مقاله انگیزش و نظریه های آن

مقاله انگیزش و نظریه های آن مقاله انگیزش و نظریه های آن

دسته : -پژوهش

فرمت فایل : word

حجم فایل : 16 KB

تعداد صفحات : 27

بازدیدها : 226

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 2000 تومان

خرید این فایل

مقاله انگیزش و نظریه های آن

مقاله انگیزش و نظریه های آن

تعریف انگیزش :

روانشناسان انگیزش را فرآیند هایی می دانند كه در برانگیختن ، جهت دادن و پایایی رفتار نقش آفرین هستند. در واقع انگیزش یك حالت فرض در موجود زنده است كه برانگیزاننده‌ی رفتار می باشد و ارگانیسم را به قسمت یك هدف سوق می دهد .

تفاوت انگیزه و انگیزش :

از نظر دستور زبان فارسی انگیزه اسم و انگیزش اسم مصدر از مصدر «انگیختن» است . بنا به نوشتة لغت نامة دهخدا ، انگیختن یعنی حركت درآوردن .

انگیزه یعنی سبب ، علت و چیزی كه كسی را به كاری وادار كند . انگیزش یعنی تحریك و ترغیب : تحریك حالتی است كه در اثر دخالت یك محرك (انگیزه) به وجود می آید . فرق این دو ، تا اندازه ای مثل فرق محرك با تحریك است می دانیم كه تحریك حالتی است كه در اثر دخالت یك محرك بوجود می آید . حال اگر انگیزش را تحریك بنامیم انگیزه محرك است ، برای نمونه انقباض و انبساط مردمك چشم بر اثر نور (مثال محرك و تحریك) .

انواع انگیزه‌ :

1-نیازها   2-تمایلات   3-مشوقها   4-سائقها

نیاز : یعنی حالت كمبود ، اصطلاح نیاز دست كه در دو معنی مختلف به كار رفته است :

1-نیازهای جسمی یا فیزیولوژیك

2-نیازهای روانی

نیازهای روانی حتماً باید ارضاء شوند تا بتوانیم زنده بمانیم .

برخی از نیازهای جسمی ، در صورتی كه بخواهیم زنده بمانیم حتماً باید ارضاؤ شوند . این نیازها عبارتند از نیاز به اكسیژن ، غذا ، آب ، اجتناب از درد ،‌درجه حرارت مناسب و حذف مواد زائد .

...

نظریه های انگیزش :

وقتی به علل بروز رفتار به دقت بنگریم مشاهده می كنیم كه انگیزش با نیازها و خواست های افراد ارتباط زیادی دارد و به رفتار جهت و نیرو می بخشد . برای پی بردن به چگونگی انگیزش در ایجاد رفتار ، شایسته است به دیدگاهها یا نظریه های مختلفی كه با پژوهشهای كارشناسان مطرح گردیده اند توجه كنیم .

1-نظریه غریزه 2-نظریه سایق    3-نظریه شرطی   4-نظریه شناختی   5-توازن  6-فرآیند مخالف 

7-ارادة  آزاد    8-لذت جویی   9-نیازها    10-تعادل حیاتی

نظریه غریزه :

- حیوانات به همراه تعدادی تمایلات از پیش برنامه ریزی شده به دنیا می آیند ، این تمایلات به آنها اجازه می‌دهد تا در برخی موقعیت ها با یك شیوه‌ی معین واكنش نشان دهند .

پرندگانی كه از پرندگان دیگر جدا نگه داشته می شوند حتی اگر طریقة لانه سازی پرندگان دیگر را ندیده باشند لانه های خود را در فصلی كه عاشق می شوند می سازند . این فعالیت ها ذاتی است و به طور ژنتیكی ، از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد .

سائق :

این نظریه ها را باید «نظریه های هل دادن در انگیزش» توصیف كرد ؛ رفتار بوسیلة حالت های سوق دهنده درون انسان یا حیوان به سوی هدفها «هدل» داده می شود . مثلاً فروید اندیشه ها خود را دربارة شخصیت بر محرك یا سائق های جنسی و پرخاشگری واقعی یا مادرزادی بنا كرد . همچنین برخی پژوهشگران به ویژه كردارشناسان رفتار حیوانی را به عنوان مجموعة مفصلی از مكانیسم ها سایق مادرزادی مطرح كرده اند .

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید