پایان نامه تاثیر عملکرد مدیران کمیته امداد در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

پایان نامه تاثیر عملکرد مدیران کمیته امداد در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی پایان نامه تاثیر عملکرد مدیران کمیته امداد در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 559 KB

تعداد صفحات : 149

بازدیدها : 468

برچسبها : پایان نامه عمنلکرد مدیران مشارکت مردمی کمک های مردمی

مبلغ : 7500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه تاثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

با توجه به اهمیت مشارکت مردم در فعالیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) و نقش مهم مدیران این سازمان در جلب حمایت های مردمی، در این پایان نامه تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی بررسی می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

نگاهی به اهداف، اصول و فلسفه توسعه پایدار روشن می سازد که پایداری توسعه در گرو مشارکت مردم یک کشور در برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی طرح ها است. در توسعه پایدار مردم ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند و هدف توسعه نیز ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند از عمر طولانی و زندگی سالم بهره مند شوند. به عبارت دیگر توسعه وسیله ای برای رشد و تعالی انسان ها است و لذا انسان بالاترین اهمیت را در توسعه دارد. توسعه پایدار علاوه بر توجه به مسایل اقتصادی، به مقدار زیادی به سمت اهداف انسانی و اجتماعی و فرهنگی گرایش دارد، در نتیجه مردم و عدالت اجتماعی در این توسعه، اهمیت فراوانی دارند برای دستیابی به عدالت اجتماعی مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجتماعی، سیاسی یک مسأله بنیادی است. مطالعه چگونگی مشارکت مردم در امور جامعه به عنوان رکن مهم توسعه سیاسی، اجتماعی و حیات مدنی است.

مشارکت مردم در امور خیریه یکی از انواع مشارکت ها است که از بطن جامعه نشأت می گیرد. در واقع هیچ تمدن بشری نبوده است که در آن مردم در انواع فعالیت های خیرخواهانه مشارکت نداشته باشند.

کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهایی است که از آغاز انقلاب اسلامی در جلب مشارکت های مردمی و هدایت آن ها به سوی فقرزدایی و ترویج عدالت نقشی پررنگ داشته است. حضرت امام خمینی رحمه الله درباره اهمیت، جایگاه و نقش کمیته امداد می فرمایند: این گروه های عزیز و کمیته ها و همین طور کمیته امداد، یک عمل بسیار لطیف ظریف شریف دارند که با این عمل، ان شاءاللّه می توانند ریشه فقر را از سرتاسر کشور به امداد ملت بزرگوار ایران و به همت دولت بزرگوار ایران، این ریشه را از بیخ و بن بکنند. ایشان در باب اهمیت مشارکت مردم در امور کمیته امداد فرموده اند آنهایی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشند که به این مستمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند.حضرت آیت الله خامنه ای نیز فرموده اند: البته این چنین کمیته ای که هم اکنون از کمک های دولتی هم برخوردار هست و به کمک های مردمی هم متکی است باید هرچه بیشتر به کمک های مردمی متکی بشود. و مردم عزیز ما باید به این چنین ارگان هایی و این کمیته محترم و کوشنده و فعال کمک کنند تا بتوانند با سازماندهی درست خود تلاش لازم را برای امداد به محرومان و مستمندان که بالفعل احتیاج به کمک دارند و امداد به این ها ادامه بدهد.

مطالب ذکر شده، گویای اهمیت مشارکت مردم در فعالیت های کمیته امداد امام خمینی است. مشارکت زمانی رخ می دهد که مردم و مدیران نیازمند آن باشند و ساز و کارهای مشارکتی نیز وجود داشته باشند. این طور می توان نتیجه گرفت که مدیریت کارا یکی از ابعاد سازنده مشارکت مردمی است. در واقع مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و در بسیاری موارد، اشتراک پیدا می کند. انسان ها که اجتماعی زندگی می کنند، به برنامه ریزی و سازمان دهی سیستمی نیازمندند که بتواند آنان را به اهدافشان رهنمون سازد. مدیریت و راهکارهای آن و تربیت مدیران لایق از اهم مبانی فکری دینی محسوب می شود.

تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

مشارکت :به کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی.

کمک های مردمی : عبارت است از اعطای هدایا به اشخاص حقیقی یا حقوقی که نوعاً با اهداف خیرخواهانه صورت می پذیرد. این هدایا می تواند در قالب کمک های نقدی و یا ارایه کالا و خدمات ارایه گردد.

برنامه ریزی : فرمول سازی شماری از گزینه های موجود در برنامه کاری به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده.

سازماندهی : سازماندهی را فرآیندی می دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می شود.

رهبری : فرایندی که طی آن رهبر به منظور دستیابی به اهداف مشترک، گروهی از افراد را تحت تأثیرقرار می دهد.

کنترل : ارزیابی و اصلاح عملکرد فردی وسازمانی به منظور اطمینان یافتن از این که برنامه ها به درستی انجام پذیرفته اند.

برقراری ارتباطات :انتقال و تبادل اطلاعات،معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بی واسطه.

مشارکت و کمک های مردمی

مفهوم مشارکت

مفهوم مشارکت، قدمتی در ازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود، روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف متفاوتی دریافت کرده است. واژه مشارکت به معنای امروزی برای اولین بار در اواخر دهه 1950 در ادبیات توسعه ظاهرشده است.علت رواج این واژه شکست طرح های توسعه و نسبت دادن این شکست به عدم حضور و مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها می باشد.از این رو توسعه برمبنای مشارکت مردمی از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به عنوان یک مفهوم کلیدی وبه صورت گسترده ای در ادبیات توسعه مطرح شد.

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای منظور خاص است. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده است، ولی درمجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. با پذیرش این جوهره، برخی از صاحب نظران مدیریت، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده اند: مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند. ...

عوامل مؤثر بر مشارکت مردم

بر اساس مطالعات صورت گرفته، عوامل مختلفی بر میزان مشارکت افراد تأثیر می گذارند. زیاری و همکاران در تحقیق خود قصد و نیت و امکان مشارکت را به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت معرفی کرده اند.به عقیده آن ها اقدام به مشارکت توسط یک فرد زمانی صورت می پذیرد که اولاً قصد و نیت او برای مشارکت مشخص شده و انگیزه کافی برای مشارکت را داشته باشد. ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان مشارکت وجودداشته باشد.هر یک از این دو عامل تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می شوند. ...

عملکرد مدیران

مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و در بسیاری موارد، اشتراک پیدا می کند. انسان ها، که اجتماعی زندگی می کنند، به برنامه ریزی و سازمان دهی سیستمی نیازمندند که بتواند آنان را به اهدافشان رهنمون سازد. مدیریت و راهکارهای آن و تربیت مدیران لایق از اهم مبانی فکری دینی محسوب می شود.انسان نمی تواند ناموزون و همچون وصله ای ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند.او به همان اندازه که از نظام و تشکیلات و مدیریت فاصله گیرد، با شکست و ناکامی روبه رو خواهد شد و محکوم به فناست. مدیران در مقیاس خرد و کلان اداره مکانیسم های اساسی جامعه را برعهده دارند آنچه آنان انجام می دهند به طور سیستماتیک در کیفیت عملکرد سازمان ها و نظام اجتماعی نمود می یابد. با توجه به این مهم در این بخش به بررسی عملکرد مدیران پرداخته شده است.

...

چکیده پایان نامه

در کشور ایران که بر مبنای نظام اسلامی شکل گرفته است، به دلیل اعتقادات مذهبی، مشارکت و تعاون در راستای محرومیت زدایی از اهمیت خاصی برخوردار است. کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهای شکل گرفته پس از انقلاب است که هدف اصلی آن حمایت از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت های مردم به منظور گسترش عدالت است.هدف این تحقیق سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی است.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 855/0 بدست آمد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت.در آمار استنباطی از آزمون های t تک نمونه ای استفاده شد. بر اساس فرضیات پژوهش مهارت، توانمندی و ویژگی های شخصیتی مدیران این مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از یافته ها نشان داد، سه مؤلفه مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار دارند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (M.A) گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

سرفصل مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ها

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید