دانلود تحقیق روکش های مختلف جهت یابی رادیویی

دانلود تحقیق روکش های مختلف جهت یابی رادیویی دانلود تحقیق روکش های مختلف جهت یابی رادیویی

دسته : سمینار برق

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5376 KB

تعداد صفحات : 117

بازدیدها : 427

برچسبها : جهت یابی رادیویی روکش جهتیابی رادیویی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق و سمینار مهندسي برق – مخابرات با عنوان مطالعه و بررسی روکش های مختلف جهت یابی رادیویی

فهرست عناوین اصلی

چکیده

مقدمه

فصل اول : مقدمه ای بر آنتن دی پل ادکاک سایت ثابت

مقدمه و خلاصه اجرایی

تاریخچه آنتن های DF ادکاک

توصیف ساده عملکرد یک سیستم DF واتسون وات

استفاده از آنتن های DF متحرک در کاربری های سوار شده روی دکل

مقدمه

اعوجاج پترن گین در اثر ارتفاع

اعوجاج پترن گین آزیموثی

خلاصه چهار بخش

استفاده از دو قطبی های ادکاک برای مقاصد جهت یابی نصب شده روی دکل

مقدمه ای بر دو قطبی های Adcock

مزایای عملکرد دوقطبی Adcock

افت عملکرد دو قطبی در اثر حمایت پایه افقی (اثر پایه )

افت عملکرد دو قطبی در اثر دکل های عمود ( اثر دکل )

آنتنهای هوایی Adcock با شکل 8

تنظیمات دو قطبی Adcock

خلاصه بخش پنجم

فصل دوم : مشخصات سیستم DF و نحوه خرید آن

مرور مطالب

پیکره بندی سیستم DF

اجزای سازنده سیستم DF

سیستم کامل DF

گیرنده پردازنده و نمایشگر DF

گیرنده ، پردازنده و نمایشگر مجزا

سایت ثابت در برابر سایت سیار

مرور

سیستم های DF سیار

آنتن های DF سیار

تعقیب امواج و یافتن فرستنده در برابر مثلث بندی

نمایشگرهای جهت

قابلیت استماع مستقیم

عملیات هواپیما

سیستم های DF سایت ثابت

اطلاعات عمومی

آنتن های DF سایت ثابت

پردازنده ها و گیرنده های DF سایت ثابت

تنظیم سایت

هماهنگی با واحدهای DF سیار

فصل سوم : اندازه گیری حساسیت آنتن Adcock متحرک

مقدمه و خلاصه اجرایی

مفاهیم و تعاریف اندازه گیری حساسیت DF

مرور و مقدمه

نیروی میدان الکتریکی

پلاریزاسیون و زاویه ارتفاع

آنتن های ایزو تروپیک و بهره آنتن

محاسبه افت مسیر

محاسبه نیروی میدان

معیارهای حساسیت آستانه

مقایسه سیستم های DF با معیارهای آستانه حساسیت مختلف

اندازه گیری BNR

پهنای باند نویز یکپارچه گر

سیستم DF در مقابل حساسیت آنتن

پارامترهای عملیاتی گیرنده DF استاندارد برای آزمایش حساسیتDF

ضروریات آزمایشات کلی حساسیت DF

فاصله لازم میان فرستنده آزمایش و آنتن DF

ضروریات فرستنده آزمایش

آنتن فرستنده آزمایش

ضروریات کلی

ساخت

کنترل و آزمایش

فرکانس رزونانس و اندازه گیری افت بازگشتی

اندازه گیری تضعیف مکان

عامل آنتن

تضعیف محل نرمالیزه شده

ضروریات صفحه زمین

صفحه زمین ارتفاع یافته

تعداد لازم فرکانس های آزمایش

اشیای منعکس کننده

افت های کابل RF آنتن DF

آزمایش حساسیت DF

مرور

ثبات محل

موضوعات تداخل

آزمایش حساسیت DF در فضای بسته

مرور

محل های آزمایش در فضای بسته

شکاف دهنده سیگنال های (Signal Splitters)

فصل چهارم : اندازه گیری دقت زاویه ای آنتن DF Adcock متحرک

معرفی و خلاصه ی اجرایی

مفاهیم و تعاریف مربوط به دقت زاویه ای DF

دقت مکانی در مقابل دقت در ابزار

مکان مناسب

دقت زاویه ای DF

مرور

خطای ماکزیمم

خطای متوسط

خطای موثر

موارد ضروری یا مورد نیاز درتست دقت زاویه ای DF

آنتن جهت یاب ثابت در مقابل فرستنده تست ثابت

تعداد آزیموث تست مورد نیاز

فاصله لازم میان آنتن DF و فرستنده تست

موضوعات ارائه شده در مورد یک مکان متوع

دقت نمایش سیگنال ، تفکیک پذیری و متوسط گیری

تست دقت زاویه ای DF

کالیبراسیون گیرنده و پردازنده سیگنال DF

روش تست دقت زاویه ای DF در هوای آزاد

آنالیز داده

ANTDATA 1

ANTDATA 2

نرم افزار استفاده کنندگان یا کاربران

رفع عیب

مرور

انعکاس چند مسیری

کابل و موقعیت صفحه زمین

آنتن ضعیف و زمین کردن صفحه گردون

تداخل

نشتی کابل

فصل پنجم : انواع مدل های آنتن های DF

مسیریاب VHF UHF مدل DDF

عملیات

آنتن ها

سازگاری سیستم

سیستم DF متحرک برای ارتش دانمارک

آنتن های DF برای همه اهداف

از HF تا UHF متحرک و ثابت

آنتن های DF برای امواج کوتاه

مدرنیزه کردن سیستم های قدیمی

آنتن DF برای VHF UHF

آنتن های DDF

جهت یاب موج کوتاه در کشتی ها

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

دارای جداول و شکلهای کامل مربوطه

------------------

بررسی روکشهای مختلف جهت یابی رادیویی

بخشهایی از متن

چکیده

جهت یاب های رادیویی در قرن 20 و با استفاده از خاصیت دو جهته آنتن های حلقوی برای نمایش قوس زاویهای سیگنال های دریافتی ساخته شدند . جهت یابی رادیویی یک تکنولوژی سری است که مرکب از علم و هنر است . اگرچه تکنولوژی DF قابلیت های بسیاری را در بر دارد، اما همچنی ن محدودیت هایی را ایجاد می کند. در حالیکه امروزه به دلیل وجود سیستم های ماهواره ای کاربرد سیستم های RDF جهت اهداف ناوبری محدود شده است، با این حال نیاز به تعیین موقعیت تشعشع کننده با متحرک بودن تجهیزات ارتباطی افزایش یافته است. دلیل دیگر اهمیت RDF ، گسترش استفاده از تکنیک های spreading-frequency در ارتباطات بیسیم است. لذا DF یک مرحله ضروری اولیه در آشکار سازی رادیویی است به گونه ای که خواندن محتویات امواج ساطع شده بدون آن امکان پذیر نیست .

این سمینار ملاحظات مختلفی پیرامون طراحی، انتخاب، استفاده و گسترش یک آنتن جهت یاب امواج UHF/VHF دی پل ادکاک سایت ثابت، تعریف و بررسی دقت زاویه ای و حساسیت آنتن های سیستم های DF جهت یاب ادکاک متحرک و انتخاب سیستم جهت یاب رادیویی مناسب را در بر می گیرد. ...

مقدمه ای بر آنتن دی پل ادکاک سایت ثابت

این بخش ملاحظات مختلفی پیرامون طراحی، انتخاب، استفاده و گسترش یک آنتن جهت یاب امواج UHF/VHF دی پل ادکاک سایت ثابت را در بر میگیرد. شباهت ها و تفاوت های میان دوقطبی های ادکاک (Adcock) و همتایان تک قطبی آنها نیز به بحث گذاشته شده است. برای تسهیل خواندن و اطمینان از سطح این بخش در حد تکنیکی و قابلقبول، حداقل هایی از آنتن های DF و تئوری منتسب بدان نیز ارائه شده است، هرچند تمرکز اصلی روی مباحث عملیاتی و کاربردی است تا مباحث تئوری. بسیاری از خوانندگان ممکن است با آنتن های جهت یاب Adcock که در موارد موبایل و جهت یابی متحرک استفاده میشوند آشنا باشند . این آنتن ها عموماً روی سطح فوقانی ماشین ها و خودرو های متداول و یا زیر هواپیماها نصب شدهاند. همانطور که در بخش بعدی بحث خواهد شد، آنتن های تک قطبی در هنگام استفاده در دکلهای ثابت، ضعیف عمل میکنند و دلیل اصلی این ضعف، اثرات نامطلوب دکل و ارتفاع محدود صفحه زمین آن خواهد بود ...

استفاده از دو قطبی های ادکاک برای مقاصد جهت یابی نصب شده روی دکل

نیاز اساسی برای هر بال (پره) از جفت بال های Adcock ،همه جهته بودن آن در صفحه افقی است. اگر چه آنتن های هوائی (بالدار) که پیش از این مورد بحث قرار گرفتند تک قطبی های عمود شدهای بودند که مقابل صفحه زمینی عمل میکردند، دو قطبی های عمودی نیز این نیاز اساسی را دارا میباشند. دو قطبی های عمودی برای مقاصد متحرک بسیار ناهنجار بهنظر میآیند چرا که نیاز به ارتفاع و ساختار حمایتی بزرگ دارند. نگاهی به شکلهای (5-1) و (6-1) (که یک تک قطبی و دو قطبی را نشان میدهد) مؤید این ادعاست. این ارتفاع اضافی یک مشکل و نقیصه در کاربری های ثابت نصب شده روی دکل به شمار نمیرود در صورتی که فضای کافی برای دو قطبی Adcock و ساختار دکل حمایتی آن وجود داشته باشد

یکی از مشکلات اساسی در ضعف عملکرد تک قطبی های جهت یاب Adcock رفتار نا به هنجار آنها هنگام استفاده از صفح ه زمینی کوچک بود . از آنجایی که دو قطبی های Adcock نیازی به صفحات زمینی ندارند، این نقص بهخوبی کمرنگ شده است. در نتیجه دو قطبی Adcock یک توانایی نامحدود در حذف سیگنال های به طورافقی پلاریزه شده خواهد داشت. (همانطور که در بخش قبل بحث شده بود استعداد حساسیت نشان دادن به جزء افقی سیگنال باعث آشفتگی پترن گین آزیموثی و خطای زاویه ای میشود ). دلیل دیگر عملکرد ضعیف تک قطبی مرتفع که مورد بحث قرار گرفت علاقه دکل نگاه دارنده برای بدل شدن به جزئی از آنتن بود که ا در عمل باعث فعالیت در نقش نیمه ز دست رفته دو قطبی عمودی می . شد اگر چه دو قطبی های Adcock نیز دکل حامی دارند اما آنها مستقیماً به دو قطبی های عمودی متصل نیستند و درنتیجه باعث کاهش مشکلات عملکردی میشوند . از آنجا که دکل در ارتباط نزدیک با دو قطبی های عمودی است، اثرات آن روی عملکرد قابل چشمپوشی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.

آنتن جهت یاب ثابت در مقابل فرستنده تست ثابت

برای تست دقت زاویه ای DF استفاده کنندگان می توانند از فرستنده تست ثابت و آنتن جهت یاب متحرک و یا از فرستنده متحرک در اطراف آنتن جهت یاب ثابت استفاده کنند . هر دو روش دارای مزایا و معایبی است. مزیت اصلی استفاده از آنتن متحرک در حالیکه فرستنده تست ثابت است این است که تقریباً انعکاس محیط ثابت است و امکان داده می شود که خطای چند مسیری تغییر کند . مزیت اصلی بکارگیری فرستنده تست متحرک در اطراف آنتن DF ثابت این است که مشکلات غیر معمول در حفظ کردن زمین برای شاسی آنتن DF وجود ندارد . اشکال اصلی این روش این است که حرکت فرستنده تست در اطراف آنتن DF سبب تغییر دینامیکی انعکاس محیط می شود و امکان ندارد که خطای چند مسیری مانند error-bias تغییر کند به صورتی که بتواند سپس بررسی شود .

تعداد آزیموث تست مورد نیاز

در مورد تعداد آزیموث تست مورد نیاز می توان گفت که ضروری نیست که تعداد بیشتری آزیموث بکار گرفته شود. در جدول شماره (2-4) تأثیر تعداد آزیموث ها بر دقت زاویه ای نشان داده شده است . همانطور که مشاهده می شود تعداد زیاد آزیموث ها تأثیر چندانی روی خطای مؤثر ندارد . معمولاً استفاده از 16 آزیموث مانند آنچه که در جدول (1 -4) ارائه شد کافی است .

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید