پایان نامه بررسی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی به روش تاپسیس فازی

پایان نامه بررسی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی به روش تاپسیس فازی پایان نامه بررسی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی به روش تاپسیس فازی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 635 KB

تعداد صفحات : 241

بازدیدها : 558

برچسبها : بهره وری منابع انسانی یادگیری سازمانی تاپسیس فازی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی

در این پایان نامه رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران ارشد، میانی و اجرایی شهرداری شهرستان محلات می باشد. تعداد مدیران اصلی برابر 15 نفر، تعداد مدیران میانی برابر 28 نفر و تعداد مدیران اجرایی برابر 19 نفر می باشند.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی و همچنین برای رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می شود.

در این تحقیق 5 عامل مهم که شامل مهارت های فردی، مدل های ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران اصلی مهارت های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره وری منابع انسانی در سازمان دارد.

با استفاده از نظر مدیران میانی مهارت های فردی بیشترین تاثیر و یادگیری تیمی کمترین تاثیر را در بهره وری منابع انسانی در سازمان دارد. با استفاده از نظر مدیران اجرایی مدل های ذهنی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره وری منابع انسانی در سازمان دارد.

کلید واژه ها :

یادگیری سازمانی، بهره وری منابع انسانی، مهارت های فردی، مدل های ذهنی، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک

متغیر های تحقیق:

متغیر های مستقل:

چشم انداز مشترک

اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده: اول، چشم انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می سازد. دوم، چشم انداز افراد را به عمل سوق می دهد. چشم انداز بیانگر آمال و رویا های آن ها است و به آن ها معنی می بخشد. سوم، کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر، با نیرو های حاکم بر وضع موجود مقابله می کند. چشم انداز مشترک، هدف نهایی را ایجاد کرده خطر پذیری و نوآوری را تشویق می کند. چهارم، ارزش ها و معانی مشترک، در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می کند مهم است.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی مفهوم و مقوله ای است در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت که نگرش ها روحیه ها و تجربه ها و باورها و ارزش های یک سازمان را تشریح می کنند. فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از ارزش های مشترک و باور های مشترک دانسته اند که در تعامل با افراد سازمان، ساختار سازمان و سیستم های کنترل هنجار های رفتاری را پدید می آورند. به طور کلی، تاثیرات فرهنگی، مفاهیم واضحی هستند که رفتارهای کلی افراد را در بافت سازمانی تحت تاثیر قرار می دهند. بخصوص، از بعدی که رفتار سازمانی چکیده ای از عادات افراد می باشد، این عوامل فرهنگی می توانند با برداشت های روانشناختی افراد تحت تاثیر قرار گیرند

کار و یادگیری گروهی

در کار و یادگیری گروهی تاکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان است تا از به هدر رفتن انرژی جلوگیری شود. یادگیری جمعی عبارت است ازفرآیندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود که نتایج حاصل از آن چیزی باشد که همگان واقعا طالب آن بوده اند

اشتراک دانش : به اشتراک گذاشتن دانش، انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فن آورانه ی داده ها ،اطلاعات و دانش را در بر می گیرد.ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه موفقیت شرکت نیز هست. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان ویا حوزه های شرکت توزیع شود.

تفکر سیستمی: تفکر سیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی در تحلیل و اداره امور سازمان و توجه بر تاثیر عوامل سازمانی بر یکدیگر. با تفکری کلی نگرانه، فعالیت های تجاری و به طور کلی سایر تلاش های انسانی همگی سیستم هستند.آن ها توسط ساخته های فعالیت های مرتبط با یکدیگر محدود شده اند، فعالیت هایی که معمولا نیاز به سال ها زمان دارند تا به طور کامل بر یکدیگر اثر بگذارند. از آن جا که ما خود نیز جزئی از این مجموعه هستیم، برای پی بردن به الگوی تغییر با دشواری مضاعفی مواجه هستیم.

رهبری مشارکتی: پیامد رهبری مشارکتی، داشتن احساس شراکت کارکنان است. نتیجه چنین کوششی آن است که کارکنان احساس می کنند به آنان نیاز است و وجودشان سودمند است. تحقیقات ثابت کرده است که مشارکت، مقاومت در برابر تغییر را کاهش،تعهد به سازمان را افزایش داده و سطح فشار روانی را پایین می آورد.

توسعه شایستگی کارکنان: شایستگی در ادبیات منابع انسانی، مجموعه ای از دانش، مهارت ها و رفتار های قابل سنجش و قابل مشاهده که در موفقیت یک شغل سهیم هستند. برای مدیریت منابع انسانی باید سطح دانش، اطلاعات، مهارت ها و قابلیت های کارکنان را ارتقا داد و در انها شایستگی ایجاد کرد. توسعه منابع انسانی با آموزش های زیاد حاصل نمی شود بلکه باید به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند عمل کند.

متغیر وابسته:

بهره وری منابع انسانی

حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترن زمان و کمترین هزینه را گویند.

تعاریف یادگیری سازمانی

تعاریف بسیاری در رابطه با یادگیری سازمانی ارائه شده است که به برخی از انها اشاره می کنیم:

سایمون یادگیری سازمانی را رشد بینش و تجدید ساخت دهی و بازنگری موفقیت امیز مشکلات سازمانی توسط افراد که نتایج ان در عوامل ساختاری و نتایج سازمان منعکس شود تعریف کرده است.

نوناکا اعتقاد دارد یادگیری سازمانی از تکرار فرایندهای درونی و بیرونی شدن حاصل می شود.

داجسون یادگیری سازمانی را به عنوان روشی که سازمان ها ایجاد، تکمیل و سازماندهی می کنند تا دانش و جریان عادی کار در رابطه با فعالیت ها و همچنین بهبود کارایی سازمان از طریق بکارگیری مهارت های گسترده نیروی کار توسعه یابد تعریف می کند.

به گفته اندرو مایو، یادگیری سازمانی عبارتست از تمامی روش ها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری بکار گرفته می شوند.

پس می توان یادگیری سازمانی را توانایی سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح انها و همچنین تغییر دانش و ارزش های سازمان، به طوری که مهارت های جدید حل مساله و ظرفیت جدیدی برای کار ایجاد شود، دانست.

بهره وری منابع انسانی

خوشبختی، سعادت و بهره وری هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش های در بخش های مختلف اجتماعی اقتصادی است. بهره وری به وسیله نسبت مطلوبیت های حاصله (ستانده ها) بر منابع و آنچه که برای حصول به نتیجه صرف شده(داده ها) بیان می شود. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص هایی است که ثمر بخشی فعالیت ها را نشان می دهد. اما، امروزه بهره وری فراتر از یک معیار، و به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح بوده و بهبود آن منشأ اصلی توسعه اقتصادی است. ارتقاء بهره وری بر پدیده های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و مانند این ها تأثیرات عمیقی دارد. پایه حرکت های بهره وری در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کردکه افزایش بهره وری در هر کشوری به داشتن انسان هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است

باید توجه داشت که بهره وری بالا باعث بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی از راه درآمد واقعی، رقابت ملی وکیفیت زندگی می شود. درآمدها بااستفاده بهینه از نهادها (داده ها) و تولید ستانده های مناسب تر و بیشتر افزایش می یابد و این خود باعث می شود که تولید به گونه ای مناسب ترافزایش یابد وبتوان دردنیای پررقابت موفق شد این موفقیت خود باعث رونق کسب وکار درنتیجه کیفیت بهتر زندگی جامعه می گردد این فرآیند جز بانگرش درست به بهره وری و افزایش آن قابل دسترس نخواهد بود

فصل اول: کلیات پژوهش

- مقدمه

- بیان مسئله

- اهمیت و ضرورت تحقیق

- اهداف تحقیق

-- هدف کلی

-- اهدف فرعی

- سوالات تحقیق

-- سوال اصلی تحقیق

- متغیر های تحقیق

-- متغیر های مستقل

-- متغیر وابسته

- روش تحقیق

- روشهای جمع آوری اطلاعات

- جامعه آماری

- حجم نمونه و روش محاسبه آن

- ابزار گردآوری داده ها

-- سنجش روایی

-- سنجش پایایی

- قلمرو تحقیق

-- قلمرو موضوعی تحقیق

-- قلمرو مکانی تحقیق

-- قلمرو زمانی تحقیق

- روش تجزیه و تحلیل داده ها

الف آمار توصیفی

ب آمار استنباطی

- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

- بخش اول : یادگیری سازمانی

-- مقدمه

-- تعریف یادگیری و عناصر آن

-- تعاریف یادگیری سازمانی

-- نظریه پردازان یادگیری سازمانی

-- ویژگی های یادگیری سازمانی

-- فرایند یادگیری سازمانی

---کسب دانش

--- توزیع اطلاعات

--- تفسیر اطلاعات

--- حافظه سازمانی

-- یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده

-- ایجاد یک سازمان یادگیرنده

-- ابعاد یادگیری سازمانی

-- مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی

-- مولفه های یادگیری سازمانی

-- سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت کارآفرینانه

--- یادگیری ادراکی در فاز اکتشاف

--- یادگیری رفتاری در فاز شکل گیری

--- یادگیری اجرایی در طول هر دو فاز تشخیص فرصت

-- تشخیص فرصت از طریق یادگیری

--- تشخیص فرصت از طریق یادگیری ادراکی

--- تشخیص فرصت از طریق یادگیری رفتاری

--- تشخیص فرصت از طریق یادگیری اجرایی

-- تاریخچه سازمان یادگیرنده

-- تعاریف سازمان یادگیرنده

-- ویژگی های سازمان یادگیرنده

-- ایجاد یک سازمان یادگیرنده

-- اهمیت سازمان یادگیرنده

-- تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

-- تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده

-- راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده

-- موانع بکار گیری یادگیری سازمانی

-- مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی

-- مولفه های یادگیری سازمانی

- بخش دوم : بهره وری منابع انسانی

مقدمه

--بهره وری

--تاریخچه بهره وری

-- عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری

-- عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار

--عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

--مدل ACHIEVE

-- تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری

-- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها

-- اندازه گیری بهره وری

- چندی درباره سازمان مورد پژوهش

-- تعریف شهرداری

-- شهرداری محلات

- پیشینه پژوهش

-- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

- جمع بندی

فصل سوم : روش تحقیق

- مقدمه

- روش تحقیق

- جامعه آماری

- تعیین حجم نمونه

- روش نمونه گیری

- روش گردآوری اطلاعات

- تعیین روایی پرسشنامه

- تعیین پایایی پرسشنامه

- روش تجزیه و تحلیل داده ها

-- روش شباهت به گزینه ایده آل فازی یا تاپسیس فازی

-- مراحل روش شباهت به گزینه ایده آل فازی یا تاپسیس فازی

مرحله : رتبه بندی گزینه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

- مقدمه

- بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

- رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران اصلی

- رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران میانی

- رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران اجرایی

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

- مقدمه

- نتایج حاصله

- تطبیق نتایج بدست آمده با پیشینه تحقیق

- تطبیق نتایج بدست آمده با کلیات تحقیق

- محدودیت های تحقیق

- پیشنهادهای تحقیق های آتی

فهرست منابع و ماخذ:

ضمائم:

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید