تحقیق اصول و روشهای آبیاری

تحقیق اصول و روشهای آبیاری تحقیق اصول و روشهای آبیاری

دسته : -پژوهش ها

فرمت فایل : word

حجم فایل : 94 KB

تعداد صفحات : 20

بازدیدها : 243

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق اصول و روشهای آبیاری

تحقیق اصول و روشهای آبیاری

 

مقدمه :

میزان آب دریافتی سرانه (یك نفر) درسال , مطابق گزارش سازمان ملل در سال 1995 , در ایران 1700 متر مكعب ومیزان آب مصرفی یك نفردر سال 1200 متر مكعب بوده است . ( مصرف آب دربخشهای كشاورزی ( بیشترین مصرف وحدود 70%) -  دربخش صنعت ودربخش خانگی(كمترین مصرف وحدود 10%) میباشد . (اصلی ترین منبع تامین آب ایران , نزولأت آسمانی میباشد) .

یكنواخت نبودن توزیع ( از نظرزمانی ومكانی ) باعث كمبود آب در ایران است وهمچنین نداشتن سدهای كافی دلیل دیگر آن میباشد .

در ادامه گزارش ذكر شده آمده است كه در سال 2025  مقدار مصرف سرانه در ایران 1200 ومقدار آب دریافتی نیز 1200 متر مكعب میباشد . ( به دلیل بالأ رفتن فرهنگ مردم وهمچنین افزایش جمعیت ) . درهمین گزارش پیش بینی شده است كه در سال 2050 میلأدی مقدار آب دریافتی 700 و مقدار مصرف سرانه 1200 مترمكعب میباشد . از آن سال به بعد قطعا هر سال مشكل كم آبی خواهیم داشت .

درحال حاضر تلأش میشود تا گیاهانی تو لید گردد كه بتوانند با آب شور تامین گردند, درچنین صورتی مشكل كمبود آب حل خواهد شد .

 

 

آبیاری :

در قدیم آبیاری را چنین تعریف میكردند : رساندن آب كافی به خاك به منظور تامین رطوبت مورد نیاز گیاه ,یعنی خاك واسطه ایی بین آب وگیاه است .

نقش خاك  : همانند یك ظرف برای رساندن آب به گیاه عمل میكندوعدم وجود خاك یعنی رساندن دایم آب به گیاه .  خاك نیاز دایمی گیاه به آب را به نیاز دوره ای تبدیل میكند .

اهداف آبیاری :

1 - تامین رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه .

2 -  تامین ذخیره رطوبتی خاك در دوره های خشك .

          دربرخی از مناطق آبیاری دیمی صورت میگیرد, اینگونه آبیاری نیاز به آبیاری كمكی دارد . درجایی كه بارندگی كفاف تامین رطوبت گیاه را میكند , اگر به علتی میزان بارندگی كم گردد, باید بایك سیستم موقتی آبیاری زمین تامین گردد .

3 - خنك كردن خاك ومحیط اطراف گیاه وایجادشرایطی مناسب برای رشد بهتر گیاه .

          مركز تحقیقات كشاورزی صفی آباد واقع درشمال خوزستان دریك شرایط مساوی كشت  سه نوع آبیاری را مورد آزمایش ونتایج آن را مورد بررسی قرار داد . 1 ) آبیاری قطره ای : این آبیاری توسط دریپر یا به اصطلأح قطره چكان صورت میگیرد . با این روش كمترین آبیاری صورت میگیرد, 2 ) آبیاری بارانی ( مصرف آب در این روش از روش آبیاری قطره ای بیشتر است )  و 3) آبیاری سطحی كه بیشترین مصرف آب را برای تامین نیاز آبی گیاه دارد  . نتایج نشان داده است كه آبیاری با آب بارانی باعث رشد , ارتفاع وچتر اندازی بهتر برای گیاه شده است وعملكرد محصول بهتری نیز بدست آمد . دما در قطعه ای كه با روش آبیاری بارانی آبیاری گردیده بود بین 5 تا 12 درجه كاهش داشته ومیزان رطوبت هوا نیز افزایش  داشته است . نتیجه  : آبیاری با روش بارانی باعث خنك كردن خاك ومحیط اطراف گیاه میشود . ( توجه : این آزمایش نمیتواند نماینده بهترین آبیاری باشدزیرا در یك منطقه مشخص وبا آب وهوایی مشخص امتحان گردیده است ) .

4 - كاهش خطر یخبندان .

          در مناطق سرد سیرگاهی درفصل بهار( تشكیل شدن شكوفه وابتدای مرحله زایشی ) یك جبهه هوای سرد وارد منطقه شده ودما را تازیر صفر كاهش میدهد وخسارت زیادی به باغ میوه وارد میكند . از قدیم با راههایی دما را افزایش میدادند وآبیاری یكی از راههایی است كه باعث كاهش خطریخبندان میشود . درباغ میوه این روش با آبیاری بارانی صورت میگیرد . این آبیاری به اندازه ای صورت میگیرد كه آب از برگها وگلها ریزش كند درنتیجه این گونه آبیاری یك لأیه نازك از یخ روی اندامهای مختلف گیاه را می پوشاند ورابطه بین گیاه با دمای محیط قطع میشود ( هرگز به كمتر از صفر درجه نخواهد رسید ) درنتیجه خسارت پیش بینی شده كاهش خواهد یافت . این خصوصیت فقط مخصوص خواص آب میباشد . ( آب تنها ماده ای است كه وقتی یخ میزند , وزن مخصوص آن كم میگردد ) در منطقه خوزستان خطر یخبندان نداریم ولی خطر سرمازدگی وجود دارد . نیشكر به سرما حساس است واگر دما به صفر برسد گیاه نیشكر از شكر درون خودش استفاده میكند . در چنین شرایطی باید مزارع نیشكر غرقآب گردد .

5 - به تاخیر انداختن تشكیل گل در بعضی از گیاهان .

          اكثر گیاهان با افزایش دما به گل مینشینند . با آبیاری مرتب چنین گیاهانی , محیط اطراف گیاه خنگ میگردد و گل دهی به تاخیر می افتد .

6 - نرم كردن كلوخه های خاك پس از شخم .

          كلوخه ها موانعی هستند برای جوانه زدن بذر , لذا با آبیاری اینگونه كلوخه ها را نرم میكنند .

7 - رقیق كردن غلظت املأح دراطراف ریشه .

          اختلأف غلظت مواد داخل با خارج از ریشه باعث حركت مواد به درون ریشه میگردد ( اگر غلظت محلول در خاك كمتر از غلظت محلول در ریشه باشد, حركت مواد از خاك به سمت ریشه خواهد بود ) برای جلوگیری از عكس این عمل , باید آبیاری را بطور مرتب انجام دهیم .

8 - كنترل آفات ودادن كود وسموم همراه با آب آبیاری .

          بهترین روش سمپاشی برای گیاهانی كه روی آنها را آفات گرفته است , ادغام سموم با آب وآبیاری به روش بارانی میباشد. كود را هم باید با روش آبیاری قطره ای یا سطحی به خاك اضافه نمود ودردسترس گیاه قرار داد .

فهرست مطالب درس اصول وروش های آبیاری

شماره صفحه

موضوع

2

مقدمه

3

اهداف آبیاری

7

شبكه های آبیاری

11

فرمول مقاطع كانال

13

معادله مانینگ

14

روشهای توزیع آب

20

روابط آب وخاك

26

طبقه بندی آب درخاك

30

توزیع ریشه درخاك

31

رابطه دارسی

32

نفوذپذیری خاك

39

تبخیر وتعرق

 

 

 

 


خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید