پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

دسته : عمران

فرمت فایل : word

حجم فایل : 7899 KB

تعداد صفحات : 234

بازدیدها : 509

برچسبها : الگوی معماری ITS شهر

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایان نامه ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

پایان نامه و پروژه تحقیقاتی ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

چکیده

معماری سیستم ITS به اجزای مختلف (تکنولوژیها و سیستم های خاصی) پرداخته و در واقع ارتباط اعضای مختلف را در یک چارچوب ارائه میکند. این پایان نامه با عنوان ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها به ٦ فصل تقسیم شده است. در فصل اول پس از تعریف مساله و اهداف موضوع کلیاتی در ارتباط با سیستم های حمل و نقل هوشمند، نحوه عملکرد این سیستم ها، ماموریت ITS شهرها، معماری ITS و ضرورت اجرای آن بیان شده است. در فصل دوم منابع مرتبط با معماری ITS معرفی شده است. بدین ترتیب که پس از بررسی معماری کشورهای آمریکا، اروپا، ژاپن و کانادا، منابع فارسی در این زمینه مرور شده است. در فصل سوم روند ارائه معماری ITS بیان شده است که شامل تعریف خدمات کاربر، معماری منطقی و فیزیکی است. در فصل چهارم اطلاعات مورد نیاز برای ارائه معماری ITS استخراج شده است که عبارتند از: وضعیت شبکه حمل و نقل شهر تهران، وضعیت حمل و نقل عمومی و پارکینگ و سیستم های حمل و نقل هوشمند موجود در شهر تهران. در فصل پنجم مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به 5 گروه عمده طبقه بندی گردید. باتوجه به آن که کشور آمریکا به عنوان کشور پیشرو در بحث معماری ITS بوده و مبنای معماری سایر کشورها بر اساس مطالعات آن کشور قرار دارد در این پایان نامه هم معماری ITS آمریکا به عنوان الگو انتخاب شده است و بر این اساس مقایسه ای بین خدمات کاربر معماری آمریکا و خدمات کاربری که در حال حاضر در شهر تهران اجرا میشود صورت گرفته است. بدین ترتیب با حذف تعدادی از خدمات کاربر آمریکا به دلیل فقدان تکنولوژی مورد نیاز، هزینه بسیار زیاد و مشکلات قانونی و فرهنگی موجود، خدمات کاربر مورد نیاز برای شهر تهران انتخاب شد. اهمیت هر خدمت کاربر در حل مشکلات شهر تهران توسط پرسشنامه هایی که متخصصان حمل و نقل و ترافیک تکمیل نمودند تعیین گردید. بر اساس انتخاب خدمات کاربر، معماری منطقی ITS شهر تهران به صورت پیش نویس تهیه گردید. سپس به کمک دو نوع پرسشنامه (که توسط 20 کاشناسان ITS تکمیل گردید) ارتباط فرایندها با یکدیگر و با عناصر خارجی مشخص گردید و بدین ترتیب معماری منطقی پیش نویس اصلاح و در نمودار فعالیت زبان مدل سازی یکپارچه نمایش داده شد.

مقدمه

سیستم های حمل و نقل هوشمند عبارتند از سیستم های حمل و نقلی که تکنولوژیهای اطلاعات، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل و نقلی به کار میگیرند. ابزارهای حمل و نقل بر مبنای سه مشخصه اطلاعات، ارتباطات و یکپارچه سازی استوار هستند که به مدیران شبکه های حمل و نقل و مسافران کمک می کند تا تصمیمات بهتر و مناسب تری را با توجه به شرایط موجود اخذ نمایند. ابزارهای ITS از طریق بهبود عملکرد سیستم ها موجب صرفه جویی زمانی، ارتقاء ایمنی و امنیت، حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفی فعالیت های اقتصادی می شوند.

اثرات پیش بینی شده

اثرات پیش بینی شده ای هستند که خدمات پیشنهادی ITS بر سیستم حمل و نقل و کاربران آن خواهند داشت. این موضوع به حمل و نقل و اهداف مرتبط خط مشی دولتی و اهداف تجاری وابسته است. این منافع ممکن است خاص باشد مانند کاهش زمان سفر و بهبود قابلیت اطمینان خدمات حمل و نقل عمومی و همچنین ممکن است منافع مربوط به خط مشیها باشد مانند بهبود کیفیت تصاویر یا جلوگیری از تصادف به علت اطلاع رسانی مناسب حادثه. آزمایش منافع خدمات به صورت انفرادی ممکن است شامل اطلاعات ترجیحی و اختصاصی شخصی باشد.

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی 1، یکی از بخش های سیستم حمل و نقل هوشمند است که در دهه اخیر از نظر فناوری پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و باعث شده است تا تصمیم گیرندگان با گزینه های متنوعی در زمان انتخاب مواجه شوند. منظور از سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیک، سیستمی است که به طور پیوسته و خودکار به جمع آوری و ذخیره پارامترهای ترافیکی مانند حجم و سرعت میپردازد.

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

اهداف

پیشینه تحقیق

روش کار و تحقیق

بیان مساله

تعریف سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS

نحوه عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند

کاربردهای ITS شهرها

افزایش ظرفیت مؤثر سیستم حمل و نقل

افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و تقویت کیفیت جابجایی و سهولت کاربران حمل و نقل

کاهش مصرف سوخت و کمک به حفظ محیط زیست

کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات و بهبود ایمنی سیستم حمل و نقل

استفاده از داده های جمع آوری شده توسط ITS برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی

ضرورت رویکرد به ITS از دیدگاه مدیریت شهری

یکپارچه سازی سیستم ها

مدیریت واحد برای عملیات اجرایی

مدیریت بحران و بلایای طبیعی

ارائه تسهیلات در خدمات رسانی شهری

مدیریت فوریت های شهری

شرایط اجرای ITS

شرایط سیاسی

خط مشی دولتی

زیرساخت اطلاعاتی و زیرساخت ITS منطقه ای

شرایط عملیاتی

اثرات پیش بینی شده

معرفی تجهیزات سیستم های حمل و نقل هوشمند

سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی

سیستم نظارت تصویری (CCTV

سیستم کنترل خط

سیستم راهگردبانی (رمپ میترینگ

سیستم چراغ های راهنمایی هوشمند

سیستم تابلوهای متغیرخبری (VMS

سیستم ثبت تخلف

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

سیستم مدیریت اولویت دهی عبور از تقاطع

سیستم مدیریت هوشمند حمل و نقل عمومی

سیستم اعلام سرعت مجاز

تجهیزات نگهداری و تعمیر جاده

سیستم مدیریت هوشمند تونل

سیستم سنجش آلودگی

سیستم پرداخت الکترونیکی

سیستم SOS

سیستم AVLCAD

سیستم مدیریت فوریت

سیستم اطلاع رسانی

سیستم مدیریت وقایع

معماری سیستم

معماری ITS

ضرورت معماری ITS

خلاصه فصل

فصل دوم : مروری بر منابع معماریITS

معماری ملی ITS در کشورهای مختلف

گروه های خدمات کاربر ITS آمریکا

گروه های خدمات کاربر ITS اروپا

گروه های خدمات کاربر ITS ژاپن

گروه های خدمات کاربر ITS کانادا

معماری منطقی کشور آمریکا

معماری فیزیکی کشور آمریکا

بسته های تجهیزات کشور آمریکا

بسته های بازار کشور آمریکا

فرآیند طراحی و تدوین استانداردها در آمریکا

مرور بر منابع موجود در کشور ایران در ارتباط با معماری ITS

خلاصه فصل

فصل سوم : ارائه متدولوژی توسعه معماری ITS

خدمات کاربران

مدیریت سفر و ترافیک

بهره برداری از حمل و نقل عمومی

پرداخت الکترونیکی

مدیریت فوریت ها

سیستم های کنترل پیشرفته وسیله نقلیه و ایمنی

مدیریت اطلاعات

مدیریت نگهداری و ساخت

معماری منطقی

معماری فیزیکی

استانداردها

معماری منطقه ای ITS

نتیجه گیری

فصل چهارم : مطالعات مورد نیاز برای ارائه معماری ITS در شهر تهران

مطالعه وضعیت حمل و نقل شهر تهران

شبکه معابر شهر تهران

سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران

چراغ های راهنمایی و رانندگی

پارکینگ

کیفیت هوای شهر تهران

میزان مصرف سوخت

شناسایی سیستم های هوشمند حمل و نقل موجود در شهر تهران

سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک

ارائه خدمات به مسافران و رانندگان

سیستم های پیشرفته کنترل وسایل نقلیه

سیستم های پیشرفته حمل و نقل همگانی

خدمات پرداخت الکترونیک

سیستم پاسخ به فوریت ها

ذینفعان سیستم حمل و نقل هوشمند شهر تهران

خلاصه فصل

فصل پنجم : ارائه الگوی معماری برای شهر تهران

روش تحقیق برای ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهر تهران

مشکلات و تنگناهای ترافیکی و حمل و نقلی شهر تهران

آلودگی هوا

آلودگی صوتی

ایمنی

میزان تحرک

مسائل اقتصادی

تحلیل ساختار تشکیلاتی مدیریتی سیستم های حمل و نقل هوشمند

مرکز مدیریت ترافیک شهری

ارائه خدمات کاربر

مقایسه خدمات سیستم های حمل و نقل هوشمند آمریکا و کلان شهر تهران

تهیه معماری منطقی و فیزیکی

معماری منطقی

معماری فیزیکی

تعریف پروژه

جمع بندی

فصل ششم : جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیوست

منابع و ماخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید