تحقیق بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با الگوهای منتخب بازاریابی

تحقیق بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با الگوهای منتخب بازاریابی تحقیق بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با الگوهای منتخب بازاریابی

دسته : بازاریابی و امور مالی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 87 KB

تعداد صفحات : 85

بازدیدها : 801

برچسبها : تحقیق خدمات بیمه الگوهای بازاریابی

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

در تحقیق حاضر که با عنوان بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای انجام پذیرفته است، دو متغیر، مد نظر بوده اند:

1) روشهای منتخب بازاریابی (متغیر مستقل)، 2) میزان فروش خدمات بیمه ای (متغیر وابسته).که سعی شده است در ضمن تحقیق، رابطه همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تبیین گردد.

بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست که صاحبنظران آن را صنعت می خوانند. بیمه باعث شکوفایی اقتصادی شده و با اشکال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی که بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متاسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چندانی ندارند. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهی داده شود و بدین ترتیب میزان فروش بیمه عمر افزایش یابد. البته طبق گفته مسئولین امر، بیمه در برنامه پنجساله دوم تاکنون از رشدی بیش از حد انتظار پیش بینی شده برخوردار بوده است. در راستای نیل به آنچه که در سطور بالا به عنوان هدف تحقیق بیان گردید سه فرضیه بررسی گردید:

1- نوع ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش بیمه عمر موثر است.

2- افزایش حق بیمه عمر، باعث کاهش میزان فروش آن می شود.

3- محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است.

بازار بیمه

بازار بیمه از لحاظ وسعت گستردگی و تنوع از جمله بزرگترین بازارها محسوب می شود. بازار بیمه شامل امور فضایی نیز می شود از این روست که وسعت زیادی دارد. بازار بیمه را می توان هر جایی که در آن نبات یا جمادی وجود دارد دانست.

بازارهای بیمه ای، از نقطه نظر دخالت دولت سه نوعند:

الف) بازار بیمه انحصاری ، ب ) بازار بیمه نیمه انحصاری ، ج) بازار بیمه آزاد.

...

فهرست مطالب تحقیق

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع

متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق

فرضیه های تحقیق

استفاده کنندگان از تحقیق

محدودیتهای تحقیق

تعریف بیمه

تعریف واژگان تخصصی

فصل اول

مبحث اول : بیمه های عمر در جهان

الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر

ب ) پیدایش بیمه های عمر

مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران

الف ) بیمه های غیر بیمه عمر

ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب

ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب

د ) انواع بیمه های عمر

عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه

موانع توسعه بیمه های بازرگانی

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی

بازار بیمه

اصول حاکم بر معاملات بیمه ای

الف ) اصل حسن نیت

ب ) اصل احتمال

ج ) اصل تعاون

د ) اصل جبران خسارت

تقسیمات بیمه

فصل دوم

روش تحقیق

جامعه آماری

پرسشنامه

ویژگی پرسشنامه

توزیع مقدماتی پرسشنامه

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها

بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنامه ای

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فصل چهارم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها

زمینه های تحقیقاتی

فصل پنجم

منابع و مأخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید