تحقیق علل شور شدن خاکهای دشت گرمسار

تحقیق علل شور شدن خاکهای دشت گرمسار تحقیق علل شور شدن خاکهای دشت گرمسار

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 979 KB

تعداد صفحات : 56

بازدیدها : 246

برچسبها : شوری خاک شوری خاک دشت

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت (مطالعه موردی دشت گرمسار)

معرفی تحقیق و پروژه پایانی بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت مورد مطالعه دشت گرمسار

افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک یکی از مهمترین معضلات چند دهه ی اخیر است. افزایش جمعیت دنیا و به تبع آن افزایش احتیاج به مواد غذایی باعث رویکرد انسان به کشاورزی شده و در این راستا، تبدیل اراضی به زمین های کشاورزی بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به آن در بسیاری از مناطق دنیا باعث بروز بحران شده است که یکی از آنها همین پیشروی کویرهاست کویر به جائی گفته می شود که در اثر افزایش محلولهای نمک در سطح خاک، قابلیت تولید خاک کاهش می یابد و در نهایت به کلی از بین می رود. به بیان دیگر محل تولید غذای انسان تخریب می شود حفظ کیفیت آب و خاک به دلایل ذکر شده یکی از اصلی ترین وظایف انسان در حال حاضر است. زیرا نه تنها نسل حاضر در معرض خطر قرار می گیرند، بلکه نسلهای آینده نیز از خطر ایجاد شده مصون نخواهند ماند.

در کشور ایران با توجه به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیائی خاص (وقوع در عرض جغرافیایی 30 درجه که کمربندی از مناطق بیابانی در روی زمین را شامل می شود) اهمیت این مسأله دو چندان می شود. کشور ما دارای میانگین بارندگی سالیانه ای بسیار پائین تر از میانگین بارندگی دنیاست (حدود 3/1) و همین مقدار بارندگی نیز پراکنش منظومی چه از نظر مکانی و چه در زمانهای مختلف سال ندارد. لذا باید برای استفاده ی بهینه از منابع آبی موجود حداکثر توجه (علمی - کاربردی) اعمال شود. منطقه ی گرمسار نیز که به عنوان محل مورد بررسی انتخاب شد دارای خصوصیات جغرافیایی خاصی است. از یک طرف در قسمت شمالی چسبیده به البرز مرکزی و ارتفاعات آن است و از طرفی در طرف جنوب متصل به بزرگترین کویر ایران ( کویر مرکزی ) است که هرگونه استفاده ی نادرست از منابع آبی زیر زمینی این منطقه، امکان گسترش کویر را بطرف مناطق شمالی، بیشتر می کند.

در این منطقه در بسیاری از مناطق جنوبی دشت، به علت کاهش عملکرد محصول در اثر کاهش کیفیت خاک، زمین ها رها شده و با حفر چاه در دیگر مکانها، اراضی جدیدی تحت شخم قرار گرفتند یعنی با در نظر نگرفتن توان اکولوژیکی منطقه، باعث تشدید عمل بیابان زایی در منطقه شده است لذا با تعیین هدفهای تحت بررسی، امکان جلوگیری از پیشرفت کویر در دیگر مناطق مورد بحث قرار خواهد گرفت تا راه حل هایی مناسب برای این مسأله تشخیص داده شوند.

تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی

در محل خروجی آبهای زیر زمینی منتهی به اقیانوسها، دریاها و دریاچه ها که میزان املاح آنها بالاست و دو سیال با جرم مخصوص متفاوت باعث ایجاد فصل مشترک بین آبهای شور و شیرین شده که آب شور بعلت جرم مخصوص بیشتر در پائین قرار گرفته و آب شیرین در قسمت بالا قرار می گیرد و از بالای این سطح مشترک، آب زیر زمینی تخیله میگردد. شکل و حرکت این سطح مشترک، بستگی به تعادل هیدرودینامیک آبهای شور و شیرین دارد. عوامل مؤثر در ضخامت و جابه جائی فصل مشترک عبارتند از : مقدار و غلظت شوری سفره ی شور، بهربرداری از سفره (پمپاژ) و جزر و مد.

اگر به دلایلی مثل پمپاژ، بارهیدرولیکی فصل مشترک کاهش یابد (کاهش ضخامت آّب شیرین)، هجوم پیشروی آب شور به لایه ی آبدار شیرین بوجود خواهد آمد، در نتیجه بهربرداری از آبهای زیر زمینی در نواحی ساحلی از اهمیت و حساسیت ویژه ای بر خوردار است. اگر آب شور از دریا به حوضه ی چاه ها برسد، منابع آب زیر زمینی غیر قابل استفاده می گردند. بعلاوه، چون لایه ی آبدار بوسیله ی نمک آلوده میشود، شاید سالها وقت لازم باشد که بتوان با آب زیر زمینی شیرین کافی موجود، اثرات آب شور را شستشو داد و بیرون راند.

بین دو مایع مخلوط نشدنی که در مجاور هم می باشند، اصطلاح سطح مشترک به کار می رود. اما با توجه به اینکه آب شور و شیرین دو مایع مخلوط شدنی و قابل امتزاج در هم می باشند، به جای سطح مشترک بین آنها، اصطلاح Tranoataon یعنی منطقه ای که دارای ضخامت محدود بوده و از لحاظ و سایر مشخصات حد واسط منطقه زیرین (آب شور) و منطقه ی فوقانی (آب شیرین) می باشد، به کار می رود...

فهرست مطالب تحقیق

فصل اول : مقدمه 5

فصل دوم : روش کار 7

بخش اول : سوابق تحقیق 8

1-1- مطالعات موردی 8

1-2- تداخل آب شور و شیرین در سفره های ساحلی 8

1-2-1- مخروط بالا آمده آب شور و نحوه کنترل آن 10

1-2-2- رابطه گیبن هرزبرگ بین آبهای شور و شیرین 13

1-2-3- طول گاوه آب نافذ دریا 14

بخش دوم : ویژگیهای آبخیز گرمسار 16

2-1- ویژگیهای دشت 16

2-2- اقلیم دشت 16

2-3- زمین شناسی دشت 17

2-4- زمین شناسی بالا دست حوزه 18

2-5- نگرشی کلی بر رودخانه حبله رود 20

2-6- دبی مواد محلول و جامد رودخانه حبله رود 20

2-7- سرشاخه های حبله رود 21

2-8- منشا نمکهای منطقه 23

بخش سوم : مواد و روشها 25

3-1- آمار و اطلاعات مربوط به آبهای زیر زمینی 25

3-2- آمار و اطلاعات مربوط به زمین شناسی حوزه بالا دست26

3-3- اطلاعات مربوط به زهکشی 27

بخش چهارم : بررسی علل شور شدن خاکهای دشت گرمسار 28

4-1- آبهای زیر زمینی 28

4-1-1- بیلان آبی دشت 28

4-1-2- بررسی میزان آفت و کسری آبخانه دشت از سال 79 تا 82 31

4-1-3- تاثیر شیمیایی پمپاژ بیش از حد مجاز بر کیفیت آب زیرزمینی گرمسار 32

4-1-4- قابلیت آبگذاری دشت گرمسار 40

4-1-5- بررسی میزان شوری آب چاه ها 40

4-1-6- طبقه بندی آبهای زیرزمینی گرمسار 42

4-1-7- راههای جلوگیری از پیشروی آب شور به داخل سفره آب شیرین 42

4-2- زمین شناسی بالادست43

4-2-1- کیفیت شیمیایی آب حبله رود 43

4-3- عدم زهکشی و یا زهکشی ناکارآمد و تایید این مساله در افزایش شوری خاک دشت44

فصل سوم : نتایج بحث 47

فصل چهارم : پیشنهادات 51

فصل پنجم : نتیجه گیری 54

فصل ششم: منابع 56

فهرست جدولها

فهرست شکلها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید