پایان نامه تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

پایان نامه تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن پایان نامه تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1366 KB

تعداد صفحات : 136

بازدیدها : 230

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

پایان نامه تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

مقدمه

امروزه كاربرد برق در زندگی روزمره بحدی معمول گردیده است كه زندگی بدون آن امكان پذیر نبوده قابل تصور نمی باشد. شاید بتوان عصر فعلی را عصر الكترونیك نامید كه در آن تجهیزات الكترونیكی و الكتریكی در كنار اینكه بسیاری از كارها را كه در گذشته ای نه چندان دور انجام آنها غیر عملی می رسید, بسیار سهل و آسان نموده آنچنان در تاروپود فعالیتهای انسانی رخته كرده است كه بدون آنها ادامه زندگی بسیار دشوار و حتی بروی بنظر می رسد.

نامگذاری هادیهای یك سیستم الكتریكی طبق IEC

شناسایی هادیها در سیستم های جریان متناوب

- برای مشخص كردن هادی فاز از حرف L ( كه اولین حرف كلمه Line است) استفاده میشود.

- برای مشخص كردن هادی خنثی از حرف N (كه اولین حرف كلمه Nentrd ) است استفاده می شود.

- برای مشخص كردن هادی حفاظتی از حروف PE (كه اولین حروف كلمات انگلیسی "زمین حفاظتی" Protective Earthing است) استفاده می شود.

- برای مشخص كردن هادی مشترك حفاظتی / خنثا از حروف PEN  استفاده می شود.

فهرست

عنوان                                     صفحه

مقدمه

فصل اول - سیستم های توزیع برق طبق IEC

1-1- نامگذاری هادیهای یك سیستم الكتریكی طبق IEC

1-2- نشانه های ترسیمی

1-3 شناسایی نوع رابطه یك سیستم الكتریكی با زمین طبق IEC

1-4 شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الكریكی طبق IEC

1-5 نامگذاری سیستم های الكتریكی طبق IEC

1-6 سیستم TN

1-7 سیستم TT

1-8 سیستم IT

1-9 زیر سیستم های TN

1-10 شكلهای عمومی سیستم های الكتریكی تكفاز متداول طبق IEC

1-11 شكلهای عمومی سیستم های الكتریكی سه فاز متداول طبق IEC

1-12 شكلهای عمومی سیستم های الكتریكی جریان مستقیم طبق IEC

 فصل دوم - اثر های عبور برق از بدن انسان

2-1 امپدانس بدن انسان

فهرست

عنوان                                     صفحه 

2-1-1 مشخصه های مقاومت بدن انسان و ساختار آن

2-1-2 امپدانس پوست بدن انسان و ساختار آن zp

2-1-3 امپدانس داخلی بدن انسان و ساختار آن zi

2-1-4 امپدانس كل بدن انسان zT

2-1-5 مقاومت آغازین بدن انسان Ri

2-1-6 مقادیر آماری امپرانس كل بدن انسان zT

2-2 آثار عبور جریان متناوب 15 تا 100 هرتز از بدن انسان

2-2-1 شدت جریان آستانه درك

2-2-2 شدت جریان آستانه رهایی

2-2-3 شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی

2-2-4 آثار دیگر جریان

2-2-5 شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای

2-2-6 استفاده از ولتاژهایی كه از 50 ولت تجاوز نمی كند

2-2-7 ضریب جریان قلب

2-3 آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان

2-3-1 شدت جریان (مستقیم ) آستانه درك

فهرست

عنوان                                     صفحه 

2-3-2 شدت جریان(مستقیم) آستانه رهایی

2-3-3 جریان(مستقیم) آستانه فیبریلاسیون  بطنی

2-3-4 آثار دیگر جریان مستقیم

2-4 آثار عبور جریان متناوب با فركانس بیش از 100 هرتز از بدن انسان

2-4-1 آثار عبور جریان متناوب با فركانس 100 هرتز تا 1000 هرتز از بدن انسان

2-5 اثر عبور جریانهای غیر از جریان متناوب و جریان مستقیم از بدن انسان

فصل سوم- حفاظت دربرابر برقگرفتگی

انواع برقگرفتگی

3-1 حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت در بهره برداری عادی یا حفاظت اصلی

3-1-1 حفاظت با استفاده از عایقبندی

3-1-2 حفاظت با استفاده از حصاركشیها یا استفاده از محفظه ها

3-1-3 حفاظت با استفاده از موانع

3-1-4 حفاظت با استقرار در خارج از دسترس

3-1-5 حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی

فهرست

عنوان                                     صفحه 

3-1-6 طبقه بندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مسقتیم و نحوه استفاده از آن

3-2 حفاظت  در برابر تماس غیر مستقیم یا حفاظت در حالت بروز اتصالی

3-2-1 طبقه بندی تجهیزات با توجه به مشخصه های اصلی آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم

3-2-2 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از قطع خودكار

3-2-2-1 قطع خودكار مدار

3-2-2-2 همبندی برای همولتاژ كردن

3-2-2-3 شرایط اختصاصی سیستم TN

3-2-2-4 شرایط اختصاصی سیستم TT

3-2-2-5 شرایط اختصاصی سیستم IT

3-2-2-6 همبندی كمكی برای همولتاژ كردن

3-2- 3 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم بدون قطع خودكار مدار

3-2-3-1 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از تجهیزات كلاس ІІ

3-2-3-2 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم اگر محیط غیر هادی (عایق) باشد. 

فهرست

عنوان                                     صفحه 

3-2-3-3 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از همبندی همولتاژ كننده بدون اتصال زمین

3-2-3-4 حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با ایجاد جدایی الكتریكی

3-2-3-5 نتیجه گیری كلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودكار مدار

3-3 حفاظت دربرابر هر دونوع تماس مستقیم و غیر مستقیم

3-3-1 حفاظت با استفاده از  SELV و PELV

3-3-1-1 منابع SELV

3-3-1-2 منابع PELV

3-3-1-3 خواستهای عمومی برای مدارهای SELV و PELV

3-3-1-4  خواستهای عمومی برای مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)

3-3-1-5  خواستهای عمومی برای مدارهای PELV (با اتصال زمین)

3-3-2 سیستم FELV

3-3-2-1 حفاظت در برابر تماس مستقیم

3-3-2-2 حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم

3-3-2-3 پریزها و دوشاخه های مدارهای  FELV

3-3-2-4 نكات اضافی درمورد سیستم ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید