پایان نامه تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تمایل افراد به تقاضای بیمه عمر

پایان نامه تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تمایل افراد به تقاضای بیمه عمر پایان نامه تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تمایل افراد به تقاضای بیمه عمر

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 408 KB

تعداد صفحات : 96

بازدیدها : 407

برچسبها : بیمه عمر دانلود پایان نامه عوامل اقتصادی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه و پروژه تحقیقاتی ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

چکیده

بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که می توان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.

پایان نامه حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی می کند و مطالعه ای میدانی است که جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.

واژه های کلیدی :

عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، بیمه عمر

مقدمه

امروزه بیمه به عنوان یکی از مظاهر پیشرفت به شمار می رود و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندگی افراد تاثیر گذار است. مردم از بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری، غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده، پیری و کهولت سود می برند لذا سهمی قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص می دهند. حجم گسترده ی سرمانه ی شرکت های بیمه به ویژه شرکت های بیمه ی عمر در جهان، این شرکت ها را که از اجزای بارازهای مالی جهانی هستند، به انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی واداشته است. این شرکت ها بخشی از سود به دست آمده را به بیمه گذاران داده و نیزریال برای افزایش تقاضا و بازاریابی و عرضه ی محصولات بهتر به صورت گسترده ای فعالیت می کنند.

سطح درآمد و بیمه عمر

سطح درآمد : سطح در آمد افراد یک جامعه موجبات دسترسی از زندگی را چون 1-سطح معیشتی یا (بخور و نمیر ) 2- سطح برخورداری از حداقل زندگی 3- رفاه 4- سطح برخورداری از رفاه و تجمل را فراهم می سازد.

بررسی لین و گریس در مورد تقاضای بیمه عمر نشان می دهد، تقاضای بیمه عمر به شدت با آسیب پذیری مالی در ارتباط است و کشش تقاضای بیمه های عمر با افزایش سن، کاهش می یابد.

کاپفر در پژوهشش، احتمال خرید بمیه عمر از سوی افراد بیکار، زنان خانه دار، افراد در حال آموزش و آنهایی که در آمد پایین تری دارند را کمتر یافته است.

عزیززاده نیازی در بررسی خود نشان داد که متغیر با سوادی و در آمد سرانه اثر مثبت و معناداری بر تقاضای بیمه عمر دارند.

مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری (Investment) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر (که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.

▪ سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند :

براساس موضوع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.

براساس زمان یا مدت سرمایه گذاری

بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.

برحسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری

از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجه اند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت :

سرمایه گذاری با ریسک متناسب،

سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر (سفته بازی)،

سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی (قمار).

سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده، ریسک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.

قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری : شکل اقتصادی دیگر در رابطه با بیمه ی عمر این است که سود پرداختی شرکتهای بیمه در قالب سرمایه های عمر حتی در مقایسه با سود بانکی در قراردادهای بیمه عمر سنتی کمتر است. زیرا زمینه هایی که شرکتهای بیمه به اجبار دولت برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند بازده مناسبی ندارند. در حالی که نظام بانکی در مقایسه با بیمه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کرده و در بین مردم شناخته شده و قابل اعتماد است و بالاتر بودن نرخ سود بانکها نسبت به سود محاسبه شده در سرمایه های بیمه باعث می شود که پس انداز یا سرمایه گذاری در بانکها برای مردم جذاب تر و قابل توجه تر باشد.

ترویج و شناساندن بیمه عمر در کنار حمایت های دولت

صنعت بیمه با فرض ریسک گریز بودن افراد توسعه پیدا کرد پس چرا بیشتر مردم خود را در برابر حوادث بیمه نمی کنند ؟ شاید جواب این باشد که این افراد احتمال وقوع حوادث را برای خود کم می کنند و معتقدند که هرگز دچار حادثه نمی شوند. ...

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.

بیان مسئله.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف اصلی تحقیق

اهداف فرعی تحقیق

چارچوب نظری

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی تحقیق

پرسش های فرعی تحقیق

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق

فرضیه های فرعی تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق

سطح درآمد و بیمه عمر.

مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری

ترویج و شناساندن بیمه عمر در کنار حمایت های دولت

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

مقدمه

تعریف بیمه

ریشه لغوی بیمه

انواع بیمه

مفهوم بیمه عمر

تاریخچه بیمه عمر

تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان

تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران

نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران

عوامل موثر بر بیمه عمر

موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران

عوامل اقتصادی

عوامل ساختاری

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور

تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر

راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر

تحلیل تاثیر بار تکفل و تقاضای بیمه عمر

تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر

تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر

فعالیت های ترویجی بیمه عمر

بخش دوم : پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

فرآیند اجرای تحقیق

روش تحقیق

جامعه ی آماری

حجم نمونه و برآورد آن

روش گردآوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری

پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل)

پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته)

تعیین روایی پرسشنامه

اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه.

توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

توصیف متغیرهای تحقیق

آزمون فرضیات تحقیق

فرضیه های اصلی

فرضیه های فرعی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

نتایج آمار توصیفی

نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش

پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش

پیشنهادات برای محققین آتی

محدودیتهای تحقیق

منابع و ماخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید