مبانی و پیشینه نظری رضایت از زندگی

مبانی و پیشینه نظری رضایت از زندگی مبانی و پیشینه نظری رضایت از زندگی

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 197 KB

تعداد صفحات : 35

بازدیدها : 944

برچسبها : پیشینه رضایت از زندگی

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فصل دوم پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی

فصل دوم پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی

فهرست مطالب

آغاز توجه به بهزیستی

تعریف بهزیستی

ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف

تعریف رضایت از زندگی

عوامل مرتبط با رضایت از زندگی

عوامل همبسته با رضایت از زندگی از دیدگاه وجودی

عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر رضایت از زندگی

رضایت از زندگی و نوجوانی

رویکردهای نظری رضایت از زندگی

رویکرد لذت گرا و فضیلت گرا

نظریه ی بافتی یا موقعیتی

نظریه سازگاری

نظریه یهدف

نظریه خودمختاری بهزیستی روانی

رویکرد روان شناسی اجتماعی ناآشکار

پیشینه پژوهشی درباره رضایت از زندگی

پژوهش های داخلی

پژوهش های خارجی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

******************

در35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع رضایت از زندگی

آغاز توجه به بهزیستی

در چند دهه ی اخیر و با پیدایش رویکرد روان شناسی مثبت، تغییرات بسیاری در تحقیقات روان شناختی صورت گرفت؛ علاقه به تحقیق در این حیطه افزایش یافت و گرایش پژوهش ها برای تبیین پدیده های روان شناختی، به سمت توانایی ها و ویژگی های مثبت انسان سوق پیدا کرد. این شاخه ی جدید از روان شناسی اساساً به مطالعه ی علمی توانمندی ها، شادمانی و بهزیستی ذهنی انسان و موضوع نسبتاً جدیدتر رضایت از زندگی و رویکردهای لذت گرا و سعادت گرا، می پردازد.

سازمان بهداشت جهانی نیز، سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی، و نه صرفاً نبود بیماری تعریف کرده است. این سازمان، سلامت روانی را نیز به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانایی های خود را می شناسد، می تواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنارآید، به نحو پرثمر و مولدی کار کند و برای اجتماع خویش مفید باشد تعریف می کند.

با توجه به نقش تعیین کننده ی بهزیستی در تعیین و تبیین کنش وری روان شناختی بهینه در افراد، شواهد تجربی مختلف، مطالعه ی نظامدار عوامل تبیین کننده ی الگوی تجارب هیجانی مثبت و منفی را به مثابه ی یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی خود تعریف کرده است

تعریف بهزیستی

سازه ی بهزیستی معمولاً تحت عنوان بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد. بهزیستی ذهنی عبارت است از ارزشیابی زندگی برحسب رضایت و تعادل داشتن بین حالات عاطفی مثبت و منفی. مدلی سه مؤلفه ای (و در برخی موارد با مشترک دانستن دو مؤلفه عاطفی، مدل دومؤلفه ای) برای مفهوم بهزیستی پیشنهاد شده است که عبارت است از: 1) عاطفه مثبت، 2) عاطفه منفی، 3) مؤلفه شناختی رضایت از زندگی.

بهزیستی ذهنی شامل اصول مهمی است که بر همه ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او (شامل سلامت فیزیکی و روانی، پیشرفت مهارتی و آموزشی، صلاحیت اجتماعی و ایجاد روابط مثبت اجتماعی) تأثیرمی گذارد.

ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف

باید گفت که بهزیستی مفهومی انتزاعی و چند بعدی است که دارای فرضیه های متعددی است وعوامل بسیاری در تأمین بهزیستی افراد با یکدیگر تعامل دارند. در این جا به دلیل این که مدل بهزیستی ریف، مدلی جامع و در برگیرنده ی متغیرهای پژوهش حاضر است، مورد بررسی قرار می گیرد.

مدل ریف شش بعد کارکرد روان شناسی مثبت که بهزیستی را احاطه کرده اند، در برمی گیرد. این شش بعد عبارت اند از:

- خویشتن پذیری، که شامل ارزیابی مثبت فرد از خودش و گذشته اش است. (این بعد به دلیل ارزیابی فرد از خودش، می تواند با خودپنداره که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر است، مرتبط باشد)

- روابط مثبت با دیگران، اشاره به داشتن روابط پاداش دهنده با دیگران و کیفیت این رابطه دارد. (این بعد با رابطه یبین والدین و فرزندان و تعارض والد فرزند که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر است، مرتبط است)

- استقلال، که به عنوان احساس خودمختاری تعریف شده است. این تعریف به شکل ساده به استقلال و توانایی تنظیم رفتارها، اشاره دارد.

- تسلط بر محیط، که اشاره به ظرفیت مدیریت مؤثر زندگی و دنیای اطراف دارد.

- هدف در زندگی، که به عنوان این باور که زندگی فرد هدفمند و بامعناست، تعریف شده است.

- رشد شخصی، به معنی رشد توانایی های باالقوه و بالفعل ساختن آن هاست

تعریف رضایت از زندگی

دیدگاه فرد نسبت به زندگی بیشتر بر پایه منابع شناختی است، تا عکس العمل های هیجانی کوتاه مدت. به همین دلیل از لحاظ مفهومی، رضایت از زندگی (جزء شناختی بهزیستی) پایدارتر از عناصر عاطفی است و در نتیجه از آن به عنوان شاخص کلیدی بهزیستی ذهنی مثبت یاد می شود.

تعریف رضایت از زندگی عبارت است از: نگرش مساعد فرد به زندگی خود به طور کلی. کرسینی نیز رضایت از زندگی را ادراک یا احساس کلی مثبت هر فرد، در مورد کیفیت زندگی اش، می داند. رضایت از زندگی یک فرایند داوری است که افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس ملاک های منتخب خودارزیابی می کنند. بنابراین این گونه ارزیابی ها شامل پاسخ های هیجانی افراد، حیطه رضایت و ارزیابی شناختی آنان است .

راجع به رضایت، فلاسفه قدیم نظیر ارسطو، افلاطون و همچنین اریک فروم مباحث فراوانی را مطرح کرده اند. به عقیده فروم، نیازهای تأمین نشده بر جسم فشار می آورند و ارضای آن ها سبب رضایت می شود. ازکمپ در تعریف رضایت می گوید:در تضاد با مفهوم خوشحالی که ناظر بر تجربه عاطفی (هیجان ها و احساس ها) است، رضامندی بر تجربه شناختی یا داورانه ای دلالت دارد که به عنوان اختلاف ادراک شده بین آرزو و پیشرفت قابل تعریف است. این تعریف طیفی را تشکیل می دهد که از ادراک کامروایی تا حس محرومیت را در برمی گیرد. در حقیقت رضایت از زندگی این مسائل را منعکس می کند که تا چه اندازه نیازهای اساسی برآورده شده اند و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف، به عنوان اهداف قابل دسترسی می باشند. درحالی که برای افرادی که در شرایط کم تر پیشرفته زندگی می کنند، ارضای نیازهای اساسی، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

رضایت از زندگی را به عنوان قضاوت شخصی از سعادت و بهروزی و کیفیت زندگی مبتنی بر معیارهای انتخابی هر فرد تعریف کرده اند. مفهوم رضایت به عنوان یک تجربه درونی است که حضور مثبت هیجان ها و نبود احساسات منفی را در برمی گیرد. رضایت درونی انسان ها، از رشد فردی، اجتماعی و منابع سازشی نشأت می گیرد.

هنگامی که از افراد خواسته می شود تا رضایتمندی از زندگی خود را ارزیابی کنند، آنان به راهبردهای اکتشافی، عاطفی و دیگر اطلاعاتی که در خاطرشان به آسانی قابل دسترس باشد، تکیه می کنند. به عبارتی تعهد فرد به یک سری اهداف جهت دستیابی به آن و وجود اهدافی مرتبط با روابط اجتماعی، کار و فعالیت؛ رضایت از زندگی را می سازد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید