تحقیق تاثیر مشاور بر تصمیم گیری و رفتار

تحقیق تاثیر مشاور بر تصمیم گیری و رفتار تحقیق تاثیر مشاور بر تصمیم گیری و رفتار

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 53 KB

تعداد صفحات : 26

بازدیدها : 227

برچسبها : تحقیق مشاور رفتار تصمیم گیری مشاوره گروهی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق بررسی نقش وجود مشاور در رفتار فرد و تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش آموزان

در این تحقیق سعی شده است که تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش آموزان سنجیده و مورد بررسی قرار گیرد.

در این جا مسئله این است که ایا وجود مشاور می تواند نقشی در رفتار فرد داشته باشد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان احتیاجاتی دارد و همه روزه اکثر اوقات خود را صرف برطرف کردن آن احتیاجات می نماید. بطور مثال هنگام گرسنگی تعادل بین نیازهای بدنی و انرژی موجود به هم می خورد و تلاش انسان برای برقرار کردن تعادل از دست رفته باعث جریان زندگی روزمره می شود.

به همین مناسبت زندگی را می توان عبارت از سلسله جریاناتی دانست که در طی آنها تعادل انسان به هم خورده و سپس برقرار می گردد. این جریانات را که با بوجود آمدن احتیاجی شروع شده و انسان پس از انجام فعالیت هایی به برطرف کردن آنها اقدام می کند، سازگاری می نامند. البته نیازهای انسان در همه موارد، به آسانی برطرف نمی گردد و در اکثر مواقع باید انسان نحوه فعالیت های خود را تغییر دهد تا بتواند خود را با محیط تطبیق دهد، جریان سازگاری نیز کاملاً شبیه جریان فوق است و هرکس احتیاجاتی را که دارد باید برطرف نماید تا تعادل روانی و جسمانی برقرار شود.

سازگاری برای انسان یک ضرورت بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود. گاهی این ویژگی تحت تأثیر فشارهای روانی منجر به ناسازگاری می شود و در واقع با اجرای پژوهش علمی است که نشان می دهد چه عواملی در سازگاری و افزایش آن مؤثرند و چه عواملی باعث ناسازگاری می شوند.

برخی ویژگی های روانی هستند که اگر در نوجوان ویا جوان ظهور نماید باعث به هم خوردن سازمان روانی وی شده و در صورت وجود شرایط دیگر رفتار ناسازگار را در او شعله ور می کند. عوامل تقویت کننده در کلاس از جمله تشویق و تحریک دانش آموزان دیگر و عدم درک صحیح وی توسط معلمین و مسئولین مدرسه باعث تقویت ناسازگاری می شود . بیشتر از نیمی از نوجوانان واقع در سنین بلوغ ودر حال تحصیل به خاطر وجود عواملی نظیر افت تحصیلی ، احساس حقارت ، احساس گناه ، نگرانی ، خصومت وپرخاشگری و ارتباط ناموفق با دیگران دچار ناسازگاری در مدرسه و محیط خانواده می گردند با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش سعی بر آن است که با تحقیق علمی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری نوجوانان مورد برسی قرار گیرد .

تعریف سازگاری

واژه سازگاری در لغت نامه دهخدا به معنای موفقیت در کار، حسن سلوک و .. به کار رفته است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده است که یکی از پایه های نظریه تکامل داروین است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایندهایی که زنده ماندن انواع موجودات را تسهیل می کند، اشاره دارد.

بنابه تعریف، سازگاری یک ساختار فیزیولوژیکی یا کالبد شناختی، یک فرایند زیست شناختی، یا یک الگوی رفتاری است که در طول تاریخ به بقا و تولید مثل کمک کرده است سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می آید و باید قابل انتقال از راه توارث باشد.

سازگاری در قاموس روان شناسی عبارت است از رابطه ای که هر ارگانیسم با توجه به شرایط پیرامون محیطش، با محیط برقرار می کند. این اصطلاح معمولا به سازگاری روان شناختی یا اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن وقتی به کار گرفته می شود که فرد در یک فرایند مستمر و پرمایه برای ابراز استعدادهای خود و واکنش نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه ای مؤثر و سالم، درگیر است.

مک دانلد می گوید: وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کند، آموخته باشد و به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا نیازهای او ارضا شوند. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می تواند خود را به راههای گوناگون با آن موقعیت تطبیق دهد یا سازگار کند.

سازگاری آموزشی یا تحصیلی

جریان شکل گیری خود پنداری تحصیلی از این قرار است که اگر دانش آموز در فعالیتهای مختلف آموزشگاهی، در اکثر موضوع های درسی و در طی چندین سال متوالی، احساس شایستگی کند و از سوی دیگران کار و فعالیتش به طور مثبت ارزیابی شود یک احساس کلی شایستگی در وی حداقل در ارتباط با یادگیری موضوع های درسی ایجاد می شود. به همین منوال اگر کوششهای یادگیرنده در فعالیتهای آموزشگاهی با شکست مواجه شود و از دیگران ارزیابی منفی دریافت کند در او نسبت به توانایی اش دست کم در رابطه با یادگیری آموزشگاهی یک احساس عدم شایستگی ایجاد می شود.

سازگاری با مدرسه می تواند به اجزایی تقسیم شود که اهم آن اجزاء عبارتند از: رضایت از مدرسه و حضور و پافشاری بر آن، رقابت در نظر معلمان، نمرات پیشرفت تحصیلی، علاقه مندی معلمان به دانش آموزان، قضاوت معلم در سازگاری دانش آموز با مدرسه و غیره.

بیکرو دسایریک سازگاری تحصیلی را به عنوان داشتن نگرشهای مثبت نسبت به اهداف تحصیلی وضع شده، کامل کردن شروط تحصیلی، مؤثر بودن تلاش برای رسیدن به این شروط و نگرش مثبت به محیط تحصیلی تعریف کرده است.

نظریه اندیشمندان تحلیل رفتار متقابل

الگوی حالات نفسانی

اریک برن به سه نوع حالت نفسانی اعتقاد دارد که آنها را تحت عنوان حالتهای من معرفی می کند. حالتهای من سه گانه او عبارتند از: حالت من والدینی حالت من بالغ و حالت من کودکی. به نظر برن حالتهای من نقش نیستند، بلکه واقعیتهای روانی هستند آنها پدیده های طبیعی وابسته به فیزیولوژی هستند و مغز انسان است که سازمان دهنده زندگی روانی است و تولیدات آن به شکل حالتهای من سازماندهی و اندوخته می شود. هر یک از این حالتها برای ارگانیزم انسان ارزش حیاتی خاص خود را دارد. تحلیل ساختی این فرض را پیشنهاد می کند که حالات من را می توان طبقه بندی و روشن کرد و در مورد بیماران روانی چنین شیوه ی عملی خوب و قابل اعمال است. در واقع این نظریه اعتقاد دارد که نظامهای مختلف شخصیت، درست همانند اعضای مختلف مغز و بدن به محرکهای گوناگون واکنش های متفاوت نشان می دهند. در حقیقت، هر یک از این نظامها محیط را به تبع وظیفه شان به نحو متفاوتی درک می کنند و سپس به این محرکها واکنش مناسبی نشان می دهند. همچنین این سه جنبه شخصیت نسبت به یکدیگر هم واکنش نشان میدهند و تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر یکدیگر می گذارند. رشد روانی از همان سالهای اولیه زندگی کودک شروع می شود، کودک به شدت تحت تأثیر محیط اجتماعی است و شخصیت او به نحو خاصی سازمان می یابد. طبق نظریه تحلیل تبادلی چگونگی تشکیل و تکامل حالات مختلف شخصیت کودک بدین شرح است.

عناوین مطالب پروژه

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش.

اهداف فرعی

فرضیه های پژوهش.

سوالات.

فصل دوم

مقدمه

سازگاری

- تعریف سازگاری

- عوامل مؤثر بر سازگاری

الف) خانواده

ب) مدرسه

ج) گروه همسالان

نظریه اندیشمندان تحلیل رفتار متقابل

الگوی حالات نفسانی

ارزشهای مشاوره گروهی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات خارجی

سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

منابع مورد استفاده

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید