تحقیق اقتصاد کلان (سرمایه گذاری ، سیاست مالی، پول و ارزش اقتصادی)

تحقیق اقتصاد کلان (سرمایه گذاری ، سیاست مالی، پول و ارزش اقتصادی) تحقیق اقتصاد کلان (سرمایه گذاری ، سیاست مالی، پول و ارزش اقتصادی)

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 342 KB

تعداد صفحات : 60

بازدیدها : 235

برچسبها : تحقیق اقتصاد کلان

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق اقتصاد کلان شامل سرمایه گذاری ، سیاست مالی، پول و نقش آن در اقتصاد و ارزش پول

فهرست مطالب

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از نظر خرداقتصادی

سرمایه گذاری از نظر کلاناقتصادی

سرمایه گذاری در تجزینه و تحلیل درآمد ملی

عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

سیاست مالی

هزینه های دولت در تجزیه و تحلیل درآمد ملی

الگوی سه بخشی تعیین درآمد ملی: الگوی اول

الگوی سه بخشی تعیین درآمد ملی: الگوی دوم

پول و نقش آن در اقتصاد

پیدایش و سیر تحول پول

انتشار اسکناس

پول تحریری

تفاوتهای اسکناس با پول تحریری

وظایف پول

نقش پول در جریان قیمتها و فعالیتهای اقتصادی

سیسمتهای پولی

انواع سیستمهای پولی فلزی

قانون گرشام

سیستم واحد یک فلزی طلا

انواع سیستمهای پولهای کاغذی

سیستم اسکناس قابل تبدیل به طلا و نقره

سیستم اسکناس غیر قابل تبدیل به طلا و نقره

ارزش پول

تقاضای پول و نظریه های آن

نظریه مقداری پول

نظریه های روانی (روحی) پولی

نظریه درآمد پول

نظریه روانی پول

نظریه پولی کینز

تقاضای پول و تئوری رجحان نقدینگی

انگیزه معاملاتی

انگیزه احتیاطی

انگیزه های سفته بازی

انتقادات وارد بر تئوری رجحان نقدینگی پول

عرضه پول

سپرده های جاری بانکهای تجاری

بانک مرکزی و پول پر قدرت

*************

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

سرمایه گذاری اقتصادی در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینه خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه هزینه های تأسیساتی و ساختمانی را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفه معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجه تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری درسرمایه انسانیاست.

سرمایه گذاری از نظر خرداقتصادی

یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطه اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1 ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاًقیمت عرضهخوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد.

سرمایه گذاری از نظر کلان اقتصادی

هرگاه پروژه های سرمایه گذاری جدید، با یکی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای کل اقتصاد به دست آوریم. این منحنی در واقع معادل منحنی تقاضای کل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه کنیم که نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I) از یک طرف هزینه فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر کالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی که این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسه نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری (r) در سطح کل اقتصاد معیاری است که توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژه جدید ارزیابی می گردد.

...

انواع سیستمهای پولهای کاغذی

1 سیستم اسکناس قابل تبدیل به طلا و نقره:

همانطور که گفته شد رسیدها و حواله های صرافان و بانکدارهای معتبر و معروف مقبولیت عمومی یافته و در سطح وسیع بکار گرفته شد. این استقبال و پذیرش موجب گردید تا فکر اولیه تهیه اسکناس در اذهان شکل بگیرد. برای این کار آنان بجای صادر کردن رسید برای هر مشتری بطور جداگانه رسیدهای استانداردی برای مبالغ مشخص از قبل تنظیم کرده و با تهیه تعداد زیادی از هر کدام کار وام دهی پرداخت رسید را تسریع بخشیدند. این کار سرعت گردش، بکارگیری و بازدهی را نیز بیشتر نمود. این رسیدها که پشتوانه مسکوکات فلزی طلا و نقره موجود در نزد صرافان و بانکداران صادر می شد (بلیط) خوانده می شد. بلیط کار داد و ستد و پرداخت وام را بسیار آسان کرده بود. بتدریج این رسیدهای استاندارد (بلیط ها) حکم پول را پیدا کرده و همانند آن دست به دست می گشتند و به این اعتبار می توان بلیطها را اولین پولهای کاغذی دانست. پولی که ارزش ذاتی نداشت بلکه ارزش آن به اعتبار پشتوانه فلزات گرانبهایش بود و این تعهد برایش وجود داشت که در هر زمان می توانست با ارائه آن به صادر کننده اش مسکوک فلزی معین شده دریافت کند و این امر سبب اعتماد مردم برای استفاده از بلیطها گردیده بود.

تبدیل بلیط به فلز گرانبها بر طبق تعهدات صرافان و بانکداران مدتها دوام داشت. بعدها نام بلیط به اسکناس تغییر یافت و اسکناس به عنوان پول کاغذی قابل تبدیل به مسکوکات فلزی در جامعه جریان داشت و به همین مناسبت این سیستم پولی سیستم اسکناس قابل تبدیل به طلا و نقره نام گرفت.

در این سیستم اسکناس دارای ارزش ذاتی نبود ولی یک سند یا حواله رسمی برای مقدار معینی از پول فلزی گرانبها شمرده می شد و به این عنوان ارزش اعتباری داشت.

از همان شروع انتشار اسکناس موضوعی که همواره مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته این است که اگر ارزش اسکناس به اعتبار پشتوانه فلزات گرانبهای آن می باشد، آیا میزان ارزش پشتوانه فلزات گرانبهای آن می باشد، آیا میزان ارزش اسکناسهای منتشره با ارزش طلا و نقره موجود در نزد صرافیها و بانکها بایستی برابر باشد یا نه؟ گفتگو و تبادل نظر پیرامون ارزش اسکناس و میزان پشتوانه آن در بین اقتصاددانان به پیدایش دو گونه بینش یا دو مکتب در مورد انتشار اسکناس و میزان منجر شد که عبارتند از:

الف) مکتب پولی (انتشار)

ب) مکتب بانکی

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید