مقاله تولید مثل جنسی در جانوران

مقاله تولید مثل جنسی در جانوران مقاله تولید مثل جنسی در جانوران

دسته : ژنتیک

فرمت فایل : word

حجم فایل : 33 KB

تعداد صفحات : 38

بازدیدها : 459

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

مقاله تولید مثل جنسی در جانوران

مقاله تولید مثل جنسی در جانوران

جانوارن هم، برای تولید مثل، به سلول های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمك نام دارد كه در اندام های تولید مثلی نر و ماده به وجود می آیند در همه مهره داران و بعضی از بی مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضی بی مهره‌ها از  قبیل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضی از كرم‌ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر وم اده در بدن یك فرد است ( نر- ماده اند). جانوران گرچه در تولید مثل جنسی روش های مختلفی دارند ولی دو ویژگی مشترك در این روش ها وجود دارد كه در قالب شرایط گوناگون ساختار بدنی و محیطی آن‌ها به شكل‌های مختلفی بروز میكند.

الف – ایجاد امكان لقاح: گامت ها باید با یكدیگر برخورد كنند تا بتوانند تركیب شوند و سلول تخم را ایجاد نمایند. گر چه اغلب، گامت نر- بر خلاف گامت ماده – متحرك است اما معمولاً برای برخورد با هم به شرایط محیطی وابسته اند، بنابراین، برای انجام لقاح شرایط مكانی و زمانی خاصی لازم است.

از نظر شرایط مكانی، لقاح ممكن است در بیرون بدن جاندار صورت بگیرد ( مانند بسیاری از بی مهره گان، ماهی ها و دوزیستان) یا آن كه در داخل بدن باشد ( مانند خزندگان، پرندگان و پستانداران و بسیاری از گیاهان) در حالت اول آن را لقاح خارجی و در صورت دوم، آن را لقاح داخلی گویند.

تولید مثل در آدمی

تولید مثل در انسان نیز مانند پستانداران دیگر با تشكیل سلول های جنسی نر و ماده و تركیب هسته های آنها با یكدیگر و ایجاد سلول تخم صورت می گیرد. در انسان،‌ گامت‌ها توسط غدد جنسی تولید می شوند. شما با غدد جنسی به عنوان غدد مولد هورمون های جنسی آشنا شدید اما آنها، گامت نر (اسپرم) و گامت ماده ( تخمك) نیز تولید می كنند.

بیضه ها یك جفت غده هستند كه در زیر شكم و خارج از آن قرار دارند. این غدد شامل لوله های نازك و پر پیچ و خمی هستند كه عمل اسپرم سازی را در دمای كم تر از دمای معمولی بدن و به طور دائم از دوران بلوغ تا پایان عمر انجام می دهند. البته شدت آن در سنین كهولت كاهش چشمگیری پیدا می كند. اسپرم‌ها پس از ساخت شدن در مجاری پیچیده ای كنار بیضه انباشه می شوند تا مراحل نهایی رشد خود را طی كنند.

تخمدان ها دو عدد غده‌ی بیضی شكل هستند كه در دو طرف داخل شكم، در پایین و جلوی روده ها قرار دارند. تخمدان ها عمل تخمك سازی را از دوران بلوغ تا حدود 30 تا 40 سال بعد انجام می دهند. هر تخمدان دارای تعداد زیادی سلول مولد تخمد است ك اولین مراحل تبدیل شدن  به تخمك را در دوران جنینی طی كرده اند معمولاً در هر ماه یكی از سلول‌ها ( تخمك اولیه) فعال شده و یك تخمك ساخته می شود. این سلول به وسیله‌ی لوله هایی كه تخمدان را به رحم مرتبط می كنند، وارد آن می گردد. تخمك سلول بسیار درشتی است و در انسان حدود 1/0 میلی متر قطر دارد.

تولید مثل جنسی در جانوران

تولید مثل كه مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده است پدیده ای است كه طی آن دو سلول جنسی ( گامت) نر + سلول جنسی ( گامت) ماده با هم لقاح یافته ( تركیب می شوند) و سلول تخم بوجود می آید. تخم حاصل رشد و نمو كرده و فرد جدید پدید می آید.

شباهت سلولهای جنسی :

هر دو سلول جنسی نر و ماده تعداد كروموزوم یكسان دارند.

تفاوت سلولهای جنسی :

سلول جنسی نر ریز و لی سلول جنسی ماده درشت است.

سلول جنسی نر متحرل نازك ولی سلول جنسی ماده بی تحرك است.

سلول جنسی نر ذخایر غذایی بسیار كم دارند( سیتوپلاسم كم) و لی سلول جنسی ماده ذخایر غذایی زیاد ( سیتوپلاسم بیشتر ) دارد.

نكته:

علت تفاوت اندازه سلول جنسی نر و ماده مربوط به تفاوت تقسیم به میوز در فرد نر و ماده است كه در فرد نر در اثر میوزیك سلول به چهار سلول هم اندازه تبدیل می شود كه هر چهار سلول به گامت ( اسپرم)نر تبدیل می شوند ولی در فرد ماده یك سلول به چهار سلول تبدیل می شود كه بعلت تقسیم نابرابر سیتوپلاسم یكی از چهار سلول از بقیه بزرگتر و قابل تبدیل به گامت ماده (تخمك) است و سه سلول دیگر ازبین میرود.

واكنش های عصبی هورمونی

تحریك گیرنده حسی جدار گردن رحم  تحریك اعصاب فعال شدن هیپوتالاموس و هیپوفیزسین ترشح هورمون اكسی تولین  از هیپوفیزیسیونانقباضات شدید جدار رحم پاره شدن كیسه آمینیون تولد نوزاد

معمولاً بعد از تولد نوزاد جفت و بند ناف نیز دفع می شود.

تصویر برداری سنوگرافی: یكی از روش های برای مشاهدة درون بدن كه از امواج صوتی با فركانس بالا استفاده می شود

در این روش میله ای در برابر پوست قرار می گیرد این میله امواج صوتی با فركانس صادر می كنند. این امواج پس از برخورد به ساختار بدن نوزاد بازتاب شده این میله مخصوص پژواك ها را جدا می كند و آنها را به تصویر ویدیویی تبدیل می كند.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید