداركات.................................................    68

عملیات حسابداری خرید........................................................................... 68

 

فصل ششم- قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی.................................................................................................   70

منابع و مأخذ................................................................................................ 79

 

 

مقدمه:

در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود كه اكثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و كالاهای مصرفی تشكیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذكور می گردد.

اگر موجودی های جنسی یك مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال ركورد در می آید و اگر این موجودی كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از ركورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف كالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبارداری و كنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نكات مذكور تهیه تداركات كالا و ارائه خدمات موردنیاز یا كیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و كالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده كارپردازی و انبار می باشد.

استفاده از برنامه های علمی و كاربرد آن در تهیه و تدارك كالا و مخصوصاً انبارداری نتایج زیر را در بر دارد:

-      مواد و كالا با حداقل قیمت تهیه و تدارك می شود.

-      از ركود سرمایه و كالا جلوگیری می شود.

-      از توقف و كندی كار جلوگیری می شود.

- بررسی و كنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امكان پذیر می باشد.

-      عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.

-      میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.

- حفظ و حراست و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی امكان پذیر می باشد.

- اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.

- با توجه به نكات مذكور، تهیه و تدارك كالا و ارائه خدمات موردنیاز با كیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و كالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده كارپردازی و انبار می باشد.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید