تحقیق حسابداری سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

تحقیق حسابداری سودهای نهایی توضیحات گزارش شده تحقیق حسابداری سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 26 KB

تعداد صفحات : 71

بازدیدها : 203

برچسبها : تحقیق حسابداری توضیحات گزارش شده سود نهایی

مبلغ : 1000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

تحقیق دانلودی حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

برخی دولت ها سودهای در نظر گرفته شده را برای تسریع پایان ارادی کارمند از سرویس ها تهیه می کند - گاهی اوقات به انگیزه های ابتدایی حقوق بازنشستگی مراجعه می کند که ممکن است برای یک دوره کوتاه مدت پیشنهاد شود یا در برخی موارد ممکن است قسمتی از پیشنهاد طولانی مدت باشد. نمونه های سودها بطور معمولی بعنوان محرک هایی برای پایان های ارادی قید می شوند که شامل پرداخت های پول نقد (در یک زمان یا مدتها) افزایش ها برای سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر فرمول های سود کارمندان سابق (OPEB) و پوشش مراقبت های بهداشتی زمانی که غیر از اینها قید میشوند می باشد. همچنین، گاهی اوقات دولت ها، سودها را برای کارمندان بعنوان نتیجه پایان های غیر ارادی مانند از کار بی کار شدن ها قید می کنند. نمونه های سودهای قید شده برای پایان های غیر ارادی شامل تفکیک و جداسازی - دسترسی مداوم به بیمه سلامتی از طریق طرح بیمه گروه کارمندان - مشاورین شغلی و سرویس های خارج از جایگزینی می باشد...

تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی

کارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی ارادی در صورت حساب های مالی تشخیص دهد تا آنها براساس بهره حسابداری، هنگامی که کارمندان پیشنهاد را قبول می کنند و مقدار آنرا می توانند حدس بزنند، درست کنند.

کارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی غیر ارادی، در صورتحسابهای مالی تشخیص بدهد تا آنها را براساس بهره حسابداری، زمانی که طرح پایانی ، توسط افراد با صلاحیت - برحسب استخدام کارفرما برای طرح انتقال و طرح به کارمندان تصویب شده است. به منظور اهداف این صورتحساب، طرح پایانی غیر ارادی، طرحی است که :

(a حداقل تعداد کارمندانی که پایان می یابند را مشخص می کند طبقه بندی های شغلی یا عملکردهایی که مؤثر خواهند بود مکان آنها و زمانی که پایان ها انتظار می رود روی دهند را مشخص می کند.

(b شرایط سودهای پایانی با جزئیات سودمند را ایجاد می کند تا کارمندان قادر باشند نوع و مقدار سودهایی که دریافت می کنند را در صورتی که پایان دهنده های غیر ارادی می باشند مشخص کنند.

در هر حال چنانچه طرح پایان غیر ارادی به کارمند نیاز داشته باشد تا سرویس آتی را بعد از کمترین دوره اخطاریه برحسب سودهای پایانی دریافتی ارائه دهد بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی غیر ارادی باید به طور مالیات دار در طی دوره سرویس آینده مشخص شوند.

تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در کاهش بهره صورتحساب های مالی اصلی

در صورتحساب های مالی بودجه دولتی که براساس بهره حسابداری تهیه می شوند - بدهی ها و هزینه ها در مورد سودهای پایانی باید مشخص شوند تا به طور طبیعی، مقدار بدهی ها که پیش بینی می شود با راه حل های گسترده مالی موجود، تسویه شوند.

نتایج سود پایانی به سود مشخص کارمندان - طبق قراردادهای رسمی سود کارمندان سابق

نتایج سود پایانی در قراردادهای سود کارمندان سابق کارفرمایان موجب می شود تمام سود حقوق بازنشستگی مشخص مشخص موجود یا طرح OPEB محاسبه شوند و بر طبق شرایط صورتحساب 27 یا صورتحساب 45 گزارش شوند.

یادداشت آشکارسازی ها

کارفرما باید در یادداشت ها - صورت حساب های مالی یک نوع از مقدمات سود پایانی را نشان دهد.

طی زمانیکه کارفرما متعهد به سودهای پایانی می شود - مبلغ سودهای پایانی باید در یادداشت های صورت حساب های مالی در صورتیکه اطلاعات بواسطه نمایش آنها در مقابل صورتحساب مالی قابل تشخیص هستند، نشان داده شود. برای رسیگی به این شرایط، کارفرمایی که سودهای پایانی را از طریق سود مشخص حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم می کند باید در یادداشت های صورتحساب های مالی. تغییر در بدهی اضافه شده (بهره) آماری برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB را که نسبت دادنی به سودهای پایانی است نشان دهد...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید