پایان نامه تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

پایان نامه تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای پایان نامه تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1537 KB

تعداد صفحات : 136

بازدیدها : 560

برچسبها : هوش رقابتی فروش محصول هوشمندی رقابتی پایان نامه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه

پایان نامه حاضر در ارتباط با بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر فروش محصولات بیمه در نمایندگان بیمه ایران استان کرمانشاه انجام شده است.این پژوهش از نظر روش اجرا توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگان فروش بیمه ایران در استان کرمانشاه بودند که از این میان 114 نمایندگی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه است، برای سنجش هوش رقابتی از پرسشنامه هوش نایک و دشمپاس استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه با الفای کرونباخ 91/0 مورد تائید می باشد و میزان درآمد خالص ماهانه نیز ملاک پژوهشگر برای میزان فروش است. داده های به دست آمده با نرم افزار spss تحلیل گردید و یافته های بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین هوش رقابتی در بین نمایندگان و فروش محصولات بیمه است در جامعه مرد بررسی است. همچنین یافته تا نشان می دهند که از نظر نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه آگاهی از رقبا قادر به پیش بینی هوش رقابتی است.

واژگان کلیدی: بیمه، هوش رقابتی، آگاهی از بازار، آگاهی از رقبا، آگاهی از فناوری، آگاهی از راهبرده ها

بیان مسئله تحقیق

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شرکتها است. از طرف دیگر، برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است در واقع اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی ها ی استراتژیک و ابزار بازار یابی به شمار میرود .بنابر این در این شرایط، هوش رقابتی در این شرکت ها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه پیرامون همه امور خود از جمله بازاریابی، تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری و راهبردهای کسب کار اتخاذ کنند. هوش رقابتی فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد.

هدف اصلی هوش رقابتی دستیابی به داده ها و اطلاعاتی در مورد محیط رقبا و بازار است از این رو هوش رقابتی موثر نه تنها نیازمند اطلاعاتی درباره سایر تمایلات محیطی از قبیل تمایلات صنعت، تمایلات قانونی و نظارتی، تمایلات بین المللی، تحولات فن آوری ،تحولات سیاسی و شرایط اقتصادی است.

اگرچه تمرکز هوش رقابتی بر تصمیم گیری است ولی قلمرو آن گسترده است و در برگیرنده پژوهش پیرامون موضوعاتی از قبیل قابلیت های رقبا،تحلیل اتحاد ویا سرمایه گذاری های مشترک با رقبا، برنامه های آتی رقبا ،راهبردهای بازار یا خطوط تولید خالص ،دلایل دگرگونی در شرکت ها و یا راهبرد واحدهای کسب کارو.....است. درحال حاظر نه تنها شرکت های بزرگ بلکه بسیاری از کسب کارهای کوچک نیز از مزایای حاصل از هوش رقابتی بهره میگیرند، بسیاری از این شرکت ها از هوش رقابتی برای دست یابی به سهمی از بازار و به دست آوردن سهم رقبای نا شناخته استفاده می کنند، آنها از هوش رقابتی برای

- شناخت محیط فعلی بازار

- پیش بینی محیط آتی بازار

- تحلیل عوامل سیاسی اقتصادی وفناورانه مرتبط با کسب کار خود

- شناسایی نقاط ضعف و یافتن راه حل های برای آن

- شناخت ضعف رقبا و شناخت راهی برای تهدید آانها

- شناخت ضعف شرکت که ممکن است رقبا از این فرصت استفاده کنند و ارائه گام ها و حرکت هایی برای از بین بردن آنها.

خلاء مطالعاتی در این خصوص مربوط به بررسی تاثیر هوش رقابتی در فروش محصولات بیمه درشرکت بیمه ایران می باشد که محقق به دنبال پاسخ دادن به این سئوال و رفع این خلاء مطالعاتی است. با توجه به اینکه شرکت های بیمه نیز مانند شرکت های دیگر دارای پتانسیل مناسبی در زمینه هوش رقابتی میباشند لذا پژوهش علمی و سازمان یافته ای برای بیمه انجام نشده است و این نیاز را بیشتر تقویت می کند که این پژوهش صورت گیرد.

با توجه به مطالب فوق این پایان نامه به دنبال این است که تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه را بررسی نماید.

هوشمندی رقابتی

تاریخچه

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده اند مایکل پورتر محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است. پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوشمندی رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است.

بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایالات متحده در استفاده از سیستمهای هوشمند رقابتی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند. در این کشورها، هوشمندی رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است.

از اوایل دهه 90 میلادی با تکمیل رویکرد های رنگارنگی از نظام های مدیریتی، موضوع هوش رقابتی به عنوان بخش اعظم هوش سازمانی در مجامع علمی فراگیر شد. در این دوران پژوهشگران رویکردهای گوناگونی را برای اندازه گیری هوش رقابتی و اثرهای آن در سازمان طرح ریزی نمودند و بکار گرفتند. اما از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ادبیات کسب و کار بین پژوهشگران و در مجامع علمی فراگیر شد. برآورد می شود از نظر حجمی بیش از 85 درصد هوش سازمانی را هوش رقابتی تشکیل می دهد و تا کنون اندیشه اندیشمندان بسیاری در دانشگاه های سراسر جهان به پردازش هوش رقابتی معطوف گردیده است.

تعریف هوش سازمانی

هوش سازمانی عبارت است از به کارگیری توان فکری سازمان برای دستیابی به رسالت و مأموریت در محیط رقابتی.

بر اساس نظر برخی ازصاحب نظرانِ هوشمندی سازمانی، می توان هوشمندی سازمانی را شامل جنبه های نرم هوشمندی و جنبه های سخت هوشمندی در نظر گرفت. بعد نرم هوشمندی بر فرایندهای هوشمندی منابع انسانی در سازمان شامل ایجاد شرایطی برای بهره گیری از هوش عاطفی (هیجانی) به وسیله کارکنان در سازمان و همچنین تقویت هوش فرهنگی در کارکنان به منظور انطباق با شرایط فرهنگی متنوع و محیط های کاریِ چندگانه فرهنگی است. همچنین بعد سخت هوشمندی سازمانی بر فرایند هوشمند کردن سازمان از جنبه ساختاری با به کارگیری ساختارهای سازمانی فناوری محور و ویژه موقت و همچنین فرایند هوشمندی مبتنی بر فناوری سازمان از طریق پایش مستمر فناوری ها و به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان و فرایندهای اساسی و محوری سازمان، تمرکز دارد. بر اساس نظر آنها، هوشمندی ساختاری شامل دو شاخص تمرکز بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر گرو ه های خودگردان می شود. همچنین هوشمندی انسانی بر اساس دو شاخص شامل مهار ت های فردی و مهارت های اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد.

تعریف هوش رقابتی

امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد.

...

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

اهداف کاربردی

سئوالات پژوهش

سئوالات اصلی

سئوالات فرعی

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

مدل تحقیق

جنبه جدید بودن ونو آوری تحقیق

قلمروموضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

تعاریف واژگان و اصطلاحات

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

مبانی نظری هوش رقابتی

تاریخچه

تعریف هوش سازمانی

تعریف هوش رقابتی

ابعاد هوش رقابتی

فرایند هوش رقابتی

مدل های هوشمندی رقابتی

مدل تحلیلی swot

رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری

اهمیت هوش رقابتی

خواص پنج گانه هوش رقابتی

نقش هوش رقابتی در افزایش توان رقابی

مدیریت هوش رقابتی

انواع هوشمندی رقابتی

هدف سیستم هوشمندی رقابتی

تکنولوژی کامپیوتری یا توانمندی های انسان

تاثیراطلاعات و هوشمندی بر تصمیم گیری استراتژیک

هوشمندی رقابتی در عمل

واحد های سازمانی برای هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند چیست

تمایز هوشمندی رقابتی و بازار یابی هوشمند با جاسوسی صنعتی ونتایج ان

دیدگاه های نادرست راجع به جمع اوری اطلاعات

اخلاق وهوشمندی رقابتی

وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی

مقابله با هوشمندی

بخش دوم

تعریف بیمه

تعریف فنی بیمه

شرایط اساسی عقد بیمه

پیشینه بیمه وبیمه گری

تاریخچه بیمه در ایران

تاریخچه شرکت بیمه ایران

موضوع فعالیت

شبکه فروش

تعریف نماینده بیمه

بخش سوم

پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

روش وابزار گرد آوری اطلاعات

روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

مقیاس یا ابزار اندازه گیری

جامعه تحقیق

جامعه آماری

تعداد نمونه

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادها

مقدمه

تحلیل توصیفی دادها

بررسی متغیر های تعدیل کننده

توصیف آماری جنسیت نمونه

توصیف آماری سن نمونه

توصیف آماری میزان تحصیلات نمونه

توصیف آماری سابقه خدمت نمونه

متغیرهای پژوهش

آگاهی از بازار

آگاهی از رقبا

آگاهی از راهبرها

آگاهی از فناوری

هوش رقابتی

فروش محصولات بیمه

آمار استنباطی

آزمون کلموگروف اسمیرنوف

آزمون فرضیه اصلی

آزمون فرضیه فرعی (1-2-3-4)

آزمون TStudent

نتایج آزمون فرید من

فصل پنج : بحث و نتیجه گیری وپیشنهاد ها

مقدمه

نتایج پژوهش

نتایج توصیفی پژوهش

نتایج استنباطی پژوهش

نتیجه گیری فرضیه اصلی

نتیجه گیری فرضیه فرعی ( (1-2-3-4))

پیشنهادهای کاربردی حاصل از پژوهش

پیشنهاد به پژوهشگران آتی

پیوست ها

فهرت منابع و مآخذ

ضمائم

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید