پروژه خصوصیات مغناطیسی سنگها

پروژه خصوصیات مغناطیسی سنگها پروژه خصوصیات مغناطیسی سنگها

دسته : زمین شناسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 12981 KB

تعداد صفحات : 110

بازدیدها : 221

برچسبها : تحقیق

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیق بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها مطالعه روی منطقه داوران کرمان-رفسنجان

چکیده پروژه بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها

در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، که لزوم انجام مطالعات اکتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است، که این برداشت طی 11 پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها، حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اکتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذکر است در حال حاضر عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است.

نرم افزارهای مورد استفاده برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیکی عبارتند از :

* نرم افزار Excel برای وارد کردن داده ها.

* نرم افزار Surfer برای رسم نقشه های هم مقدار شدت میدان مغناطیسی.

* نرم افزار Mag Pick برای رسم نقشه های ادامه فراسو، نقشه تبدیل به قطب و نقشه شبه گرانی.

* نرم افزار Sign Proc برای ترسیم پروفیل های مشتق دوم، پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی.

نرم افزار Mag2dc برای مدلسازی در امتداد چند پروفیل که از روی آنومالی عبور می کند.

توسط روش پیترز عمق کانسار در امتداد پروفیل ها به دست آمده است که از آن افزایش عمق کانسار به سمت شرق نتیجه می شود. از عمق های بدست آمده برای مدل سازی کانسار استفاده شده است. طبق این مدلسازی ها کانسار به صورت رگه ای با شیب به سمت جنوب می باشد. با بهره گیری از مساحت و ضریب خود پذیری مغناطیسی کانسار در مدلسازی های انجام شده، ذخیره احتمالی کانسار با استفاده از روش مخروط ناقص 785 هزار تن با ضریب خود پذیری مغناطیسی متوسط 095/ (معادل 30% مگنتیت) بدست آمده است.

خصوصیات مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس زمین

خواص مغناطیسی کانی ها

ذرات باردار (مثبت یا منفی)در هنگام حرکت در اطراف خود میدان مغناطیسی به وجود می آورند و ذرات بار دار اتم ها و یون ها دارای سه نوع حرکت هستند:

1-حرکت چرخشی و گردشی پروتونها در داخل هسته های اتم

2-حرکت گردشی الکترونها در داخل اوربیتال ها

3-حرکت چرخشی الکترونها در داخل اوربیتال ها

از این سه نوع اثر گشتاور مغناطیسی نوع دوم و سوم به مراتب بیشتر از نوع اول می باشد و از آنجایی که در یک اوربیتال هر دو الکترون در خلاف جهت یکدیگر گردش می کنند اثر مغناطیسی آنها خنثی می شود و از این رو گشتاور مغناطیسی موثر یک اتم و یا یون متناسب با تعداد اوربیتال های نیمه پر آن ها است.

کانی های دیامغناطیس

کانی هایی که اتم ها و یون های آن فاقد اوربیتال های نیمه پر باشد، به وسیله آهن ربا دفع می شود که در این صورت به آن ها کانی ها ی دیامغناطیس می گویند.

...

فصل دوم

کانسارهای آهن و اکتشاف و استخراج کانسار آهن داوران

منشاء، ویژگیهای ساختاری و خصوصیات سنگ آهن

شواهد باستان شناسی نشان می دهد که اولین کاربرد آهن به 4000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. با اینکه ایرانیان فلز آهن را می شناختند، این فلز تا 1000 سال پیش از میلاد چندان مورد استفاده نبوده است. با روی آوردن آریایی ها به ایران در اوایل هزاره اول پیش از میلاد کاربرد آهن نیز افزایش یافت که در حفاریها و کاوشهای باستان شناسان، کوره های ذوب آهن در نزدیکی تبریز یافت شده و در اطراف معدن آهن گل گهر سیرجان و معدن مس شیخ علی نیز شواهدی دال بر ذوب آهن در زمان های قدیم به چشم می خورد.

ذخیره ی قطعی آهن در دنیا 185 میلیار تن می باشد که حدود یک سوم این ذخیره در جمهوری های مشترک المنافع و کشور روسیه واقع شده است.

ذخائر معادن سنگ آهن ایران بالغ بر سه میلیار تن تخمین زده می شود و تولید سالانه آن بالغ بر 7 میلیون تن می باشد که به صورت عمده در فولاد سازی و تولید سیمان بکار می رود.

انواع کانسارهای آهن

کانسارهای آهن ماگمائی همراه با سنگهای بازی و فوق بازی

بسیاری از کانسارهای مگنتیت با ابعاد کوچک و متوسط در توده های نفوذی گابروئی یافت می شود لیکن کانسارهای بزرگ مگنتیت با لوپولیت های لایه گون به وجود می آید....

پروژه بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها

فهرست مطالب تحقیق

چکیده

مقدمه

فصل اول : خصوصیات مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس زمین

1-1- خواص مغناطیسی کانی ها

1-1-1- کانی های دیامغناطیس

1-1-2- کانی های پارامغناطیس

1-1-3- کانی های فرومغناطیس

1-1-4- خودپذیری مغناطیسی

1-2- خواص مغناطیسی سنگ ها

1-3- مغناطیس باقیمانده

1-4- مغناطیس زمین

1-5- عناصر مغناطیسی زمین و خواص مشخصه آن ها

فصل دوم: کانسارهای آهن واکتشاف و استخراج کانسار آهن داوران

2-1- منشاء، ویژگیهای ساختاری و خصوصیات سنگ آهن

2-2- انواع کانسارهای آهن

2-2-1- کانسارهای آهن ماگمائی همراه با سنگهای بازی و فوق بازی

2-2-2- کانسارهای اسکارنی آهن

2-2-3- کانسارهای آتشفشانی آهن

2-2-4- کانسارهای گرمابی آهن

2-2-5- کانسارهای رسوبی آهن

2-3- کانسارهای آهن در ایران

فصل سوم: موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی منطقه داوران

3-1- کلیاتی در مورد کانسار های استان کرمان

3-2- مشخصات محدوده اکتشافی و راه های ارتباطی به معدن

3-3- موقعیت تکتونیکی منطقه ایران مرکزی

3-4- مختصری از زمین شناسی صفحه رفسنجان

3-5- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

3-6- آب و هوای منطقه و پوشش گیاهی

فصل چهارم: نرم افزارهای مورد استفاده در این پروژه

4-1- نرم افزار EXCEL

4-2- نرم افزارSurfer

4-2-1- رسم نقشه هم مقدار در نرم افزارSurfer

4-2-2- آماده سازی اطلاعات برای نرم افزار Mag Pick

4-3- نرم افزار Mag pick

4-3-1- ادامه فراسو (UpWard Continuation)

4-3-2- تبدیل به قطب مغناطیسی و شبه گرانی

4-3-3- تعیین محل کانسار روی نقشه هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار magpick

4-4- نرم افزار Mag2dc

4-4-1- توضیحاتی در مورد این نرم افزار

4-4-2- روش کار

4-4-3- آشنایی با برخی از منوهای این نرم افزار

4-5- نرم افزار Sign Proc

4-5-1- انجام فراسو روی یک پروفیل توسطنرم افزار Sign Proc

4-5-2- ترسیم پروفیل مشتق دوم

4-5-3- پروفیل تبدیل به قطب

فصل پنجم: تعبیر و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه داوران

5-1- بررسی نمودار فاصله-شدت میدان مغناطیسی

5-2- ترسیم نقشه های هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار Surfer

5-3- نقشه های ادامه فراسو Upward Continuation

5-4- نقشه تبدیل به قطب Reduction To Pole

5-5- رسم نقشه ی شبه گرانی Pseudo Gravity

5-6- تعیین محل کانسار از روی نقشه ی هم مقدار مغناطیسی

5-7- روش پیترز برای بدست آوردن عمق کانسار

5-8- مدلسازی پروفیل 3

5-9- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل 5

5-9-1- ادامه فراسو روی پروفیل 5 توسط نرم افزار Sign Proc

5-9-2- نمودار مشتق دوم پروفیل 5

5-9-3- نمودار انتقال به قطب پروفیل 5

5-9-4- مدلسازی پروفیل 5 توسط نرم افزار Mag2dc

5-10- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل 7

5-11- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل 8

5-11-1- انجام ادامه ی فراسو روی پروفیل 8

5-11-2- مدلسازی پروفیل 8

5-12- تخمین ذخیره

5-12-1- محاسبه ذخیره به روش مخروط ناقص

5-12-2- برون یابی

5-12-3- استفاده از روش مخروط ناقص برای محاسبه ذخیره کانسار داوران

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات

منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید