مقاله تاریچه فیبروز كیستیك (CF)

مقاله تاریچه فیبروز كیستیك  (CF) مقاله تاریچه فیبروز كیستیك  (CF)

دسته : سایر گروه ها

فرمت فایل : word

حجم فایل : 15 KB

تعداد صفحات : 19

بازدیدها : 396

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

مقاله تاریچه فیبروز كیستیك (CF)

مقاله تاریچه فیبروز كیستیك  (CF)

در قرون وسطی عقیده بر این بود كه كودكانی كه پوست شور دارند سحر شده اند زیرا این كودكان اغلب دچار مرگ زودرس می شوند. در این زمان FC یك بیماری ناشناخته بود [ ].

CF از سال 1930 به بعد به عنوان یك بیماری جداگانه شناسایی شد. در سال 1938 شخصی به نام Dorthy Anderson از دانشگاه كلمبیا برای اولین بار علائم و نشانه هیا این بیماری را بطور كامل وصف كرد. او فرض كرد كه بیماری های روده ای و كمبود ویتامین A كه در بیماران CF دیده می شود ناشی از تحلیل پانكراس می باشد [ ]. به همین دلیل به این بیماری فیبروز كیستیك پانكراس گفته شد [ ].

در سال 1947، CF به عنوان یك بیمایر وراثتی با وراثت اتوزوم مغلوب[1] مشاهده شد [ ]. در سال 1953، di sant Agnes از دانشگاه كلمبیا بعد از مشاهده دهییدراناسیون بیماران cf در هوای گرم نیویورك به جامعة متخصصین اطفال گزارش داد كه بیماران CF مقادیر زیادی یونهای سدیم و كلر در عرق ترشح می كنند . این مشاهدات منتهی به تكوین تست عرق iontophoresis به عنوان تست استاندارد cf شد [ ]. در سال 1980 دانشمندان به اختلالات بافت های پی و تحلیل در این بیماری پی بردند. در سال 1989 ، تیمی به سرپرستی Tsui و Riordan از بیمارستان كودكان تورنتو، ژن CF را كشف كرده و محصول پروتئینی آنرا CFTR[2] نام گذاری كردند. این ژن كه برروی بازوی بلند كروموزوم v (7q) نقشه برداری شد، از كتابخانه CDNA ریه و عرق جداش د [ ]. در همین سال فراوانترین جهش این ژن یعنی
f508 و توالی CDNA همزمان بالكوتیك ژن شناسایی شد [ ].


[1] - Autosomal recisive

[2] - Cysticx fibrosis Transmembrane conductance regulator

كشف ژن CFRT منجر به مطالعة بیشتر جهش های این ژن با روش های مختلف مولكولی و كشف5 راهكارهای مختلف جهت درمان و یا بهبود بیماران شد. به طوری كه از سال 1989 تا كنون بیش از 1000 جهش در ژن CFRT شناسایی شده است كه فراوانی آنها بسته به شرایط جغرافیایی و نژادی، متفاوت می باشد.

تأیید تشخیص ژن:

شواهدی كه نشان داد ژن شناسایی شده، در بیماری CF نقش د ارد عبارت بودند از:

  1. با بررسی های نودرن بر RNA در بافتهای مختلف، رونوشتهای RNA در ششها، كولون، غدد عرق، جفت، كبد به یك اندازه و در پانكراس و پولیپ های بینی به مقدار بیشتر یافت شومد و در مغز، غدد فوق كلیوی و فیبروبلاستها رونوشتی یافت نشد. به نظر می رسید ژن CF در اكثر بافتها به ویژه در بافتهایی كه در بیماران CF به شدت درگیر می شوند بیان می شود. بنابراین بین الگوی بیان ژن CF و آسیب شناسی بیماری ارتباط وجود دارد [ ].
  2. علاوه بر جهش DF كه 70 درصد كروموزوم هیا جهش یافته دیده شد و در هیچ یك از كروموزوم های سالم تشخیص داده نشد. چندین جهش دیگر در ژن CFTR در بیماران مبتلا به CF شناسایی شدند. این نشان دهندة این موضوع است كه جهش ها در ژن CFTR عامل بیماری هستند. [ ].

مدل ساده فعال شدن و تنظیم CFRT

در ابتدا دامنة R توسط PKA وابسته به CAMP به میزان جزئی فسفریله می شود، این پدیده با القای بار منفی به دامنة R باعث تغییر شكل فضایی این دامنه [ ] و جدا شدن آن از منفذ [ ] می شود. تغییر شكل فضایی دامنة R با رها كگردن NBD1، تمایل به باند شدن دامنة NBD1 به ATP را افزایش می دهد. هنگامی كه ATP توسط دامنة NBD1 تجزیه شود، كانال باز شد و یونهای منفی مطابق با شیب الكتروشیمیایی از منفذی كه توسط دامنه های تراغشایی ایجاد می شود عبور می كند. هنگامی كه دامنة R بطور كامل فسفریله می شود، NBD2 نیز به ATP باند شده و این عمل به نوبة خود منجر به پایدار ماندن حالت باز كانال و در نتیجه بازماندن طولانی تر آن می شود. سپس در مرحلة بعد هنگامی كه ATP در NBD2 هیدرولیز یم شود محصول adp و حة از دامنه های NBD  آزاد شده و كانال بسته خواهد شد [ ]. تا زمانی كه دامنة R فسفریله است چرخه های باند شدن و هیدرولیز ATP در دامنه های NBD و درنتیجه باز و بسته شدن كانال ادامه پیدا می كند و هنگامی كه دامنة‌R توسط مسفاتاز (برای مثال PP2A، PP2C) [ ] فسفریله شد، دامنه های NBD قادر به باند شدن ATP نیست و كانال تا فسفریله شدن دوبارة R توسط PKA بسته خواهد شد. حذف اسیدهای آمینه موجود در مكانهای 760 تا 783 باعث ایجاد كانال كلری می شود كه همیشه باز است. این نشان می دهد كه اسیدآمینه هیا موجود در این محلها برای بسته ماندن كانال در حالت غیر فسفریله دامنة R لازم می باشند. همچنین حذف ناحیة 817 تا 838 كه در بر گیرنة اسیدهای آمینه باردار می باشند باعث ایجاد یك كانال كلر و غیرحساس به PKA می شود كه نشامن دهندة این است كه این ناحیه برای تحریك لازم می باشد [ ].

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید